<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Fest og moro på Wall Street?: Lytter du til det amerikanske opsjonsmarkedet, er det nå man skal kjøpe aksjer notert på S&P 500-indeksen.  Foto: Dreamstime

Nye kjøpssignaler fra opsjonsmarkedet i USA

I slutten av mai mente vi det kunne ligge an til et realt børsoppsving på Wall Street, gitt hvordan den såkalte SKEW-indeksen utviklet seg. Våre spådommer viste seg å være riktige. Og igjen gir indeksen klare føringer om kommende friske amerikanske børshopp.    

“Mørke skyer henger over de globale aksjemarkedene. Men i det amerikanske opsjonsmarkedet er det nå en overvekt av investorer som sikrer seg kjøpsopsjoner og dermed posisjonerer seg for en real aksjeopptur på Wall Street utover i annet halvår,” skrev Kapital i slutten av mai. De globale børsene, og kanskje særlig det amerikanske aksjemarkedet, ble – akkurat som nå – teppelagt med bekymringsmeldinger, om alt fra voldsomme inflasjonsrater, stadig høyere renter og tilsig av flere skeptiske aksjestrateger. Men S&P 500-indeksen stakk opp med godt over ti prosent fra midten av juni til midten av august, og viser at opsjonssignalene via SKEW-indeksen ble tolket korrekt da vi altså på vårparten spådde en kommende børsfest på Wall Street.  

Og igjen, midt i all makroelendighet, ligger SKEW-indeksen nå på svært gunstige nivåer, et klart tegn på at det blant amerikanske opsjonsinvestorer er en gryende optimisme knyttet til nye kursoppganger på Wall Street. Er det antagelser om at amerikanske inflasjons- og lønnstall kanskje blir litt mildere nå i høst, og dermed senker den aller verste rentefrykten? Eller trigges opsjonsinteressen av budskapet fra investeringsbanken Goldman Sachs, om at risikoen for en resesjon utenfor Europa de neste tolv månedene vurderes som lav?

Så, hva snakker vi egentlig om?

SKEW-indeksen måler fordelingen mellom kjøps- og salgsopsjoner på aksjer som inngår i S&P 500-indeksen. En økende etterspørsel etter salgsopsjoner, typisk for å sikre aksjeporteføljer mot kursfall, drar SKEW-indeksen oppover. Omvendt faller indeksen når investorene kjøper større mengder kjøpsopsjoner, noe som altså vitner om en økende fremtidsoptimisme.

SKEW-indeksen beveger seg stort sett i intervallet mellom 100 og 150. Et høyere indeksnivå kan også tolkes som at investorene mener sannsynligheten for et ekstremt, og ukjent, utslag på S&P 500-indeksen (tail-risk) har økt. I dag ligger indeksnivået faktisk under 120, nesten lavere enn mai-nivået. Målt mot nivået ved årsskiftet er SKEW-indeksen også ned, med et fall på rundt 20 prosent. En tolkning blir at så langt i år har det vært en jevn, og økende, etterspørselsøkning etter kjøpsopsjoner på S&P 500-indeksen. Det lavere indeksnivået drives også av at investorer velger å ta gevinst på sine salgsopsjoner, som altså har steget i verdi i takt med siste ukers nedtur for S&P 500-indeksen. 

Med andre ord forventer flere at en aksjebunn kan være nådd, da verdien av en salgsopsjon faller i takt med stigende kurs på det underliggende verdipapiret, det vil si aksjen.

Flere opsjonsinvestorer velger altså å bygge derivatposisjoner rettet mot et potensielt oppsving på Wall Street. En tolkning av den fallende SKEW-kurven er at man i opsjonsmarkedet tror det er mindre sannsynlig at såkalte sorte svaner, dvs. brå og uventede rystelser, vil slå inn mot Wall Street i tiden som kommer. Dette øker risikovilligheten blant aktørene i det amerikanske opsjonsmarkedet. 

Historisk signifikans 

Fra pandemiutbruddets start, dvs. fra rundt midten av mars 2020 til slutten av mars samme år, knelte børsene. I opsjonsmarkedet falt samtidig SKEW-indeksen kraftig, og flere investorer sikret seg derfor rimelige kjøpsopsjoner som i etterkant ga eventyrlige gevinster i takt med den massive oppturen man så på Wall Street resten av 2020 og i 2021.

Igjen faller SKEW-indeksen, midt under en volatil og krevende periode på Wall Street, akkurat som i mars 2020 – og nå i vår. Men i det amerikanske opsjonsmarkedet er det altså igjen en overvekt av investorer som tror på et lettere børssentiment i tiden som kommer. 

Investor
Investornytt