<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Historisk høy børsoptimisme

Oslo Børs neglisjerer høye multipler og setter rekordnivåer på løpende bånd. Og skulle kvartalstallene som nå kommer på bordet overraske positivt, sendes Hovedindeksen én vei – videre oppover. 

Opp, opp, opp: Børsen suser mot stadig nye topper, og med på festen er Storebrand under ledelse av konsernsjef Odd Arild Grefstad. Selskapet har aldri før vært mer verdt enn hva tilfellet er i dag. Foto: Lise Eide Risanger

– Men børsene er dyre, og vi ser pris/bok-nivåene også på et nivå som ikke er konsistent med god langsiktig avkastning, blant annet her hjemme, skrev meglerhuset Norne Securities i sin siste månedsoppdatering. 

Oslo Børs handles altså til stadig nye rekordnivåer, støttet av en fortsatt frisk oljepris. Og videre oljeopptur er nok ikke usannsynlig, ledsaget av flere optimistiske analyser. I en ny rapport mener for eksempel Det internasjonale energibyrået IEA at den globale oljeetterspørselen kommer til å returnere til nivåene før pandemiutbruddet om et par års tid – samtidig som etterspørselen når et nytt rekordnivå i 2026. Samtidig falt oljeprisen bare forsiktig tilbake etter meldinger nå i påsken om at Opec og samarbeidslandene vil øke produksjonen med totalt 2,1 millioner fat pr. dag fra mai til og med juli. Alt i alt forventes oljemarkedet å forbli stramt i tiden som kommer – DNB Markets tror en fortsatt lav tilbudsside vil føre til høyere priser i månedene fremover, og spår at nordsjøoljen vil nå 67 dollar fatet i andrekvartal og videre til 69 dollar pr. fat i tredjekvartal. 

USA – går så det griner! 

I USA trekker de lange amerikanske statsobligasjonsrentene videre oppover, en utvikling som i stor grad ikke bare reflekterer gradvis økte inflasjonsforventninger, men også at den økonomiske veksttakten i USA skal godt opp i tiden som kommer. Norne Securities peker også på dette i sin siste månedsrapport, og viser samtidig til at i løpet av det siste året har amerikanerne skaffet til veie oppsparte midler til en verdi av snart to tusen milliarder dollar, like mye som verdien av president Joe Bidens siste stimulanspakke. Veksttakten blir derfor svært høy i USA de kommende kvartaler, men vi tror likevel ikke dette vil spille seg ut i en plagsom rentefrykt tatt i betraktning de fortsatt høye arbeidsledighetstallene. 

Wall Street har også støtte fra flere analytikere som nå gradvis oppjusterer sine inntjeningsestimater før de kommende kvartalsrapportene. En rekke makrotall er også i godt driv, ISM-indeksen for amerikansk industri kom for eksempel i forrige måned inn klart bedre enn ventet. 

Eurosonen: ESB støtter bredt opp 

Også i eurosonen tikker det inn sterke makrotall. Nylig viste EUs såkalte tillitsindikator klart høyere nivåer enn hva som var forventet på forhånd, og det er særlig innenfor industrisegmentet at bedriftene nå er øre av optimisme. Totalaktiviteteten i eurosonen synes dermed å ha nådd bunnen – men arbeidsledigheten er likevel et problem. I februar endte ledigheten i euroområdet på 8,3 prosent, mens det på forhånd var ventet en ledighetsrate på 8,1 prosent. 

Dette gir rammer for en fortsatt oppofrende pengepolitikk – Financial Times meldte nylig at den europeiske sentralbanken, ESB, vil fortsette sine massive obligasjonskjøp som et ledd i å tilføre penge- og kredittmarkedene nok likviditet for på den måten å stimulere veksten. Og kombinert med de fortsatt lave styringsrentene i Europa gir dette videre støtte til de europeiske børser – som den brede hovedindeksen STOXX Europe 600 Index, som siden årsskiftet er opp med nær ni prosent. 

Aker Solutions – et soleklart kjøp!

Børsene drives mot nye indeksrekorder særlig i ly av en voldsom opptur for sykliske og oljerelaterte aksjer. Oljegiganten Exxon Mobil og Caterpillar, som er kjent for sine bygg- og anleggsmaskiner, er blant USAs børsvinnere i førstekvartal. En tilsvarende trend ser man også på Oslo Børs, der selskaper som Elkem   og Aker BP   har fosset frem i kurs så langt i år. Vi tror nå den sterke oljeprisen gradvis vil spille seg ut ved at operatørselskapene vil måtte øke sine investeringsbudsjetter – som særlig vil begunstige selskaper som Aker Solutions   . I denne Kapital-utgaven har vi en egen analyse på selskapet, som på Oslo Børs prises til rundt syv og en halv milliard kroner etter en kursnedtur siden årsskiftet på nær ni prosent. 

Vi mener dagens kursinngang på rundt 15 kroner pr. aksje representerer en utmerket kjøpsanledning – noe det er flere grunner til. Selskapet kaprer stadig flere ordre, og sammen med de interne kostnadstiltak selskapet nå gjennomfører, bør de nye ordrene generere langt bedre marginer enn hva man har sett de siste årene. Kontantstrømmene er i ferd med å bedres, og kombinert med en nettokontantbeholdning på rundt tre milliarder kroner borger dette også for at Aker Solutions   igjen vil kunne åpne utbyttekranene, i det minste fra og med neste år. Flere rutinerte investorer har posisjonert seg inn mot Aker Solutions   , blant annet er Fearnley-topp Harald Moræus-Hanssen nå en av selskapets største eiere med over en million aksjer.

Med basis i en fortsatt sprek oljepris beholder vi oljevektingen i Kapital-porteføljen. Miksen også ved starten av andrekvartal består dermed av Aker Solutions   , DNO   og  Subsea 7    – samt Yara   og Storebrand   .