<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Deloitte-sjefen om corona: – Ikke søk det perfekte

– Et viktig prinsipp har vært å tørre og handle raskt i stedet for å søke perfekte løsninger som er tidkrevende, presiserer Sjur Gaaseide til Kapital. 

Stjeler litt: Isteden for å ha et enkelt forbilde som leder har Gaaseide lært av å kopiere det han synes er kloke verdier og riktig atferd Foto: Deloitte
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet

 

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge, er den neste ut. 

Gaaseide er utdannet ved NHH og har en mastergrad derfra. Han har siden 1988 jobbet i Deloitte som konsulent, og i 1997 ble han forfremmet til partner. I tillegg til å jobbe i Oslo har Gaaseide også jobbet i lengre perioder i USA for Deloitte. Gaaseide har god erfaring innenfor en rekke næringer, primært innenfor industriteknikk, olje og energi, tertiærnæringer og offentlig sektor. I 2019 ble Gaaseide CEO i Deloitte Norge. 

Da coronakrisen traff for fullt i mars ble situasjonen krevende for mange større bedrifter, inkludert Deloitte. Sjur Gaaseide, som ny CEO i Deloitte Norge, bestemte seg for å handle raskt istedenfor å bruke tid med å vente på en perfekt løsning. Han sier til Kapital at dette har vært et viktig prinsipp for håndteringen av pandemien.  

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Jeg har aldri vært så opptatt av å definere forbilder, men har heller forsøkt å "stjele litt" fra de jeg synes står for kloke verdier og riktig adferd. Skal jeg nevne noen må det være min første sjef Anders Stang, som både tok sjansen på å ansette meg, og i tillegg ga meg mye tillit og masse støtte i min utvikling både som konsulent og som leder.

Et viktig prinsipp har vært å tørre og handle raskt

Har du en ledelsesfilosofi?

– Min viktigste huskeregel er å være meg selv. Hvis man som leder forsøker å være noe annet enn det man egentlig er, tror jeg du fort blir avkledd. To andre stikkord som jeg mener preger meg som leder er involvering og kommunikasjon. Som leder i en kunnskapsbedrift er det helt avgjørende å få både partnere og medarbeidere "med på laget" i de beslutningene som tas, og i det arbeidet er tydelig og åpen kommunikasjon helt avgjørende.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– De fleste andre toppledere jeg snakker med sier at denne fasen er noe av det mest krevende de har vært med på, og det gjelder nok også for oss i Deloitte. Når usikkerheten har vært så stor har vi snakket mye om hvilke lederprinsipper vi skulle etterleve. Et viktig prinsipp har vært å tørre og handle raskt i stedet for å søke perfekte løsninger som er tidkrevende. Et annet prinsipp har vært å lede både med hodet og med hjertet, og sørge for at vi med det har holdt fast i våre verdier og vårt selskapsformål.

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Jeg mener at vi i sum har et effektivt samfunn og næringsliv, som i stor grad er preget av gode holdninger og ønske om resultater. De siste månedene har også vist at vi har en evne til nytenkning og omstilling som vi skal være stolte av.

Et godt lederteam er uvurderlig for en toppleder

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– Da vi utformet en revidert strategi i fjor inviterte vi samtlige 1500 medarbeidere i Norge med på en "crowdsoucing-prosess", hvor alle fikk påvirke veivalg og tiltak gjennom en felles digital idemyldring. Som jeg har sagt tidligere tror jeg involvering og åpen kommunikasjon er helt grunnleggende suksessfaktorer.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Etter cirka et år som toppleder kan jeg vel slutte meg til at det er en mer ensom rolle å sitte på toppen enn å være medlem i et lederteam. Samtidig er min erfaring at verdien av et godt lederteam er uvurderlig for en toppleder. I tillegg nyter jeg godt av å være en del av et globalt firma som dermed gjør at jeg er del av et større internasjonalt lederkollegium.

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Noen av de dilemmaene og beslutningssituasjonene vi har stått i de siste to-tre månedene har utvilsomt vært store utfordringer.

Det kan være vanskelig å heve blikket som leder, fordi kortsiktige utfordringer stjeler mye av tiden og energien

– Hva er det beste med å være leder?

Over snittet musikkinteressert: Her spiller Gaaseide saksofon med Skedsmo Storband Foto: Halvor Gudim

– Det politisk korrekte svaret er at man får påvirke beslutningene om hvordan virksomheten skal utvikle seg fremover. Som over snittet musikkinteressert er det ærlige svaret at det morsomste er å kunne bestemme hvilke artister som skal underholde på våre ledersamlinger.

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Det kan være vanskelig å heve blikket som leder, fordi kortsiktige utfordringer stjeler mye av tiden og energien. I Deloitte jobber vi med et konsept vi kaller "zoom out – zoom in", som innebærer at man tvinges til å rette blikket flere år frem for å forstå hvilke scenarier som fremstår aktuelle. Deretter "zoomer vi inn" ved å konkretisere hvilke initiativer og hvilken nytenkning dette krever i et mer kortsiktig perspektiv.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Vær nysgjerrig. Ta de utfordringene du får, og vis at du er opptatt av å lære og bygge erfaring. Så kommer lederutfordringene av seg selv etter hvert.

Ta de utfordringene du får, og vis at du er opptatt av å lære og bygge erfaring.
Sjur Gaaseide, Deloitte