<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skyhøye forventninger på børsen

Historien viser at mai kan være en kronglete børsmåned. Vi understreker at skal børsen, som nå prises på svært stive multipler, fortsatt holde farten kommende uker, må det presenteres knallbra kvartalstall.        

Må toe sine hender: Globalt forblir rentene lave. Det gir føringer om fortsatt milde toner fra Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Enn så lenge sklir Oslo Børs sidelengs i påvente av de forestående førstekvartalsrapportene, men seneste tids flate indekskurver reflekterer også at oljeprisen utvikler seg paddeflatt. Samvariasjonen mellom børsen og oljeprisen er høy, selv om selskapsutvalget innenfor ymse sektorer utover energibransjen er mye større enn det var for bare få år siden. Derfor er det gode nyheter for det gjengse børsbildet når Opec nå ser en global oljeetterspørsel på 96,46 millioner fat pr. dag i 2021, noe som er en oppjustering – dog forsiktig – fra forrige estimat på 96,27 millioner fat pr. dag. 

Det internasjonale energibyrået IEA spår på sin side at den solide etterspørselsveksten i oljemarkedet synes å styrke seg ytterligere. Meglerhus og investeringsbanker hever nå sine oljeprisestimater på bred basis, som SpareBank 1 Markets. De hevet nylig sitt oljeprisestimat for inneværende år fra 60 til 69 dollar og ser ellers for seg en snittpris i 2022 og 2023 på 65 dollar. Høyere oljeprisprognoser gir støtte til Oslo Børs, selv om man for inneværende år nå ligger på et P/E-nivå på rundt 20 – noe som er svært høyt.

DNO: Fortsatt uforløst potensial 

Meglerhus, som Pareto Securities, mener selskaper som DNO    – nettopp i lys av den sterke oljeprisen – handles på historisk lave nivåer målt mot den kontantstrømmen de nå genererer. Selskapet har i dag en markedsverdi på litt over ni milliarder kroner, etter en kursopptur siden årsskiftet på rundt 30 prosent. En titt på det historiske kursbildet viser at dagens kurs på ingen måte er avskrekkende høy, og ser man bare to år tilbake i tid, lå DNO-kursen på tett oppunder 20-streken. Selskapet meldte ellers nylig at det har trappet opp produksjonen på Tawke-lisensen i Kurdistan-regionen i Irak, der de er operatør. I april har bruttoproduksjonen pr. dag ligget på 115.000 fat. 

Vi forventer alt i alt en overbevisende kvartalsrapport når DNO legger frem tallene 6. mai, og aksjen blir med oss videre i Kapital-porteføljen. 

 USA: Rentefrykt vil avta 

Spenningen var stor knyttet til de amerikanske inflasjonstallene for mars. Den årlige konsumprisveksten ligger nå på 2,6 prosent, over inflasjonsmålet til den amerikanske sentralbanken om en årlig prisstigningstakt på to prosent. Marstallene var isolert sett den  høyeste månedlige målingen man har registrert i USA på flere år. Men de lange amerikanske statsobligasjonsrentene responderte ikke opp og ligger fortsatt i spennet mellom 1,6 og 1,7 prosent – og viser med all tydelighet at investorene nå fullt og helt stoler på sentralbankens egne uttalelser om at den vil la styringsrentene ligge i ro og heller akseptere en periode med litt høyere prisstigningstakt enn det formelle årlige prismålet. Wall Street ble heller ikke solgt ned på de friske marstallene, og illustrerer godt at man også blant det brede lag av egenkapitalinvestorer ikke ser for seg en amerikanskinitiert periode med global hyperinflasjon.

Vi tror børsene fortsatt får støtte av den amerikanske sentralbanken som gjennom ulike kvantitative tiltak gjør hva den kan for at landet får den økonomiske drahjelpen det kan utover i 2021 – selv med priser som nå er i en klart oppadgående trend. 

Mot ny oppkjøpsbølge?

Tross indekser som er på rekordnivåer – om Oslo Børs er på vei inn i en fase med mer oppkjøpsaktivitet, er likevel et berettiget spørsmål å stille. Eiendomsselskapet Entra   er i spill – og tidligere i vinter meldte Nordax at de ville by nær 18 milliarder kroner i kontanter for samtlige utestående aksjer i eierselskapet Norwegian Finans Holding (NFH), som eier Bank Norwegian Nofi. Nå legger som kjent DNB   inn en solid budpremie og tilbyr rett i overkant av elleve milliarder kroner for Sbanken Sbank. I forrige utgave av Kapital omtalte vi at EQT nå er nest største aksjonær i Storebrand   og pekte da på at et av verdens mest suksessrike oppkjøpsfond har, i likhet med andre PE-fond, ikke evigheten som sitt investeringsunivers. At fondet dermed ikke bare har finansielle tanker, men også strukturelle, bak sitt inntog i Storebrand   , er slett ikke usannsynlig. 

Uansett – budet både på Bank Norwegian Nofi og Sbanken Sbank viser nok at man innen deler av finanssektoren på Oslo Børs kan stå foran en fase der flere nye eierkonstellasjoner vil se dagens lys. Storebrand   blir uansett værende i Kapital-porteføljen. Det gjør også Yara   , som investeringsbanken UBS i en fersk kjøpsanalyse mener forsvarer en kurs på 465, mot tidligere 450. Et av hovedargumentene bak de oppjusterte inntjeningsestimatene for 2021 og 2022 er blant annet basert på høyere ureapris-anslag. Vi tror også Yara-kursen har mer å gå på – også sett i lys av den underliggende sterke kontantstrømmen som gir rom for fortsatt friske utbytter i årene som kommer. 

Alt i alt gjør vi i denne omgang heller ingen justeringer av aksjemiksen, og beholder således både DNO   , Subsea 7   , Aker Solutions   , Storebrand   og Yara   i Kapital-porteføljen.