<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Gull å finne blant årets børstapere

Privatinvestorer og forvaltere klekker nå ut nye investeringsideer for 2023. Vil noen av årets kurstapere bli gjenstand for økt investorinteresse i tiden som kommer?

Brede sektorskifter? Om inflasjons- og rentefrykten avtar utover i 2023, vil det kunne bane vei for helt andre børsvinnere enn hva man har sett så langt i 2022.   Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Flere veldrevne selskaper har kommet kraftig ned i kurs så langt i år. Dersom man som investor ønsker å posisjonere seg opp mot slike selskaper, er det nok å ta av.

Eiendomssektoren har eksempelvis falt med over 30 prosent. Her kan det nå finnes selskaper med et signifikant kurspotensial i 2023, i første rekke støttet av et potensielt mindre renteaggressivt investeringsklima. 

Teknologiselskaper opererer på sin side mer eller mindre uten unntak innenfor nisjer med grunnleggende sterke vekstdrivere.  Dette kan bane vei for at flere av børsens IT-selskaper gjør det langt bedre i 2023. Sektoren har tross alt kommet ned med voldsomme 50 prosent så langt i år – også det i første rekke på grunn av de stadig økte rentene som hemmer ethvert vekstforetak. Og fortsatt leverer norske forretnings- og sparebanker jevnt over mer enn godkjente kvartalstall, likevel er finanssektoren ned med nær åtte prosent i år. Kurssvakhetene kan særlig kobles mot investorenes bekymring om at de økte rentene vil øke utlånstapene, men dette har ikke, og vil heller ikke materialisere seg, tror vi – gitt tilstanden til norsk økonomi som sådan. Om inflasjons- og rentetrykket avtar utover i 2023, vil det i sin tur kunne få flere investorer til å vri sine investeringsmidler opp mot nevnte tre sektorer.   

Fortsatt oljeoptimisme  

Enn så lenge flokker investorene seg entusiastisk rundt energiselskapene på Oslo Børs, støttet i første rekke av den sterke oljeprisen – som i løpet av andrekvartal til neste år kan komme opp mot 135 dollar fatet, spår meglerhuset Pareto Securities, gitt at de økonomiske vekstpilene i Kina peker riktig vei utover vinteren. Energisektoren har gått nær 60 prosent i år, dette er avkastningstall man naturligvis ikke vil se en reprise av i 2023. Selv om det i vide investorkretser fortsatt råder et optimistisk fremtidsscenario for mer eller mindre hele bredden av børsens energiselskaper, kan de elleville kursoppgangene i år likevel bety at selskapenes fremtidige kontantstrømmer i mange tilfeller vil være reflektert i dagens aksjekurser. Det er derfor ikke usannsynlig at det kan dukke opp flere nedgraderinger innenfor energisektoren fremover, selv om det altså industrielt sett fortsatt ser lovende ut for majoriteten av sektorselskapene. Og skulle strømmen av litt mindre energioptimistiske analytikere nå øke, slår det også ut mot børsens alminnelige stigningspotensial frem mot årsskiftet – en grei huskelapp å ha med seg for de investorer som er aktive i handelen med likvide derivater mot Hovedindeksen på Oslo Børs. 

Brede hyllester av Norske Skog 

Norske Skog-aksjen har vært en av børsens kursvinnere i 2022, men mer kursoppgang er i vente, prognostiserer et kobbel av analytikerne. – Publikasjonspapirmarkedet har i år blitt vesentlig strammere med 25 prosent av europeisk kapasitet tatt ut permanent, og ytterligere ti prosent annonsert nedstengt som følge av energikrisen. Prisene er opp 130 prosent over det siste året. Her står Norske Skog   sterkt med lange energikontrakter og energibesparende investeringer, uttalte Kenneth Sivertsen i vår forrige Kapital-utgave. Pareto Securities-analytikeren spår aksjen i 100 kroner, og spår ellers et råsterkt fjerdekvartal. Vi velger å beholde aksjen i Kapital-porteføljen, i likhet med våre andre porteføljeselskaper. Miksen har siden årsskiftet gitt en solid meravkastning målt mot Hovedindeksen på Oslo Børs, og i fravær av åpenbare alternativer satser vi altså fortsatt på en portefølje bestående av selskapene Borr Drilling   , Subsea 7   , TGS   , Kahoot!Kahot og Norske Skog   .