<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sårbare tech-aksjer

Høsten er her. Det er med andre ord på tide med en realitetssjekk av IT-porteføljen din, all den tid amerikanske teknologiselskaper nå nesten har blitt like dyre som ved inngangen til dotcom-kollapsen for 20 år siden.

Leder an: Amazon, med gründer og toppsjef Jeff Bezos i spissen, når stadig nye kurstopper på Wall Street. I kjølvannet trekkes også andre IT-selskaper voldsomt opp i kurs, noe som øker faren for dype teknologinedturer – også på Oslo Børs. Foto: Bloomberg
Investornytt

“Det er ikke til å komme fra at IT-aksjer har steget mye. Siden begynnelsen av 2019 har IT-aksjer på S&P 500 doblet seg, mens S&P 500 i sum har steget med 35 prosent. Markedsverdien av IT-sektoren utgjør nå nærmere 30 prosent av verdiene på S&P 500, sammenlignet med 20 prosent i 2016.”

Det skrev makroøkonom Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en gjestekommentar i forrige Kapital-utgave. Han tilføyde: 

“At IT-selskapene skal fortsette å stige som de har gjort i det siste, er derimot lite trolig. Disse selskapene, med store fremtidige inntektsstrømmer, har dratt særlig nytte av rentefallet. Nå skal renten neppe mye lavere. Samtidig er prisingen høy. Vi tror derfor på god, men mer edruelig, utvikling innenfor IT-sektoren fremover.”

At IT-selskapene skal fortsette å stige som de har gjort i det siste, er derimot lite trolig.
Joachim Bernhardsen, Nordea Markets

Den mektige amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley mener at det nylige nedsalget av teknologiaksjer på Nasdaq 100-indeksen bare er omtrent halvveis – og at det dermed fortsatt gjenstår en periode med kursnedganger. Og i Finansavisen frarådet nylig seniorforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand Asset Management høytflyvende amerikanske teknologiaksjer – og påpekte at disse i gjennomsnitt nesten har blitt like dyre som på tampen av det forrige årtusenskiftet, før dotcom-boblen sprakk. Siden årsskiftet har Nasdaq 100-indeksen utkonkurrert det meste av andre globale delindekser og kan skilte med en oppgang på rundt 24 prosent, men er ned med nesten ti prosent siste uker. Indeksen handles likevel til en P/E på rundt 25. Den amerikanske teknologiboomen har så til de grader spilt seg ut også opp mot teknologisektoren på Oslo Børs.

Heftige resultatforventninger

– Hvis en ser til USA og FAANG-aksjene (Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, red.anm.) så har de gått veldig de seneste månedene. Og for meg kan det se ut som norske aksjer, både innen ESG og teknologi, følger den samme trenden, med Kahoot! Kahoot! som den mest åpenbart sammenlignbare aksjen, uttalte nylig sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets til Finansavisen. 

div grafer Foto: -

IT-sektoren på Oslo Børs, OSE45GI, har det siste året steget godt over 50 prosent ledsaget av selskaper som Nordic Semiconductor   og Crayon Group Holding Crayon. Respektive selskaper har i dag en markedsverdi på 18,4 og 9,3 milliarder kroner, etter at Nordic Semiconductor-kursen og Crayon Group Holding-kursen har steget med 70 og 120 prosent siden årsskiftet. Begge selskapene illustrerer på en god måte hvor forventningsfulle investorene er til hva som kommer av driftsresultater, kontrakter og løpende kontantstrømmer i årene fremover – som man tilsvarende altså ser i USA – men der kursnedsiden kan bli av det ubehagelige slaget om ikke vekstpilene nær fortsetter å vokse eksponentielt. I samme intervju med Finansavisen påpekte Thrane Nielsen følgende interessante moment: 

– Telenors P/E Telenor er nå 15 ganger neste års forventede inntjening og dermed en tredjedel av medianen for norske IT-aksjer. Ifølge Storebrand-forvalteren har forskjellen i prising mellom telekom- og IT-sektoren på Oslo Børs aldri vært større enn hva tilfellet er nå. Også i Europa råder teknologiboomen.

Børsens nye IT-ikon: Nordic Semiconductor-kursen har gått voldsomt siden årsskiftet. Selskapet, under ledelse av Svenn-Tore Larsen (t.v.), leverer sterke tall kvartal etter kvartal, og har nå en markedsverdi på hele 18 milliarder kroner. Foto: Iván Kverme

Europa: IT-barrierer brytes

Statistikkbanken Refinitiv har nettopp publisert data som viser at børsnoterte europeiske teknologiaksjer nå har en samlet markedsverdi på 842 milliarder euro, mens bankene – inkludert giganter som Deutsche Bank og BNP Paribas – har en markedsverdi på 822 milliarder euro. Refinitiv påpeker dermed at for første gang i historien har de børsnoterte teknologiselskapene i Europa en høyere samlet markedsverdi enn bankenes markedsverdi. Nær 40 banker er notert i den brede europeiske bankindeksen Stoxx Europe 600 Banks, som siden årsskiftet har falt med nesten 40 prosent. Giganter som softwareselskapet SAP, chipselskapet ASML og semiconductor-foretaket Infineon har hatt en formidabel kursutvikling så langt i 2020, og gir dermed signifikante bidrag til at markedsverdien av teknologiselskapene i Europa, samlet sett, dras såpass kraftig opp. 

Morgan Stanley finner tilsvarende data: Banken peker i en ny analyse på at mens teknologiselskaper i 2010 bare utgjorde fire prosent av markedsverdien av MSCI EMU Index (en bred europeisk børsindeks), utgjør de i dag nesten 12 prosent av indeksen – mens bankenes markedsandel nær har blitt halvert.

IPO-boom (selvfølgelig)

Teknologioppturen på børsene gir naturligvis meglerhusene og selskapsgründere ypperlige forutsetninger for å komme til torgs med nye IT-noteringer. PE-selskaper presser på, når de på attraktive kurser får anledning til å realisere hele eller deler av sine eierengasjementer. Tidligere i vår ble blant annet videokonferanseselskapet Pexip   tatt opp til notering på Oslo Børs. Selskapet ble priset til 6,3 milliarder kroner etter at emisjonen sikret dem over en milliard kroner, til kurs 63. Men på første noteringsdag ble det gjort handler helt opp mot 90 kroner, en kursopptur på over 40 prosent målt mot IPO-kursen. 

I USA ble nylig videospillutviklingsselskapet Unity Software tatt opp til notering, der kursen steg nær 50 prosent første handelsdag og sendte markedsverdien opp i 20 milliarder dollar. Altså vel 184 milliarder kroner – eller det dobbelte av hva for eksempel Orkla har i markedsverdi. 

Det polske e-handelsselskapet Allegro tas nå opp til notering på Warszawa-børsen til en verdivurdering av rundt 100 milliarder kroner. Noteringen blir den største i landets historie, ifølge Bloomberg.

Kan man trekke noen konklusjoner? Vi påstår at høsten 2020 antageligvis vil gå inn i historiebøkene som tiden der flere IT-selskaper nådde sine kurstopper. Intet tre vokser som kjent inn i himmelen – ikke glem at Pexip-kursen nå er rundt 10 prosent lavere enn ved vårens toppnoteringer.

Tekst graf:

I år har teknologiindeksen på Oslo Børs smadret Hovedindeksen med god margin.