<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Oppgjørets time på Oslo Børs

Om investorene får servert anstendige tredjekvartalsrapporter sammen med ikke altfor negative selskapsprognoser, kan det gi grunnlag for at børsen tar god sats inn mot årsskiftet. Særlig oljerelaterte aksjer tror vi fortsatt gjør det bra, støttet av en sterk oljepris.

Flere på billigsalg: Selskapene på Oslo Børs er på ingen måte dyrt priset. Det kan trigge flere kjøpere på banen frem mot jul, gitt at tredjekvartalstallene ikke overrasker negativt.  Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Tredjekvartalssesongen står altså for tur, men investorene bør uansett merke seg at etter årets kursfall på mellom seks og syv prosent, kombinert med at estimattrenden fortsatt er stabil selv i et makromessig svært utfordrende terreng, handles Oslo Børs på ingen måte til urimelige multipler. For basert på neste års inntjeningsestimater omsettes Hovedindeksen til en P/E på rundt åtte, som i et historisk perspektiv faktisk er i det nedre prisingsintervallet. Som sådan er altså ikke aksjene på Oslo Børs dyre, men likevel er investorene svært forsiktige nå i forkant av resultatskredet, nettopp i frykt for at analytikerne kan se seg nødt til dra ned sine 2023-estimater. 

Et utfordrende investeringssentiment til tross, verdsettelsen av aksjer har nå gjennomsnittlig sett kommet ned på mer attraktive nivåer, peker Nordea Markets på i en nylig sluppet strategirapport. De hever aksjeanbefalingen til nøytral, og peker blant annet på at aksjer gir en løpende avkastning som ligger over obligasjonsrenter, og at denne risikopremien skal kompensere for den økte risikoen aksjer representerer sammenlignet med tryggere obligasjoner. Kapital har tidligere omtalt børsprognosene til JP Morgan. Investeringsbanken spår et regelrett børsrally, og ser for seg at den ledende amerikanske børsindeksen S&P 500 kan avslutte året helt opp mot 4.800 poeng, klart over dagens nivåer. Et vendepunkt for aksjemarkedene kan dermed spille seg ut denne høsten, gitt støttende tredjekvartalsrapporer og vel mottatte selskapsuttalelser.     

Vil billige aksjer trigge oppkjøpsiveren? 

I etterkant av dotcom-krakket tidlig på 2000-tallet gikk børsene, inkludert vår egen Oslo Børs, inn i en fase preget av betydelig oppkjøpsaktivitet. Mange selskaper hadde åpenbart falt for mye i verdi, og gjennom oppkjøp så nye industriallianser dermed dagens lys. Og en tilsvarende fase med høy oppkjøpsaktivitet på børsene kan nå være på trappene, hevder Lars Ingemarsson i et intervju med Dagens Industri. Toppsjefen for Citis Investment Banking-divisjon i Norden peker på at de samlede midler såkalte oppkjøpsfond nå råder over er rekordhøye. Fond som utelukkende har som mandat å kjøpe opp noterte foretak, kontrollerer på vei inn i fjerdekvartal midler for anslagsvis 800 milliarder dollar, tilsvarende rundt 8.500 milliarder norske kroner. Dette tror Citi-sjefen kan borge for en betydelig oppkjøpsaktivitet på børsene i tiden som kommer, støttet av at aksjer heller ikke er like dyre som før.  

En viss bevegelse fra denne type aktører ser man nå på Oslo Børs. Nylig ble det kjent at det amerikanske oppkjøpsfondet General Atlantic la rundt 1,25 milliarder kroner på bordet for Softbanks 73,5 millioner Kahoot!-aksjer. Softbank er et japansk industrikonglomeratselskap som i høst har hatt store finansielle problemer. Fra hovedkontoret i New York forvalter oppkjøpsfondet verdier for nær 85 milliarder dollar fordelt på 445 investeringer i alt fra teknologi til helse. 

Kapital-porteføljen med fortsatt klar ledelse   

Et nylig vedtatt OPEC-kutt på to millioner fat olje pr. dag fra og med november, støttet av fortsatt gode oljeetterspørselsprognoser, hindrer oljeprisen i å falle selv om det globale inflasjons- og rentetrykket ikke ser ut til å komme ned med det første. Samtidig er et klart flertall av investeringsbankene positive til oljeprisen fremover; etter OPEC-kuttet hevet blant annet Goldman Sachs sine oljeprisprognoser og forventer snittpriser for inneværende kvartal på 110 dollar fatet. Dette er anslag betydelig høyere enn dagens nivåer på rundt 90 dollar.  

Vi tror oljerelaterte aksjer fortsatt vil gjøre det bedre enn det brede markedet på Oslo Børs, og beholder derfor både TGS   , Borr Drilling   , Subsea 7   samt Kahoot!Kahot og Norske Skog   i Kapital-porteføljen.