<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Handler anonymt: På Oslo Børs slipper meglerhusene å avsløre hvilke aksjer de kjøper og selger. Det er det mange investorer som misliker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Oslo Børs – de anonymes lekeplass

Her slipper meglerhusene å vise kortene. Der kan de operere under full anonymitet. Aksjefondsparerne kan over tid tape store summer på det norske børsmørket.

På Stockholmsbørsen får investorene daglig oversikt over hva de ulike meglerhusene gjør i de enkelte aksjene. Med andre ord får alle som titter på handelsskjermene statistikker om hvorvidt meglerhus som eksempelvis Carnegie, ABG Sundal Collier eller SEB er aktive kjøpere i svenske børsgiganter som Skanska eller Ericsson. 

På Oslo Børs er det derimot bekmørkt, etter omleggingen for noen år tilbake kan meglerhusene fortsatt handle hva det måtte være – men med full anonymitet. Investorene får dermed ikke informasjon om hva store toneangivende meglerhus som Nordnet, DNB Markets eller Pareto Securities faktisk gjør i de ulike aksjene i løpet av en handelsdag. 

Investorene får således ikke sjekket ut om meglerforetakene følger opp sine egne aksjeanbefalinger – er de faktisk aktive kjøpere i en aksje etter at deres analytikere nettopp har gått ut med en positiv anbefaling på selskapet?

 Institusjonene kan heller ikke via sine skjermer følge med på hvordan meglerne utfører den mottatte kjøps- eller salgsordren, noe som er viktig for institusjonene å få informasjon rundt, all den tid de på vegne av sine fondskunder er pålagt at aksjer skal kjøpes inn til såkalt beste kurser. 

Må betale mer for aksjene

Flere investorer Kapital har vært i kontakt med fortviler over den norske børsanonymiteten.

– Vi mener det samme som vi har ment de siste 20 årene, nemlig at det ikke er bra for åpenhet og innsyn i børshandelen at megleridentiteten skjules. Vi har hatt mange møter med børsen opp gjennom årene om dette hvor vi har klargjort vårt syn, sier Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen til Kapital.no. Og legger til:

– Siden vi er pålagt å utføre ordre i henhold til kravet om beste eksekvering, blir jo dette vanskeligere å følge opp i ly av et langt mindre informativt børsbilde. Fravær av megleridentitet er også et hinder for å kunne handle motflyt, noe som sannsynligvis påfører norske aksjeinvestorer høyere transaksjonskostnader.

Storebrand-forvalteren mener likviditeten for aksjene som ikke er blant de 20 største på børsen, har forverret seg merkbart etter omleggingen.

– Kursbildene som synes på skjermen gjelder bare for svært små volumer av aksjer. Dersom man prøver å handle for noen millioner kroner i børsbildet, flytter kursene seg fort mellom 3 og 5 prosent. Dermed har den reelle prisen for å handle gått opp, sier han.

En mindre oversiktlig børs innebærer at særlig jakten etter likviditet, det vil si oppgaven med å finne hvilke aksjer på Oslo Børs meglerhusene er mest aktive i, er en langt vanskeligere øvelse ved fravær av meglerstatistikk.

– Det er synd, ettersom likviditet er en viktig parameter for hvilke aksjer vi satser på. Og hvis det var åpenhet rundt meglerbeholdninger, så ville vi nok i større grad turt å bevege oss over i aksjer som til vanlig har mindre likviditet. Det hadde gjort det enklere å finne motflyt slik at vi kunne utført flere handler, sier Espen Furnes, forvalter i Delphi Fondene, til Kapital.no.

Fondskunder skadelidende

Over tid vil norske aksjefondkunder kunne risikere å tape avkastning fordi institusjonene sannsynligvis ville fått bedre innkjøpspriser på sine aksjer om det hadde vært et krav om full megleridentitet på Oslo Børs.

Børsanonymitet kan således skremme forvaltere bort fra aksjer med lav omsetning – selskaper som i bunn og grunn ut fra en fundamental betraktning burde prises klart høyere. Denne aktpågivenheten betyr altså at fondskundene i neste instans kan gå glipp av flere potensielle børsjuveler.

Kapital.no har ikke lykkes i å få en kommentar fra kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs om det er planer om igjen å innføre krav om megleridentitet.

Investor
Investornytt