<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ny supersyklus på trappene

En global energikrise spiller seg ut, noe stadig flere investorer og analytikere innser vil være klart til fordel for Borr Drillings virksomhet. Vi tror riggselskapet står foran en periode med betydelig inntektsvekst, som kan gi eierne en real og etterlengtet kursopptur. Kjøp! 

Superbull: Borr Drilling-gründer Tor Olav Trøim la ikke noe imellom under Pareto Securities’ energikonferanse. –Verden trenger fossil energi. Derfor skal selskapets aksjekurs opp, var Trøims klare budskap til investorer og analytikere.  Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen
Investornytt

Borr Drilling-aksjonærene har vært igjennom en mildt sagt turbulent periode siden børsnoteringen i 2017. I visse perioder har det riktignok vært friske kurshopp, men gjennomgangsmelodien helt frem til i dag har likevel vært en elendig cocktail bestående av svake markedsforhold, fallende oljepriser og et investorsentiment særlig innrettet mot såkalte ESG-aksjer. 

Siden kursen toppet seg høsten 2018, har kursfallet vært på om lag 80 prosent. Men selskapet har nå en bærekraftig kapitalstruktur, og sammen med et riggmarked i klar bedring ligger mye til rette for at Borr Drilling-kursen skal betydelig opp i kurs. Dette mener også en rekke profilerte investorer, som Christen Sveaas, som nå satser flere titalls millioner på Borr Drilling-aksjer og signaliserer med det ståltro på at det Tor Olav Trøim-initierte riggselskapet endelig skal slå ut i full blomst.           

Sentral refinansiering på plass

I sin alminnelighet kjennetegnes riggselskaper av en aggressiv kapitalstruktur med tilhørende høy gjeldsgrad. Borr Drilling   er intet unntak, for ved utgangen av andre halvår sto selskapet bokført med nesten 18 milliarder kroner i gjeldsforpliktelser. Dette har naturligvis hemmet mange investorer fra å investere i selskapet, gitt at dets markedsverdi ikke er på mer enn rundt ni milliarder basert på dagens aksjekurser. Men i et globalt energimarked generelt sett preget av store ubalanser blir det også økt behov for å sikre tilganger til fossile energikilder. 

Investorer ser hvor sårbare de globale energisystemer nå er, og tegningsinteressen var da også svært så god da Borr Drilling   nå i august hentet inn rundt to og en halv milliard kroner i ny egenkapital til kurs 35. Dette gir selskapet en langt mer robust kapitalbase, og ifølge meglerhuset Clarksons Platou gir den ikke bare trygghet for at refinansieringen i 2025 kan gjennomføres uten dramatikk, men vil også øke mulighetene for at utbytte kan utbetales fra og med 2024.  

Men dagens Borr Drilling-aksjonærer må enn så lenge belage seg på at det fortsatt tar litt tid før det genereres positive bunnlinjer. Men andrekvartalstallene viste en klar bedring. Topplinjen endte på rundt en milliard kroner, en økning på nær 240 millioner kroner fra førstekvartal. Nettoresultatet endte dog på minus 1,6 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av tyngende engangsnedskrivninger. Selv mener selskapet, gitt de positive markedsutviklingstrekkene, at inntektene potensielt vil nå fire milliarder kroner i år, og at dette kan dobles til neste år, med et tilhørende EBITDA-resultat på rundt tre milliarder kroner, i så fall en dobling fra 2022-prognosen.   

Solid markedsbalanse

Markedsforholdene for jackups er i klar bedring; samlet sett består dette nisjesegmentet av rundt 500 enheter, der nær 400 av dem er på kontrakt. Med andre ord er det liten ledig kapasitet gitt et scenario som nå med betydelig positive bevegelser på etterspørselssiden. Fremover er det ventet at markedet tilføres 25 nybygg, en vekst i ny produksjonskapasitet som på ingen måte vil forringe riggselskapenes sterke posisjon overfor sine oppdragsgivere. 

Blant enkelte rigginvestorer Kapital har vært i kontakt med, hviskes det nå forsiktig om at det ikke er usannsynlig at det etter hvert kan bli utsolgt på ledige jackups, med det resultat at man kan se tilsvarende markedstilstander som i årene mellom 2005 og helt frem til finanskrisen, en periode der det ble skapt adskillige riggmilliardærer på Oslo Børs i takt med riggselskapenes eventyrlige kursoppganger. 

I en fersk markedsanalyse peker nettopp Clarksons Platou på at 2005-tilstandene igjen kan spille seg ut, der ratene tredoblet seg på mindre enn to år. Meglerhuset har en klar kjøpsanbefaling på Borr Drilling   med kursmål 69, og i analysen pekes det særlig på at en svært stram tilbudsside etter alle markedslover vil presse frem skyhøye rater i tiden som kommer.

Og ledelsen la ikke skjul på de klart bedrede markedsforholdene da de presenterte andrekvartalsrapporten. Budskapet til investorene er at hele flåten på 23 enheter vil være i drift innen utgangen av året. Dette i en situasjon der ratene øker raskere enn de bare for kort tid siden så for seg. Fra et investorståsted er det også viktig å ta hensyn til at et stramt jackupmarked i seg selv øker riggverdiene, som i sin tur løfter nivået på selskapets bokførte egenkapital. Samtidig skal aksjekursen støttes av de fem riggene Borr Drilling   har under bygging. Når disse sjøsettes på kontrakt, vil de generere adskillig heftigere kontantstrømmer enn det man bare så for seg for kort tid siden – nettopp i lys av et riggmarked i stadig bedring.  

Kronesmell øker rentetrykket ytterligere

Analytikeroptimismen blomster  

Analytikerstanden har de seneste årene vært mildt sagt skeptiske til Borr Drilling   . Hovedinnvendingen har vært den offensive kapitalstrukturen, og under pandemien utelukket ikke enkelte analytikere at selskapet sto i en reell fare for å gå konkurs, gitt en elendig oljepris og et riggmarked preget av betydelig overkapasitet. I dag er imidlertid holdningen en helt annen, og flere meglerhus som tidligere har advart sine kunder mot å kjøpe Borr Drilling-aksjer, har nå snudd. DNB Markets tilhører denne forsamlingen, og har nylig gått ut med en kjøpsanbefaling. Analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets mener også Borr Drilling-eierne har mye å glede seg til. Han har et kursmål på 60, som er rundt 30 prosent over dagens kursnivåer. 

– Borr Drilling   ble startet i 2016 med sikte på å bygge verdens mest avanserte jackup-flåte for å posisjonere seg mot en ny supersyklus innen riggmarkedet. Etter noen falske starter ser vi nå virkelig en ny supersyklus i emning, i hovedsak drevet av en voldsom tørst etter enheter i Midtøsten hvor Saudi Aramco (verdens største oljeselskap, red.anm.) er i prosess med å doble riggflåten fra 50 til nesten 100 enheter, sier Lyngvær til Kapital. Og legger til: 

– Vi forventer at dagratene for jackups vil øke fra 100.000 dollar pr. dag til over 140.000 dollar pr. dag innen 2024, men ser likevel rom for at ratene kan overraske enda mer på oppsiden. Ingen er bedre posisjonert for å dra nytte av dette markedet enn Borr Drilling   .    

Vi forventer at dagratene for jackups vil øke fra 100.000 dollar pr. dag til over 140.000 dollar pr. dag innen 2024, men ser likevel rom for at ratene kan overraske enda mer på oppsiden. Ingen er bedre posisjonert for å dra nytte av dette markedet enn hva Borr Drilling er. 
Vidar Lyngvær, SpareBank 1 Markets

Gitt de oppløftende markedsutsiktene mener Lyngvær selskapets høye gjeldsgrad vil stimulere aksjonærverdiene ytterligere.    

– Vi estimerer at selskapet implisitt handles til 124 millioner dollar pr. jackup, som er rundt det dobbelte av nivået til konkurrentene. Men tidevannet løfter alle båter, og med et potensielt utsolgt jackup-marked i emning mener vi at den finansielle gearingen i Borr Drilling   gir høy oppside for egenkapitalen. På vårt estimat for 2024, hvor vi legger til grunn rater på 140.000 dollar pr. dag, estimerer vi en EV/EBITDA på 4,7 ganger for Borr Drilling   . Det blir behov for refinansiering av et større konvertibelt lån etter hvert. Likevel estimerer vi at det vil bli rom for utbytteutbetalinger til aksjonærene fra og med 2024.  

Analytikerkollega Stian Wibstad i ABG Sundal Collier er også klar på at Borr Drilling-aksjen er et kjøp. Meglerhuset har et kursmål på 50, og estimerer blant annet en kraftig økning i selskapets EBITDA kommende år. 

– Etter en imponerende og betydelig refinansieringsøvelse, med en større emisjon enn vi hadde forventet, så ser balansen klart mer robust ut. Samtidig har vi sett en sterk fundamental forbedring i jackup-markedet der det er flere tydelige tegn på at dette vil fortsette. Snittraten på kontrakter signert siste år er opp over 40 prosent fra 2021-nivåene, og med en økende utnyttelsesgrad for jackups ser vi mer oppside i dagratene fremover, sier Wibstad til Kapital.

Etter en imponerende og betydelig refinansieringsøvelse, med en større emisjon enn vi hadde forventet, så ser balansen klart mer robust ut. Samtidig har vi sett en sterk fundamental forbedring i jackupmarkedet der det er flere tydelige tegn på at dette vil fortsette.
Stian Wibstad, ABG Sundal Collier

I likhet med Lyngvær peker ABG Sundal Collier-analytikeren også på at mye av aktiviteten er drevet av Saudi Aramco. 

– Men i tillegg forventer vi sterk aktivitet i resten av Midtøsten og i andre regioner som i havområdene utenfor Storbritannia, drevet av aggressive produksjonsmål hos nasjonale oljeselskaper og knyttet til energisikkerhet. Med en bred og svært ung flåte er det vanskelig å finne noen selskaper med sterkere eksponering mot dette markedet enn det Borr Drilling   har. Man bør dog være oppmerksom på at selskapet fortsatt har endel gjeld, men gitt at markedet spiller seg ut som vi forventer, tror vi den sterke finansielle gearingen kombinert med den operasjonelle gearingen vil spille i selskapets favør denne gangen.

Sterk tredjekvartalsrapport venter 

Oppsummert peker datapunkter i retning av at det globale riggmarkedet, inkludert jackupsegmentet, er i klar bedring. – Slik markedet er nå, ventes det å stramme seg betydelig til fra midten av 2023, uttalte nylig riggmarkedsanalytiker Sarah McLean til Finansavisen. Bakteppet var at boreaktiviteten i Nordsjøen som sådan tar seg kraftig opp, ikke bare på kort sikt, men anslagsvis for flere år frem i tid. På den globale arenaen må det jaktes etter nye olje- og gassreserver, Saudi Aramco uttaler nå at de forventer at oljeetterspørselen vil ta seg klart opp i årene som kommer, men at myndighetene ellers i verden ikke er klar over hvor stramt oljemarkedet er. For ifølge det saudiarabiske oljeselskapet er oljereservekapasiteten nå ekstremt lav, og utgjør nå bare rundt halvannen prosent av det totale tilbudet.

30. november slippes tredjekvartalsrapporten til Borr Drilling   . Vi er overbevist om at den vil vise både finansielle og operasjonelle forbedringer målt mot tidligere kvartaler, noe som kan legge til rette for stødige kursbyks inn i det nye børsåret 2023.