<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Attraktiv for oljetørste PE-fond: Oslo Børs er en internasjonalt anerkjent markedsplass for oljeservicebransjen. Det vet nok sikkert også det amerikanske PE-fondet Carlyle Group, som nå er tydelig på hvilke enorme investeringsmuligheter som ligger innenfor den fossile energisektoren.      Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Mektige kapitalkrefter på vei til Oslo Børs?

Et av verdenes mektigste PE-fond har nylig understreket hvilke investeringsgodbiter den fossile energisektoren nå byr på. Det åpner opp for at også oljeserviceselskapene på Oslo Børs kan bli gjenstand for internasjonal PE-interesse fremover – og det fra kapitalkrefter som typisk er en katalysator for oppkjøp og fusjoner.  

For bakteppet er altså gitt – oljemarkedet er i helspenn, drevet av prisdrivende faktorer så vel på tilbudssiden som på etterspørselssiden. Ikke bare skal EU fase ut russisk olje- og gassleveranser så raskt det lar deg gjøre, fra USA kommer rapporter om at deres strategiske oljelagre ikke har vært lavere siden begynnelsen av 1980-tallet, for eksempel. 

Når så den globale oljeetterspørselen fortsatt ikke viser nevneverdige svakhetstegn tross de høye prisene, gir dette totalt sett rammer for et fortsatt stramt oljemarked, peker blant annet DNB Markets på i en ny markedsrapport. Meglerhuset utelukker ikke at oljeprisen kan nå 130 dollar fatet senere i år, og først i 2025 forventer man gjennomsnittspriser ned på 90-tallet, likevel svært gunstig for oljeselskapenes løpende lønnsomhet, samt støttende for nye investeringer opp mot ny produksjonskapasitet.

Og det er dette hovedscenarioet et av de største PE-fondene i verden, amerikanske Carlyle Group, som på Wall Street har en markedsverdi på rundt 13 milliarder dollar, nå kommer til å rette mer av sine forvaltningsressurser opp mot. I motsetning til andre PE-giganter, som Blackstone Group og Apollo Global Management, øker nå Carlyle Group sine energiinvesteringsrammer, herunder innenfor fossil utvinnings- og produksjonsindustri, fra dagens nivåer på ikke fullt ni milliarder dollar, eller rundt 90 milliarder kroner. Ifølge Financial Times mener Carlyle Group en sterk global olje- og gassindustri er nødvendig for å møte verdens kommende energibehov, noe som selskapsledelsen mener vil gi fondet unike investeringsmuligheter i flere år fremover. 

Spørsmålet blir så om Oslo Børs representerer en potensiell markedsplass for globale PE-kjemper som Carlyle Group, på jakt etter såkalte unike investeringsmuligheter innenfor energiuniverset, inkludert oljeservicesektoren?

PE-fond snart på børs 

Svaret blir ja. For kapitalstrømmene tar på ny sats inn mot hele den globale energisektoren, herunder også innenfor den utskjelte oljeservicenæringen, som blir en bærebjelke i årene fremover i jakten på bedre balanserte energimarkeder. På bare kort tid har blant annet seismikkselskapene TGS   og PGS   skutt i været på Oslo Børs, og vitner om at nye, sterke finansielle investorer igjen har entret manesjen. De utenlandskbaserte investorene troner stadig høyere og høyere på selskapenes respektive aksjonærlister, men forblir anonyme ettersom de handler via klientkontoer. 

Industrioppsvinget hele spekteret innenfor oljeservicefelte nå opplever, vil også spille seg ut ved høyere aktivitet i førstehåndsmarkedet, der nye allianser og eierkonstellasjoner etter hvert vil se dagens lys. Finansavisen meldte for bare få uker siden at Ferd, investor Johan H. Andresens investeringsselskap, hadde tatt initiativ til en børsnotering av Aibel, et selskap med betydelig fotfeste også innenfor norsk oljeservicevirksomhet. Ferd eier 50 prosent av Aibel, mens det Stockholmsnoterte PE-fondet Ratos eier over en tredjedel av selskapet. 

Internasjonal gjenklang 

Etter alle solemerker vil man om kort tid ikke bare ha et nytt oljeserviceselskap notert på Oslo Børs, men også et selskap som er sterke på nye, grønne energiløsninger – og med et av Nordens mektigste PE-fond fortsatt på eiersiden. Samtidig kjøper altså stadig flere rene finansielle investorer seg opp mot oljeservicesektoren her hjemme. Interessen for energiselskapene øker dermed signifikant, både i første- og annenhåndsmarkedet, og med innslag av et bredt sammensatt investorkorps. 

Dette vil helt sikkert gi god gjenklang i de internasjonale kapitalmarkedene, inkludert også hos investeringskomiteen hos en PE-aktør som Carlyle Group, som altså er klar på at en velfungerende olje- og gassindustri er en nødvendig forutsetning for å møte verdens kommende energibehov – og som vil gi dem en rekke unike investeringsmuligheter i årene fremover.  

Flere av dem er å finne på Oslo Børs.

Investor
Investornytt