<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Syklisk industri: Opptur for materialer

Et globalt økonomisk oppsving vil føre til høyere etterspørsel etter endel materialer som aluminium og gjødsel.

Prisene stiger: Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim opererer i et marked der fortjenestemarginene for tiden er i bedring. Foto: Norsk Hydro
Investornytt

I sin siste rapport om de økonomiske utsiktene forventer OECD en nedgang i global økonomi på 4,2 prosent i 2020. Anslaget er revidert opp fra et forventet fall i BNP på 4,5 prosent i september. 

Bunnen er passert. Den Paris-baserte organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  forventer nå en økonomisk vekst i verden på i snitt fire prosent de to neste årene. OECD mener store deler av verdensøkonomien kan komme seg raskt på fote, dog påpeker organisasjonen at mange land, virksomheter og folk fortsatt er i en utsatt situasjon.

Les alle prognosene for 20 bransjer og sektorer i det nye året her.

De samme tegnene på stigende forventninger til inflasjon og økonomisk vekst har også vist seg i markedet for bl.a. amerikanske statsobligasjoner og i aksjer i konjunkturutsatte selskaper globalt. Både spot- og fremtidsprisene på råvarer har steget en god del mot slutten av 2020.

Etterspørselen stimuleres

Råvareteamet til Goldman Sachs var i november ute med sin rapport for 2021-utsiktene og spådde her oppgang i råvareprisene, basert på det investeringsbanken ser på som starten på et nytt, strukturelt bull-marked.

Goldman Sachs spår at “den gamle økonomien” vil slå tilbake på grunn av underinvesteringer etter et tiår med dårlig avkastning. Videre ser investeringsbanken for seg en æra med politikk rettet sterkere inn mot sosiale behov fremfor finansiell stabilitet etter Covid-19. Det kan generere kraftigere og mer råvareintensiv økonomisk vekst og et etterlengtet syklisk oppsving i etterspørselen.

Både for Kinas nye femårsplan, Europas grønne deal og Joe Bidens stimulanseplaner er målet å stimulere etterspørselen, påpekes det. Dette gir også større “hale-risiko” knyttet til inflasjonen enn på mange tiår, mener Goldman.

Amerikanske politikere diskuterer for tiden tiltak i størrelsesorden 900 milliarder dollar for å motvirke effektene av pandemien på økonomien og folkehelsen.

Optimisme om gjødsel

“Med fastere tilbuds- og etterspørselsbalanse inn mot 2021 forventer vi at prisene vil stramme seg til så fort etterspørselen kommer til syne,” skriver Pareto Securities i en oppdatering på ureamarkedet, rapporterte nylig TDN Direkt.

Markedsutsiktene for gjødsel forblir ifølge Pareto gode ettersom kinesiske produsenter er motvillige til å akseptere lavere avkastning.

Spår høyere alu-priser

Global aluminiumsetterspørsel kan vokse med to prosent i 2021, ledet av Kina, etter et fall på tre prosent i år, ifølge Bloomberg Intelligence. Marginene i sektoren har blitt mye bedre den siste tiden, ettersom alu-prisene har steget, samtidig som prisen på alumina, den viktige innsatsfaktoren, har falt.

Norsk Hydro-aksjen   har steget kraftig mot slutten av 2020. Flere meglerhus har oppjustert sine kursmål. DNB Markets er blant de som venter seg høyere kull- og aluminiumspriser fremover. 

Meglerhuset tror høye infrastrukturinvesteringer og priskontroll fra kinesiske myndigheter vil lede til kullpriser på 80–90 dollar pr. tonn og aluminiumspriser på 1.950–2.000 dollar pr. tonn.

I høst kunngjorde Europakommisjonen en foreløpig beslutning om å pålegge en antidumpingtoll på aluminiumsprofiler fra Kina. Avgiften er et resultat av en granskning som ble startet i februar 2020. Tiltaket vil ifølge Hydro redusere urettferdig konkurranse for selskapets om lag 40 europeiske pressverk.