<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fare for vårkorreksjon

Skal Oslo Børs fortsette den gode trenden, må kvartalsrapportene som nå tikker inn overbevise investorene. I flere aksjer frykter vi imidlertid at mye av kurspotensialene  allerede er tatt ut. 

Solide kurssprang: Yara, med konsernsjef Svein Tore Holsether i spissen, nyter gode dager i form av sterke gjødselpriser og god kursutvikling på Oslo Børs. De positive driverne forventer vi fortsetter utover i annet halvår.   Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Børsen er uten tvil i kanonform, godt støttet opp av en knallsterk oljepris. Olje- og oljeservicerelaterte aksjer oppjusteres derfor på rund baut. Nylig hevet meglerhuset SpareBank 1 Markets sitt oljeprisestimat for inneværende år fra 60 til 69 dollar - og fra henholdsvis 60 og 61 dollar til 65 dollar for de to kommende årene. Det gir naturligvis bedre utsikter for oljeselskapenes lønnsomhet, og DNO-aksjen settes nå på deres kjøpslister med kursmål tolv kroner – opp fra en tidligere hold-anbefaling og kursmål ni. 

I forrige utgave av Kapital påpekte analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities nettopp hvor følsomme oljeselskapene er for den økte oljeprisen knyttet til deres frie kontantstrømmer, og viste til at selskaper som BW Energy   , Panoro Energy   og DNO    handles på historisk lave nivåer sammenlignet med den kontantstrømmen de nå genererer. Tross seneste tids kraftige oppgang mener vi det er mer å hente i DNO – som dermed blir liggende i Kapital-porteføljen.   

Oljeinvesteringene dras opp  

Også blant oljeserviceselskapene kommer det nå stadig inn flere oppjusterte kursmål. Subsea 7   leverte en fjerdekvartalsrapport som ble godt mottatt av analytikerne, også fordi den Kristian Siem-dominerte undervannsentreprenøren foreslår et utbytte for 2020 på to kroner pr. aksje. Vel 70 millioner dollar, tilsvarende om lag 600 millioner kroner, drysser dermed over aksjonærene. Sist gang selskapet betalte et utbytte var i mai 2019, for regnskapsåret 2018. Da lå utbyttet på halvannen krone pr. aksje. Meglerhusene hever altså nå sine kursmål. Carnegie setter kursmålet på Subsea 7-aksjen til 115 kroner fra tidligere 105. Og estimerer samtidig en oljepris på 68 dollar pr. fat i 2021, mens estimatet på 60 dollar for 2022 opprettholdes. 

I forrige utgave skrev analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux følgende om Aker Solutions: 

– Når vi ser fremover, så tror vi den viktigste driveren for aksjen er effekten av skattepakken som er innført på norsk sokkel. Denne gir oljeselskapene incentiver til å investere, og gjelder for nye prosjekter igangsatt innen utgangen av 2022. Vi teller rundt 30 prosjekter som er aktuelle for investeringsbeslutning innen denne fristen. Dette er hjemmebanen til Aker Solutions   , og selskapet bør klare å ta sin andel av kontraktene som kommer, skrev Olsvik, som har en kjøpsanbefaling på Aker Solutions   med kursmål 18, en oppside signifikant over dagens nivåer. 

Vi forventer også en jevnere kontraktsstrøm fremover, og beholder således aksjen – som etter fisjonen i fjor sommer fortsatt gir porteføljen eksponering opp mot Aker Carbon Capture   og Aker Offshore Wind Aow.    

Rentene, ja ...

Renteøkninger eller ei, temaet diskuteres flittig blant annet i lys av de voldsomme økonomiske  tiltakspakkene verden over. DNB Markets venter fire rentehevninger før 2022 er omme. Samtidig viste regionalt nettverk fra Norges Bank at bedriftene er mer optimistiske enn de var i november – og bedriftene planlegger nå en liten økning i investeringene for første gang siden februar 2020. Banken melder at de fleste næringene ser for seg oppgang i aktiviteten utover våren og sommeren. Dette kan isolert sett bidra til en forsiktig oppjustering av norsk rentebane i tiden som kommer. 

På den annen side mener NHO at vårens smittebølge vil forsinke gjeninnhentingen for norsk økonomi, som ventes å få en vekst på bare litt over tre prosent inneværende år. NHO spår nå at etter et fall i fastlands-BNP på 2,5 prosent i 2020, blir oppsvinget på moderate 3,2 prosent i år – før 2022 fortsetter i nesten samme tempo. Organisasjonen mener mye taler for at de nye restriksjonene gjør at deler av oppsvinget etter pandemien først kommer til neste år. Dessuten vil det ifølge NHO ta tid før spareraten faller tilbake til nivåene fra før krisen, etter å ha vært så høy som 23 prosent våren 2020. 

Dette er prognoser som åpenbart ikke gir rammer for en mer offensiv Norges Bank. OECD er også opptatt av at landene gjør hva de kan for å holde rentene lave: I deres nye makroprognoser tegnes et optimistisk hovedbilde der særlig kraften som nå ligger i amerikansk økonomi trekkes frem som en viktig katalysator også for den globale økonomien. Alt i alt forventer de at de rike landene snart har en sterkere økonomi enn de lå an til før pandemien, men OECD oppfordrer likevel landene til å være ekspansive i sin pengepolitikk – selv om det skulle bidra til forbigående inflasjon over inflasjonsmålene. 

Stø kurs 

I sum går vi inn i andrekvartal med en Kapital-portefølje bestående av DNO   , Aker Solutions   , Storebrand   , Subsea 7    og Yara   . Selv etter seneste tids friske kursoppganger trekkes fortsatt gjødselgiganten frem av flere tallknusere som en aksje med ytterligere potensial. Kepler Cheuvreux-analytiker Andreas Bertheussen peker blant annet på at en kraftig oppgang i mais-, hvete- og soyabønneprisene nå forsvarer økt gjødselbruk, etter syv år med lave matvarepriser.