<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Fest og moro på Wall Street?: Lytter du til det amerikanske opsjonsmarkedet, er det nå man skal kjøpe aksjer notert på S&P 500-indeksen.  Foto: Dreamstime

Nye kjøpssignaler fra opsjonsmarkedet i USA

I slutten av mai mente vi det kunne ligge an til et realt børsoppsving på Wall Street, gitt hvordan den såkalte SKEW-indeksen utviklet seg. Våre spådommer viste seg å være riktige. Og igjen gir indeksen klare føringer om kommende friske amerikanske børshopp.    

“Mørke skyer henger over de globale aksjemarkedene. Men i det amerikanske opsjonsmarkedet er det nå en overvekt av investorer som sikrer seg kjøpsopsjoner og dermed posisjonerer seg for en real aksjeopptur på Wall Street utover i annet halvår,” skrev Kapital i slutten av mai.

Investor
Investornytt