<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Bedre markeder: Oljeserviceselskapet Subsea 7 går inn i en periode med langt høyere aktivitetsnivå. Det vil også gagne dets eiere i form av stigende aksjekurser. Her et av selskapets mange fartøyer, Seven Atlantic. Foto: Subsea 7

Mot nye kurstopper

Energisektoren på Oslo Børs har omsider fått vind i seilene etter flere år i dvale. Oljeservicegiganten Subsea 7 har imidlertid bare så vidt begynt klatringen mot nye historiske kurstopper. De tror vi er innen rekkevidde om ikke altfor lang tid, nivåer klart høyere enn dagens aksjekurs. Kjøp!     

Med akselererende olje- og gasspriser, samt globale energimarkeder preget av store ubalanser, innser etter hvert både operatørselskapene selv, men også de politiske styresmaktene verden over, behovet for nye fossile energiressurser. Oljeselskapene har vernet sine eiere de siste årene, og prioritert utbytte og nedbetaling av gjeld fremfor å bruke penger på å lete etter nye olje- og gassforekomster. 

I dag er situasjonen en annen, noe som også vil gagne Subsea 7   , et selskap som tilbyr full-skala offshore servicetjenester til sine oppdragsgivere. Og etter flere år med betydelig lavere aktivitet enn oljeserviceindustrien vanligvis er vant med, er bransjen nå mer konsolidert enn på lenge. Dvs. utgangspunktet er ypperlig for at selskapet vil generere signifikante marginer når aktiviteten tar seg kraftig opp. 

På Oslo Børs har aksjekursen bare så vidt begynt klatringen mot nye kurstopper, støttet av en råsterk ordrebok, utsikter til bedret lønnsomhet, attraktive utbytter og mer optimistiske analytikere. Mer Subsea 7-moro er altså i anmarsj. Vi minner i den forbindelse om forrige historiske kurstopp fra 2017 på rundt 130 kroner pr. aksje, rundt 60 prosent høyere enn dagens kursnivåer.   

Offensiv ledelse 

Subsea 7   , der investor Kristian Siem er største eier, leverte en mer enn godkjent fjerdekvartalsrapport. Særlig ordreinntaket imponerte. Med nye ordre i kvartalet til en verdi av to milliarder dollar, tilsvarende nær 18 milliarder kroner, nådde det totale ordreinntaket i 2021 over seks milliarder dollar. Dette representerer en økning på nær 40 prosent målt mot 2020-nivået. På vei inn i 2022 nådde ordrereserven noe over syv milliarder dollar, et nivå vi ikke har sett siden 2015. Ved resultatpresentasjonen la heller ikke selskapets toppsjef, John Evans, skjul på at gjeninnhentingen i industrien definitivt er på vei og at utviklingen fra 2021 bare vil fortsette. 

– Vi ser mye aktivitet, og det er høy anbudsaktivitet, med bedre priser ved alle anbud. Vi tror 2022 blir nok et godt tildelingsår, uttalte Evans. 

Fremover legger ledelsen opp til en mer offensiv utbyttepolitikk, men allerede for 2021 utbetales det om kort tid et utbytte på en krone pr. Subsea 7-aksje. At dividendenivået heves, skyldes i første rekke utsikter til bedre prosjektmarginer, noe som i sin tur vil være støttende for den fremtidige  kontantstrømgenereringen. Selskapets frie kontantstrøm er allerede på et høyt nivå, og nådde i fjor 293 millioner dollar, tilsvarende vel to og en halv milliard kroner. 

Om få uker presenterer selskapet tall for førstekvartal. Der vil vi etter alle solemerker også se et godt ordreinntak, i seg selv kursstøttende. I mars ble det meldt om en såkalt betydelig kontrakt i størrelsesorden 300 millioner dollar, rundt 2,6 milliarder kroner.  

Analytikerne mer og mer optimistiske 

– Oljeservicemarkedet er i bedring. På etterspørselssiden kommer investeringsbudsjettene i år kraftig opp, og selv om terskelen for nye olje- og gassinvesteringer fortsatt er høy, er anbudsaktiviteten for Subsea 7   den beste på lenge, sier Bård Rosef til Kapital. Pareto Securities-analytikeren har en kjøpsanbefaling på Subsea 7-aksjen og kursmål 100, en analyse som også bygger på seneste tids store kapasitetsreduksjoner.  

– Ja, for på tilbudssiden er verdikjeden kraftig redusert etter mange år med minimale investeringer og store kapasitetsreduksjoner, spesielt etter at pandemien brøt ut i 2020. Totalt gjør dette at Subsea 7   nå kan velge bort kontrakter de anser som mindre attraktive og sikre seg optimal utnyttelse av flåten. Kombinert med forbedrede priser vil dette føre til et kraftig byks i marginene fra andre halvdel av 2023, mener Rosef og legger til:

– Denne marginekspansjonen er ikke fullt ut reflektert i dagens konsensusforventninger som er forankret i de siste års lave marginer, og i enda mindre grad reflektert i aksjekursen. Selv om inntjeningen svinger fra kvartal til kvartal, har selskapet også fortsatt å levere operasjonelt godt, til tross for problemer i globale forsyningskjeder. Priset på multipler godt under historiske nivåer og mot sine konkurrenter, samtidig som de er spesielt godt posisjonert for inntjeningsvekst fremover, er Subsea 7   en av våre absolutte favoritter.

Priset på multipler godt under historiske nivåer og mot sine konkurrenter, samtidig som de er spesielt godt posisjonert for inntjeningsvekst fremover, er Subsea 7 en av våre absolutte favoritter.
Bård Rosef, Pareto Securities

Haakon Amundsen har også en kjøpsanbefaling på Subsea 7   . Kursmålet på 110 støttes i første rekke av de gode underliggende industriutsiktene, mener ABG Sundal Collier-analytikeren. 

– Mange år med underinvesteringer innen olje- og gassektoren, samt ønsket om å substituere bort russiske energileveranser, gjør det overveiende sannsynlig med en flerårig oppgangssyklus innen både offshore olje, gass og vind. Vi syntes Subsea 7   gir en veldig god eksponering mot disse markedene, og alt i alt mener vi de er bra posisjonert i et konsolidert marked med mer begrenset konkurranse enn ved forrige oppgangsperiode, sier ABG Sundal Collier-analytikeren til Kapital. 

Amundsen tror selskapet kommer til å ha en svært god kontantstrøm fra neste år etter å ha nesten halvert de faste kostnadene fra 2014, og fordi de kun vil ha behov for vedlikeholdsinvesteringer. Samtidig tror analytikeren det kan komme betydelige utbytter i kombinasjon med tilbakekjøp av egne aksjer etter at selskapsledelsen avklarte politikken rundt dette ved fremleggelsen av fjerdekvartalsrapporten. Aksjekursen har derfor mer å gå på, er Amundsens klare budskap til investorene.  

– Aksjekursen handles til fem ganger EBITDA, en lav multippel, selv på en syklisk lav inntjening. Men som kjent tror vi det er et betydelig potensial i aksjekursen, drevet både av noe multippel-ekspansjon og signifikant inntjeningsvekst fra så vel høyere aktivitet og bedre marginer de neste årene. I tillegg får man som Subsea 7-aksjonær en indirekte eksponering mot offshore vind-industrien gjennom eierskapet deres i det børsnoterte Seaway 7   , en aksje vi også liker.

Også Danske Bank mener rammene for å generere gode aksjonærverdier nå ser bedre ut enn på lenge, og gjentok nylig sin kjøpsanbefaling på Subsea 7-aksjen, men hevet kursmålet fra tidligere 90 til 100. 

Fikk rett til slutt: Investor og forvalter Jan Petter Sissener har i flere år hatt klokkertro på Subsea 7. Nå får han betalt for sin tålmodighet, i takt med stadig sterkere aksjekurser. Foto: Ole Christian Rønning

Allerede synlige forbedringer  

Selskapet er allerede godt i gang i arbeidet med å gjenopprette lønnsomheten. I fjerdekvartal fikk selskapet en EBITDA på 143 millioner dollar, tilsvarende vel 1,3 milliarder kroner eller en margin på ti prosent. Det er altså ganske så overbevisende marginer – gitt at selskapet nå leverer tall på et ordreinntak som i stor grad er hentet inn under et regime der operatørselskapene har kunnet sette svært så tøffe kontraktsbetingelser overfor sine leverandører. Finansielt står Subsea 7    ellers fjellstøtt. Ved årsskiftet hadde selskapet kun 55 millioner dollar, vel en halv milliard kroner, i netto gjeld, hvilket i praksis nærmest er neglisjerbart hensyntatt at selskapets markedsverdi er på nær 25 milliarder kroner.   

I et børsmarked som hemmes av høye inflasjonstall og en serie kommende renteøkninger, både globalt og i Norge, er investorene forsiktige i sin aksjefremferd. Men siden årsskiftet har likevel mange av dem valgt å kjøpe seg inn i Subsea 7-aksjen, der kjøpsinteressen har sendt kursen opp med nesten 30 prosent. Vi tror det er adskillig mer å gå på, og setter derfor Subsea 7   høyt på listen over Kapitals aksjeanbefalinger.     

   

Investor
Investornytt