<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kapital-porteføljen satte ny rekord i 2022

Kapital-porteføljen leverte en avkastning på rett over 40 prosent i 2022, mens Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned en prosent. Fjorårets avkastningstall føyer seg dermed inn i Kapitals rekordbøker – og vi forventer mer av fjorårets suksessformel, nemlig en portefølje tungt lastet med oljeserviceaksjer.   

Skogens konge: Norske Skog, med konsernsjef Sven Ombudstvedt i spissen, har vært en viktig bidragsyter til fjorårets avkastningstall for Kapital-porteføljen. Og en klar overvekt av analytikerne tror eierne har enda mer å glede seg til i 2023.    Foto: Iván Kverme

Vi fikk rett med våre makro- og bransjeprognoser for 2022, da vi spådde at oljeservicesektoren ville stå overfor en real industriopptur som samtidig ville spille seg ut på Oslo Børs. For etter at operatørselskapene har vist altfor liten investeringstilbøyelighet opp mot sine fossile engasjementer, så vel knyttet til løpende vedlikeholdsbehov som i ny produksjonskapasitet, har pendelen nå snudd – støttet av så vel en høy oljepris som av energimarkeder generelt sett preget av store ubalanser. 

Når energisektoren på Oslo Børs siste tolv måneder har steget med voldsomme 35 prosent, er naturligvis også mye av de oljeservicerelaterte selskapenes fremtidige overskudd reflektert i dagens selskapsverdsettelse. Men vår hovedhypotese er at det er mer å gå på, også for norske aktører.

Det brasilianske olje- og gasselskapet Petrobras fortalte i forbindelse med fremleggelsen av sin nye strategiplan for femårsperioden 2023–2027 at man vil øke investeringene innen olje og gass med 15 prosent, med en total investeringsramme på til sammen 78 milliarder dollar, tilsvarende rundt 765 milliarder kroner. Det gir støtte til vår hypotese.

Også oljeaksjene på Oslo Børs synes å ha mer å gå på – sjeføkonom Torbjørn Kjus i Aker   uttalte nylig til Finansavisen at oljeaksjene ikke trenger høyere oljepris enn i dag for å stige videre, og mener det er rom for at de kan bli kursvinnere også i 2023.

Borr Drilling-festen på ingen måte over 

Siste års eventyrlige kursoppgang i Borr Drilling   skremmer ikke analytikerne, der et klart flertall av dem fortsatt har selskapet på sine respektive kjøpsanbefalingslister. SpareBank 1 Markets har operert med en kjøpsanbefaling  i lang tid, og har med det truffet godt overfor sine kunder, men meglerhuset mener det er enda mer å gå på enn hva de tidligere har sett for seg. Rett på nyåret oppjusterte meglerhuset Borr Drilling-aksjen med nytt kursmål 65, fra tidligere 60 – en kursoppside målt mot dagens nivå på rundt 30 prosent. 

– Selv om egenkapitalen i Borr Drilling   er dyr i forhold til sammenlignbare selskaper, er selskapet et spill på oppsiden dersom dagrater og riggverdier stiger over våre antagelser om 140.000 dollar pr. dag og 140 millioner dollar. Den høye giringen og den solide markedsposisjonen er til selskapets fordel i et stramt marked, peker meglerhuset blant annet på i sin nye oppdatering. Også DNB Markets løftet nylig sitt kursmål på Borr Drilling-aksjen til 65, fra tidligere 50. Med en premium jackup-utnyttelse som krysser 90 prosent, og med de fleste lokale kontraktører fullt utnyttet mener meglerhuset at internasjonale kontraktører kan presse dagratene høyere i 2023, i takt med økende etterspørsel i flere regioner. 

I romjulen ble det for øvrig børsmeldt to nye kontrakter, noe som betyr at Borr Drilling   nå har 21 av sine 22 leverte rigger i arbeid. Den solide kapasitetsutnyttelsen tror vi gir rammer for såpass sterke kontantstrømmer at det etter hvert vil bli rom for attraktive utbytter, i sin tur støttende for nye aksjekursløft. 

Justeringer kommer, men ikke nå

I sum gjør vi ingen justeringer av Kapital-porteføljen, og fortsetter å vekte oss tungt inn mot oljesektoren. Nye selskaper vil i løpet av 2023 komme inn i porteføljen, garantert, men enn så lenge mener vi altså at det er mer å gå på med utgangspunkt i dagens porteføljemiks. Vi starter altså børsåret 2023 med selskapene Borr Drilling   , TGS   , Subsea 7   , Norske Skog   og Kahoot!Kahot.