<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mildner rentefrykten?

Det internasjonale pengefondet, IMF, spår at inflasjonstoppen blir nådd om kort tid. Det gir rammer for mildere signaler fra sentralbankene fremover. Og slipper den aller verste rentefrykten, vil børsene kunne få etterlengtet støtte.       

Inflasjonsmålet nærmere: Det internasjonale pengefondet tror inflasjonstoppen i USA passeres i inneværende kvartal. Det kan gi landets sentralbanksjef, Jerome Powell, gode grunner til å roe rentetempoet etter hvert.  Foto: Valerie Plesch/Bloomberg

Men en bismak av de antatt avtagende inflasjonstallene henger likevel sammen med et klart svakere globalt vekstbilde, understrekes det fra IMF-hold. For inneværende år tas BNP-ratene ned på rund baut – for mens verdensøkonomien vokste med over seks prosent i 2021, antas den å lande på rundt 3,6 prosent både i år og for 2023. Ukraina-krigen og betydelige negative etterdønninger etter pandemien, kombinert med klart skjerpede råvarepriser, er noen av faktorene bak de nedjusterte vekstanslagene. 

Men svakere vekst gir i sin tur et mindre inflasjonspress, og IMF forventer at inflasjonstoppen passeres i inneværende kvartal både i USA og i EU. For 2022 forventes respektive inflasjonsrater på 5,7 og 3,2 prosent, fallende til henholdsvis 2,5 og 2,4 prosent i 2023. 

Med andre ord kan man allerede til neste år nærme seg inflasjonsmålet på to prosent i begge regioner, noe som vil dempe behovet for nye renteøkninger. Et slikt makroscenario vil gi aksjemarkedene klar støtte, og vil kanskje spesielt begunstige teknologiaksjer, som så langt i 2022 har kommet kraftig ned i kurs i lys av investorenes stadig økte rentebekymringer. 

Flere positive kvartalsrapporter?  

På Oslo Børs sitter et klart flertall av investorene på sidelinjen, nettopp i påvente av det kommende kvartalstallrushet. Deres forsiktige børstilnærming leses av forholdsvis lave omsetningsvolum, uten de helt store kursfluktuasjoner. Om de makroøkonomiske bekymringene rundt inflasjonspresset etter hvert vil slippe taket, gir det som nevnt et fastere børssentiment – men nye børsoppganger er naturligvis helt avhengig av hva som kommer på bordet av konkrete regnskapstall, og ikke minst hva selskapstoppene gir av føringer rundt de videre inntjeningsutsiktene. 

En liten indikasjon om at de kommende rapportene kan gi flere positive overraskelser, kan leses ut fra Statistisk sentralbyrås seneste konjunkturbarometer for industri og bergverk. For førstekvartal melder flere industriledere om økt produksjon, vekst i priser kombinert med vekst i samlet ordrebeholdning. Alt i alt er veksttakten for årets tre første måneder høyere enn i fjerdekvartal, og produsenter av investerings- og innsatsvarer opplever en klar oppgang i produksjonen, heter det videre i SSB-rapporten. For inneværende kvartal ventes ytterligere vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting, samtidig meldes det om utfordringer knyttet til knapphet, og prisvekst, på mange innsatsfaktorer. 

Dataene synes å gi rom for flere solide rapporter fra en rekke av børsens ledende industriforetak, der topplinjene vil vise god utvikling målt mot tidligere kvartaler. Om så dette kombineres med oppløftende driftsmarginer, vil flere av selskapene også bli belønnet med solide børsoppganger og oppjusterte kursmål.

Kapital-porteføljen i godt driv 

Kapital-porteføljen har i år hatt en betydelig vekting opp mot oljeservicesegmentet. Etter at vi bommet på industriutsiktene for Borr Drilling   både i 2018, 2019 og 2020, løsner det nå til gagns for dets eiere. Vi plukket Borr Drilling-aksjen inn i Kapital-porteføljen igjen på tampen av fjoråret, og kan vise til en kursopptur så langt på rundt 150 prosent. Det  illustrerer godt, som i årene mellom 2004 og 2007, hvilke enorme kursgevinster rigginvestorene kan plukke med seg når industriutsiktene, som nå, bedres radikalt. 

På rund baut oppjusterer analytikerne nå en rekke offshore serviceselskaper. For eksempel hevet nylig tallknuserne i ABG Sundal Collier kursmålet i seismikkselskapet TGS   , der man nå opererer med kursmål 225, vel 40 prosent over dagens nivåer. Også i Subsea 7    ble kursmålet tatt opp, der oppjusteringene begrunnes med i første rekke den høye oljeprisen, som gir operatørselskapene klart større incentiver til å heve sine respektive investeringsbudsjetter på jakt etter nye potensielle olje- og gassforekomster.        

Alt i alt gjør vi ingen endringer i Kapital-porteføljen, og kjører videre på med selskapene Subsea 7   , Kahoot!   , Norske Skog   , TGS   samt Borr Drilling   .