<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Oljesmurt børs: Støttet av utsikter til en fortsatt sterk oljepris mener vi energisektoren på Oslo Børs har mer å gå på, selv etter en sektoropptur så langt i år på nesten 50 prosent.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Energidrevet børshøst

Ved inngangen til sommerferien var vi klare på at oljesektoren ville forbli en sikker havn på Oslo Børs. Spådommen har vist seg å være rett, tatt i betraktning rekken av friske kurshopp for flere av børsens mest olje- og energisensitive papirer. Og vi forventer mer oljemoro på Oslo Børs utover høsten.    

Innen energisektoren har det i sommer strømmet på med flere sterke kvartalsrapporter. Undervannsentreprenørselskapet Subsea 7   leverte også overbevisende tall, særlig støttet av høy aktivitet innenfor den tradisjonelle subsea-virksomheten. I andrekvartal endte inntektene på 1.247 millioner dollar, vel fire prosent høyere enn på samme tid i fjor. Lønnsomhetsutviklingen var spesielt imponerende, sett i lys av en EBITDA-margin på over ti prosent. Resultatene var alt i alt bedre enn det analytikerne hadde forventet på forhånd, og et klart flertall av de meglerhusene som følger selskapet har nå tydelig gjentatt sine respektive kjøpsanbefalinger på Subsea 7-aksjen. 

Analytikeroptimismen bygger også på den sterke ordreboken, som ved inngangen til annet halvår ligger på 7,8 milliarder dollar, kombinert med selskapets klare budskap om at man ser konturene av enda bedre lønnsomhet i 2023. Subsea 7   forblir i Kapital-porteføljen, selv etter en kursoppgang så langt i år på rundt 40 prosent. 

Makrotrøbbel demper børsentusiasmen 

Mens de energirelaterte selskapene på Oslo Børs i snitt kan se tilbake på en sprek børssommer, er det underliggende investorsentimentet som sådan preget av en avmålt optimisme. Makrotall, så vel norske som internasjonale, er tyngende lesning for investorene, da særlig økte renteutsikter og fortsatt stigende inflasjonsrater bidrar til å redusere deres risikotoleranse. Bedre blir det ikke av at erfarne økonomer, som sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets, tegner et rimelig mørkt bilde av de amerikanske børsutsiktene fremover. I et nylig intervju med Finansavisen pekte han på at en prisvekst i USA på sitt høyeste nivå siden 1980-tallet ikke kommer ned bare ved å sette opp renten, men vil reduseres når økonomien svekkes kombinert med redusert kjøpekraft blant husholdningene. Dette vil, ifølge Andreassen, kunne sende selskapsinntjeningen ned med mellom 15 og 20 prosent, noe som i sin tur betyr en klar korreksjon i aksjekursene på Wall Street. Og skulle så inntreffe, hemmes også norske aksjekurser, peker sjeføkonomen videre på. 

Hos Handelsbanken Capital Markets resonnerer man i tilsvarende baner og ser med uro på tiltagende resesjonsvarsel i kraft av at den amerikanske statsrentekurven mellom ti og to års løpetid har invertert ytterligere den seneste tid. Man peker også på at ISM-indeksen gir klare føringer om at USAs økonomi går inn i en betydelig svakere vekstperiode. Meglerkollega DNB Markets er fortsatt tydelige på at den amerikanske sentralbanken på ingen måte er ferdig med sine pågående renteøkninger, en prognose som også bidrar til en forsiktig investoradferd på Oslo Børs.

Kapital-porteføljen – solid forsprang

En fortsatt høy vekting inn mot oljerelaterte papirer sørger for at Kapital-porteføljen så langt i 2022 utvikler seg bedre enn det brede markedet på Oslo Børs. Vi ser ingen grunn til å justere porteføljemiksen, og beholder dermed både Subsea7   , Borr Drilling   , TGS   , Kahoot!Kahot samt Norske Skog   . Børsterrenget er mildt sagt utfordrende i lys av den høye makrostøyen, men en verden preget av store energiubalanser gir i sin tur ytterligere børsstøtte til hele energisektoren på Oslo Børs i tiden som kommer. 

Investor