<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Frykter Spac-bobler

Tilsynsmyndighetene i USA innleder nå storkontroll av de mange Spac-noteringene på Wall Street. Vil ulovligheter avdekkes?        

Skal sjekkes: Goldman Sachs, under ledelse av toppsjef David Solomon, er en av flere banker i USA som nå blir kontaktet av tilsynsmyndigheter vedrørende de mange Spac-noteringene.    Foto: Mike Blake
Investornytt

“I USA noteres stadig flere såkalte Spac-selskaper, som i bunn og grunn ikke er annet enn rene finansielle skalkeskjul. Men se ikke bort fra at nettopp disse selskapene på ett eller annet tidspunkt vil kunne utløse nye krakk – ikke bare på Wall Street, men også i andre aksjemarkeder,” skrev vi i forrige utgave av Kapital. Og frykten for hvordan disse skalkeskjulene, omtalt som et Special Purpose Acqusition Company og forkortet Spac, egentlig har satt opp sin forretningsmodell, har nå fått alarmklokkene til å gå hos landets egen finansinspeksjon, SEC. 

Frykter for høy risikotagning

For tilsynsmyndighetene skal, ifølge Reuters, nå ha kontaktet en rekke investeringsbanker i New York og bedt om detaljert informasjon, særlig rundt risikohåndteringen, knyttet til de mange Spac-noteringene bankene har vært involvert i. Kanskje ikke så rart SEC tar grep,

 – så langt i år har det blitt satt opp rundt 250 nye Spac-selskaper, de fleste notert på Wall Street, med en samlet investeringskapasitet på rundt 75 milliarder dollar, tilsvarende vel 640 milliarder kroner. Bank of America beregner at det globalt nå er notert godt over 400 Spac-selskaper, med samlede investeringsrammer på nær 125 milliarder dollar, med andre ord over en billion kroner. 

Et Spac-selskap har en kapitalbase i bunn, som er skrudd sammen på en ganske så finansielt sett intrikat måte. Intensjonen er utelukkende å kjøpe opp et unotert selskap og deretter kapsle dette innunder det allerede noterte Spac-selskapet. Dermed slipper det oppkjøpte selskapet en ordinær børsintroduksjonsprosess som både er tregere og som er underlagt langt mer omfattende dokumentasjonskrav. Det er altså disse strukturene og prosedyrene SEC nå vil se nærmere på.

Finanstilsynet på armlengs avstand 

– Altor er åpen for å vurdere Spac. Men det vil neppe være noe vi vil bruke hyppig, og vil ikke bli brukt for å hente inn generell ekstern kapital, da Altors virksomhet er opp mot å investere gjennom etablerte fondsstrukturer. Spac vil i så fall bli vurdert i helt spesifikke tilfeller hvor det kan gi mening å notere et selskap eller en selskapsgruppe, sier Pål Stampe til Kapital. Han er partner i og leder for det svenske oppkjøpsfondet Altors virksomhet i Norge. 

Altor er åpen for å vurdere Spac. Men det vil neppe være noe vi vil bruke hyppig og vil ikke bli brukt for å hente inn generell ekstern kapital.
Pål Stampe, Altor

Nordiske PE-giganter synes dermed å være lite søkende inn mot den selskapsformen Spac representerer. Finanstilsynet, som nylig varslet storkontroll av all aktivitet meglerhusene nå har hatt med de mange noteringene på Euronext Growth-plattformen, slipper antageligvis å bekymre seg for en massiv kommende Spac-bølge. Dog har et annet PE-selskap, Bure, nettopp sjøsatt sitt første Spac-selskap på Stockholmsbørsen. Siden børsnoteringen i slutten av mars har kursen gått vel fire prosent – men den ligger likevel klart lavere enn ved begynnelsen av april. 

I USA kan man handle børsfondet SPCX, som følger utviklingen til de noterte Spac-selskapene på Wall Street. Fondet har levert plussavkastning målt mot årsskiftet, men også her har utviklingen vært negativ om man ser mot kurstoppen tidligere i vinter. 

Skepsisen brer om seg 

Short-summene mot det i det alt vesentlige amerikanske Spac-selskaper har nå kommet opp i rundt tre milliarder dollar, en økning på rundt 250 prosent bare siden årsskiftet. Stadig flere investorer bekymrer seg således for om denne type selskaper ikke kan forsvare dagens børsverdier. Samtidig gjør altså amerikanske tilsynsmyndigheter nå sin entré, i første rekke for å se om investorene egentlig har fått med seg alle risikoforholdene knyttet til det å gå inn i en Spac-notering. For det er altså ikke småsummer som SEC nå vil føre kontroll med, sett i lys av at det bare siden årsskiftet har blitt måkt inn vel 640 milliarder kroner i nye Wall Street-noterte Spac-selskaper.