<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Går det mot et heftig børsfall?

I USA selger de aller største investorene seg kraftig ned, noe de også gjorde i februar bare uker før det globale børsraset inntraff.

Mr. Dark Pool: Vår mulig påtroppende sentralbanksjef, Nicolai Tangen, har via sitt hedgefond Ako Capital garantert handlet store aksjeposter i ulike Dark Pools. Der forventer stadig flere investorer fallende aksjekurser i tiden som kommer. Foto: Iván Kverme
Investornytt

Har du ambisjoner om å svinge deg i finanskretsene, er et sikkert stalltips at du kan vise til nok dybdekunnskap når diskusjonene – garantert – rettes inn mot børs og aksjer. Merk deg derfor like godt først som sist at et mer og mer hett børstema er knyttet opp mot den voldsomme veksten i aksjehandel i såkalte Dark Pools. 

De store aksjeproffene

Dette er kort fortalt lukkede handelsplattformer myntet for de virkelig store aksjeproffene, plattformer selv ikke noen av de største private investorene på Oslo Børs har innpass i selv om de daglig handler for millioner av kroner. Men nettopp hva som rører seg i disse skjulte handelskamrene kan gi deg en svært god formening om hvordan de ordinære børsene, som Oslo Børs, vil utvikle seg i tiden som kommer. Et hett investortips er derfor å holde et stivt blikk på Dark Pool Index, Dix. 

Måker ut aksjer

Nettstedet gir deg innblikk i to grafer. Den grønne linjen illustrerer hvordan stemningen er blant investorene som handler aksjer på den brede offisielle amerikanske børsindeksen S&P 500. Som man ser, peker den klart oppover – et tegn på at det er flere kjøpere enn selgere og at børsoptimismen dermed fortsatt er intakt.

Mer alarmerende er helningen på den blå kurven, som viser aktiviteten i amerikanske Dark Pools. Ved lave nivåer, som nå, er det flere selgere enn kjøpere. Investorene som handler i Dark Pools er gjerne gigantiske kapitalinstitusjoner, internasjonale hedgefond – og helt sikkert aktører som det norske Oljefondet, blant annet. Felles for dem er at de har behov for å gjøre svært store handelsvolumer – men vil nødig tilkjennegi hva de kjøper og selger på de offentlige børsene, der deres aktiviteter lett blir gjenstand for mye oppmerksomhet. 

I amerikanske Dark Pools er det altså nå en overvekt av selgere, noe som indikerer at stadig flere superproffer forventer børsfall, stikk i strid med hvordan investorene ellers opptrer på hovedbørsen S&P 500.

Timet marskollapsen perfekt

I mars stupte børsene; både de amerikanske og europeiske – inkludert også vår egen Oslo Børs – fikk hard medfart som følge av pandemiutbruddet. Men Dix-kurven begynte å falle klart allerede i februar, mens optimismen ellers rådet blant det brede lag av investorer – illustrert ved at S&P 500-kurven fortsatte å peke oppover. Mange av Dark Pools-proffene innså altså hvor det bar og fikk solgt ut store aksjeposter før marsraset inntraff. Et tilsvarende stort avvik mellom kurvene ser man også nå.

Enorm aksjeomsetning

Og bare så det er sagt: Aksjeomsetningen i Dark Pools er enorm; anslagsvis mer enn en tredjedel av all aksjehandel skjer i dag utenfor de ordinære børsene, der kjøper eller selger heller ikke vet hvem motparten er. Investorer som handler i Dark Pools får hverken bedre eller dårligere kurser enn hva den jevne investor får på de ordinære handelsplassene – motivasjonen er altså anonymitet fordi hver og en kjøps- eller salgsordre er av et sånt volum at det er mer smidig å få gjort handelen her enn på en vanlig offisiell børs.

Nå preges Dark Pools-investorene av mer og mer tungsinn. Er det den forestående amerikanske valgkampen de frykter? Får de rett – som i februar – bør man snarest se over sin egen aksjeportefølje på Oslo Børs.