<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kapital-porteføljen: Oslo Børs - stadig høyere risikotoleranse

Rekken av salgsargumenter begynner å bli lang for investorene på Oslo Børs. Inflasjonstakten både globalt og her hjemme er fortsatt er ubehagelig høy med utsikter til nye renteøkninger. Likefullt står børsen fjellstøtt, og vitner om at risikoakseptgraden blant investorene så langt i år er overraskende høy.        

Søker risiko: På Oslo Børs tikker kursene jevnt og trutt oppover, og illustrerer godt investorenes stigende risikovillighet tross de mange svake makrodataene. Tendensen tror vi fortsetter. Foto: Erik Johansen/NTB

For prisveksten i januar, regnet på årsbasis, var ganske så dramatisk lesning. Inflasjonen ligger nå på hele syv prosent, langt over forhåndsanslagene. Verre er det at kjerneinflasjonen endte på rekordhøye 6,4 prosent. Bakgrunnsdataene tyder på at pristrykket har sitt utspring fra flere kilder, bredt fordelt i økonomien, og illustrerer godt hvor krevende det er for Norges Bank å få bukt med inflasjonen akkurat nå.

Sentralbanken vil garantert øke styringsrenten i mars, men med det underliggende prispresset norsk økonomi nå opplever, taler mye for en ny renteøkning også til sommeren.