<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Obos-sjefen: – Jeg holder meg til Jesus

– Jesus er mitt forbilde som leder. Han evnet å sette sammen et godt team og inspirerte til innsats for et felles mål, forteller Obos-sjef Daniel Siraj.

Med Jesus som forbilde: Daniel K. Siraj. Foto: Foto: Iván Kverme
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet

 

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste ut er Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos.

Siraj er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han begynte sin karriere som aktiv politiker i Kristelig folkeparti, men har siden 2004 arbeidet i Obos. Der begynte han som advokatfullmektig, og har siden steget fort i gradene. Han er født og oppvokst på Moi i Rogaland, med norsk mor og pakistansk far.

Boligkjempen Obos er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, og Daniel Siraj Kjørberg leder boliggiganten. I Lederintervjuet forteller Siraj blant annet om utfordringene ved å overta driften av en etablert bedrift, og tipsene han gir til alle nyansatte i OBOS.

– Hvem er ditt forbilde som leder? 

– Jeg holder meg til Jesus. En som evnet å sette sammen et godt team, bestående av ulike mennesketyper, en leder som evnet å se mennesker, høy som lav og som evnet å inspirere til innsats for et felles mål.

– Har du en ledelsesfilosofi? 

– Hvis det skulle være noe så må det være at jeg er opptatt av at vi alltid er på tærne og er klar for "The next big thing", enten det er å søke nye forretningsmuligheter eller være forberedt på endrede forutsetninger. Sentralt i dette er å dyrke egenskapen med å ha god teft og agere på den. For å lykkes med det må man være grunnleggende nysgjerrig og skaffe seg kunnskap på et bredt felt, ønske å omgi seg med forskjellige typer mennesker og ideer samtidig som man som leder må være tydelig i kommunikasjonen og tørre stake ut kurs.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– I disse coronatider har mer av min tid enn normalt måtte fokuseres på interne forhold, med særlig fokus på god beredskapsledelse, god og jevnlig kommunikasjon med ledere og medarbeidere på alle nivåer for å skape trygghet, men også å forberede oss på endrede markedsforutsetninger både i forhold til nødvendige kostnadstilpasninger og investeringer fremover. Jeg er ofte på reise, og det har helt blitt borte. Nå må møter gjennomføres digitalt. Det går bra, men man savner dynamikken i det fysiske møtet mellom mennesker.

Vi merket coronapandemien umiddelbart på nyboligsalget
Daniel Kjørberg Siraj

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Jeg tror ingen ute i norsk næringsliv opplever at det er for lite fokus på effektivitet. Alle bedrifter har stort fokus på det. Men vi har fortsatt mye å gå på i forhold til å øke vår produktivitet og effektivitet, både ved hjelp av digitalisering og generelle prosessforbedringer. Innen bolig- og eiendom opplever vi nok at nordmenns velstand og evne til å betale/etterspørre mer, har svekket vår evne til å produsere kostnadseffektivt, rett og slett fordi alt har kunnet latt seg saldere mot høyere betalingsvilje. Det tror vi i Obos det vil bli slutt på fremover, og har derfor i kommende strategiperiode satt standardisering og økt fokus på produktivitet høyt på agendaen.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– At det finnes gjensidig tillit er helt avgjørende for et godt samspill. Den bygger man blant annet gjennom god, tydelig og ærlig kommunikasjon. Jeg tror også veldig på en hands on lederstil med stort engasjement og tilstedeværelse i virksomhetens daglige liv. Likeledes at man som ansatt opplever at engasjement fra medarbeiderne verdsettes og at mangfold settes høyt, både i form av menneskene som jobber i virksomhetene og ideene de har. I alt man gjør, må man være ekte. Og så er det vel ingen tvil om at opplevd suksess for virksomheten over tid er helt avgjørende for både tillit og samspill. Uteblir den suksessen, blir det vanskelig for enhver leder, uansett hvor dyktig man ellers er.

I alt man gjør, må man være ekte.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette? 

– Jeg føler meg svært sjelden ensom i rollen. Med gode medarbeidere rundt seg som man kan stole på og involvere i prosessene, en alltid tilgjengelig styreleder, noen gode sparringspartnere utenfor virksomheten og trygghet på at man har tillit nok når man tar beslutninger, så opplever ikke jeg grunn til å gå rundt å kjenne på ensomhet.

Konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj. Foto: Iván Kverme


 Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Jeg tror det mest krevende var å overta som toppsjef i Obos, etter en av eiendomsbransjens virkelige legender, Martin Mæland som hadde vært toppsjef i 33 år og som hadde skapt eventyrlig suksess for Obos. Hvordan skaper man forståelse for nødvendig endring og setter sitt eget preg på organisasjonen med tilstrekkelig respekt for alt det gode som er gjort i fortiden? Og klarer man å fortsette å bygge mer suksess? Men det har gått fint,gjennom et tett samarbeid med ledergruppen min, tillit fra styret og en involverende strategiprosess der vi klarte å engasjere flesteparten av våre ansatte i å stake ut ny felles kurs og ta ansvar. Sammen har vi klart å skape det nye Obos, et enda sterkere selskap både organisatorisk, kommersielt og samfunnsmessig enn da jeg overtok.

– Jeg tror den mest krevende lederutfordringen var å overta som toppsjef i Obos, etter en av eiendomsbransjens virkelige legender, Martin Mæland.

– Hva er det beste med å være leder?

– Det beste med å være leder, spesielt toppleder, er at det er kort vei mellom idé og handling, dersom man virkelig ønsker det. Jeg har hele livet vært drevet av et ønske om gjøre en forskjell, om å kunne skape positivt endring. Det ledet meg inn i politikken i mine yngre år, men min evne til å bidra til positiv forandring for flere er vesentlig større i den rollen jeg innehar nå. Her kan vi få gjort ting raskt og levere konkrete resultater, både kommersielt, samfunnsmessig og for våre eiere, medlemmene.

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Jeg tror nok mine medarbeidere vil beskrive meg som over snittet innovativ og kreativ, og noen ganger kan sikkert noen synes det blir kastet opp vel mange baller samtidig. Samtidig er jeg ganske sikker på at det har bidratt til å styrke kulturen for å tenke og investere i innovasjon i hele virksomheten. Noen ideer og prosesser kommer fra toppen, men best er det når de virkelige gode ideene genereres ute i virksomheten.

Det er ingen "quick fix" for å bli innovativ. Vi er forskjellige som mennesketyper og hva vi er gode på. Jeg tror kanskje det er tre hovedpunkter som er avgjørende for å drive innovasjon som leder: 

1) Du må faktisk tro at innovasjon er viktig 

2) Du må sette sammen et komplementært internt team som kan bidra til den kunnskap og engasjement som organisasjonen måtte trenge for å drive innovasjon 

3) Du må slippe organisasjonen litt løs og la det være rom for både utradisjonelle tanker, fiasko og suksess.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Disse tipsene pleier jeg å dele med alle nyansatte i Obos. Vær vennlig, hils og smil til alle. Bygg nettverk internt og eksternt. Ha det gøy på jobb. Du må være nysgjerrig og tilegne deg bred kunnskap. Stå på, hardt arbeid lønner seg. Har du ambisjoner? Fortell det til noen som kan gjøre noe med det. Og ikke minst, si ja når du får sjansen. Har noen tro på deg, er du god nok. Det siste tipset tror jeg jenter trenger mer enn gutter, gutter kan ha grenseløs selvtillit til tider, mens mange jenter godt kunne tro bedre om seg selv og hva de kan få til.

Vær vennlig, hils og smil til alle
Daniel Kjørberg Siraj