<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Blodbad for shorterne på Wall Street

Rapporter viser at shorterne på Wall Street har tapt historisk mye knyttet til seneste tids voldsomme kursoppganger. Her følger noen enkle kjøreregler for en vellykket shortdebut på Oslo Børs.

Grisebank: Seneste tids voldsomme kursopptur i Amazon-aksjen har påført shorterne et økonomisk tap på anslagsvis 5 milliarder dollar, tilsvarende rundt 45 milliarder kroner. Amazon-boss Jeff Bezos kan på sin side gni seg i hendene over stadig nye kursrekorder. Foto: Lindsey Wasson
Investornytt

Shortinvestorene på Wall Street har ifølge beregninger fra Financial Times hatt et kurstap siden de amerikanske børsene bunnet ut i slutten av mars på ikke mindre enn om lag 380 milliarder dollar, tilsvarende vel 3.150 milliarder kroner. Og verre er nesten opplysninger fra den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs om at netto shortposisjoner på S&P 500-indeksen nå er nede på historisk lave nivåer. Det betyr i klartekst at shortinvestorene i løpet av de siste månedene har sett seg nødt – frivillig eller etter påtrykk fra meglerhusenes oppgjørsavdelinger – til å dekke inn sine posisjoner i takt med voldsomme kursløft i selskaper som Amazon, Facebook, Apple og Tesla. Summene som den britiske næringslivsavisen viser til, er altså i stor grad realiserte kurstap – og ikke såkalte papirtap.

Summene er uansett såpass voldsomme at det antageligvis har satt flere investorer, selv i amerikansk målestokk, sjakk matt for lang tid fremover. 

Sjokktap: Siden slutten av mars har investorene på Wall Street tapt milliarder av dollar på feilslått shortstrategi, særlig i selskaper som Amazon, Apple, Facebook og Tesla. Foto: AP

Ha dekning for posisjoner!

Noen kjøreregler er det derfor viktig å huske på om du nå inn mot høstmørket på Oslo Børs ønsker å selge aksjer i påvente av fallende kurser. 

Rent praktisk må du opprette en egen shortkonto, ved siden av din allerede eksisterende VPS-konto myntet på de ordinære aksjehandlene. Investorene er pålagt at ordinære handler og shortsalg skal føres på separate kontoer. Hvis du for eksempel ønsker å shorte 10.000 aksjer i Norsk Hydro, må megleren din for all del sørge for å ha dekning for salget. Med andre ord må meglerhuset allerede ha lånt disse Hydro-aksjene inn fra et aksjedepot før du har anledning til å selge dem. Det er direkte straffbart med udekket shortsalg, altså at man shorter aksjer som det ikke på tapet telefonlinje er bekreftet dekning for.

Shorthandel har også krav til kontantdekning: Når man kjøper 10.000 Hydro-aksjer, betaler man som kjent for disse med tre dagers oppgjør. Om man derimot shorter 10.000 Hydro-aksjer NHY, trenger du ikke å sette inn hele salgssummen på meglerhusets oppgjørskonto. Ett av kravene er at du må inn med rundt 20 prosent av salgssummen som kontantsikkerhet for shortsalget. Shorter du dermed 10.000 Hydro-aksjer, som i dag har en salgssum på rundt 270.000 kroner, må oppgjørsavdelingen se at det står rundt 50.000 kroner som dekning for dette salget. Men vær obs – kontantkravet øker i takt med stigende Hydro-kurser.

Igjen: Stop-loss!

Bare i Apple har shortinvestorene siden slutten av mars svidd av om lag fire milliarder dollar, eller om lag 35 milliarder kroner i takt med stadig høyere Apple-kurser. Tapene har est ut, særlig fordi shorterne gradvis har blitt tvunget til å dekke seg inn da de ikke lenger har klart å stille mer sikkerhet for sine posisjoner. 

En viktig kjøreregel er å ha en klar og definert stoploss-strategi, slik at ikke tapene blir for skadelige. For kort tid siden suste Borr Drilling-aksjen opp med over hundre prosent på Oslo Børs etter at selskapet meldte om en bred refinansieringspakke. Kurshoppet skyldes i det alt vesentlige massiv shortinndekning. Moralen er altså at man må dekke seg inn før kursene, uansett av hvilken årsak, stikker ytterligere opp i kurs. Det er neppe en for drøy påstand å si at også noen av de mest omseggripende kurstapene blant fremtredende norske investorer nettopp skyldes manglende inndekningsdisiplin ved stigende kurser. Investor Jan Petter Sissener og hans forvalterkolleger har i løpet av det siste året smertelig fått erfare dette knyttet til sine shortposisjoner i Tesla-aksjen. Ifølge Financial Times har Tesla-shorterne siden slutten av mars hatt et samlet tap på nesten 14 milliarder dollar, vel 125 milliarder kroner. 

Les Finansavisen!

Finansavisen har i hver utgave en utmerket oversikt blant annet over hvilke selskaper som er mest shortet på Oslo Børs. Statistikken gir således en pekepinn på hva andre shortinvestorer tenker om kursutviklingen til en rekke enkeltselskaper i tiden som kommer. Er det høye shortvolumer, som det blant annet nå er i tankrederiet Frontline   , er man som shortinvestor ekstra sårbar om kursen skulle begynne å stige i takt med for eksempel rapporter om bedre tankrater. Dette kan utløse massive inndekninger, i seg selv triggende for enda sterkere kurshopp i det John Fredriksen-kontrollerte tankrederiet. Også selskaper som Rec Silicon REC, PGS   og Protector Forsikring PROTCT har nå relativt sett høy shortinteresse.

Flere skyer i horisonten

– Investorer har aldri vært nødt til å håndtere så mye usikkerhet som nå. Vi løper rundt fullstendig blinde akkurat nå, og fremtidsutsiktene er på ingen måte trygge, uttalte nylig sjeføkonom Erik Nilsen i den italienske storbanken UniCredit til nyhetskanalen CNBC. Tiger 21, en gruppe med mer enn 800 investorer som i gjennomsnitt sitter på mer enn 100 million dollar i verdier, rapporterer nå, ifølge Finansavisen, at kontantandelen deres er på rundt 19 prosent. Det er en markant oppgang fra tidligere nivåer.

Investorer har aldri vært nødt til å håndtere så mye usikkerhet som nå. Vi løper rundt fullstendig blinde akkurat nå.
Erik Nilsen, sjeføkonom i UniCredit

Her hjemme forventer DNB Markets en periode med konsolidering og anbefaler en moderat undervekt i aksjer. Meglerhuset venter at høsten kan bli vanskeligere for aksjemarkedet, til tross for en sterk opphenting siden bunnen i mars.

– Vi tror forbedringstakten for økonomien blir noe svakere enn det markedet forventer, og med en høy prising ser vi en relativt stor risiko med begrenset oppside. Vent heller på bedre anledninger til å øke eksponeringen, heter det blant annet. Samtidig prises den amerikanske nøkkelindeksen S&P 500 til en tolv måneders P/E på rundt 25, et nivå man ikke har sett siden dotcom-kollapsen tidlig på 2000-tallet.

Å sette opp en shortkonto er kanskje ikke så dumt å gjøre før man sklir inn i den berømte oktobermåneden. Det er en tid på året som historisk har gitt til dels uopprettelige børsskader – også for investorene på Oslo Børs – med tanke på oktoberkrakkene i 1987 og i 2008. Og med en disiplinert shortstrategi begrenses de økonomiske tapene, i motsetning til hva investorene på Wall Street nå smertelig har fått erfare.