<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

McKinsey-sjefen: – Sett høyere ambisjoner

I Europa er ingen av de 100 største selskapene yngre enn 30 år.  – Det er bekymringsfullt, mener sjefen for McKinsey Norge.

Alltid en viktig egenskap: McKinseys Oslo-sjef Frithjof Norman Lund har stor sans for Roald Amundsens evne til planlegging. Foto: McKinsey
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste ut er Frithjof Norman Lund, Managing Partner ved McKinsey sitt Oslo-kontor.
Lund er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og han har en MBA fra McKinsey-gjengangeren INSEAD i Frankrike. Han har 16 år i McKinsey bak seg, hvor han, foruten to år som befal i Forsvaret, har tilbrakt hele sin karriere. Siden mai i år har han ledet selskapets avdeling i Norge.

Kjent for sine høye ansettelseskrav, lange arbeidsdager og utallige alumni i topplederstillinger rundt omkring, er McKinsey trolig verdens mest beryktede konsulenthus. Selskapets kundelister er hemmelige, men det er en kjent sak at de gir råd til ledelsen i mange av Norges – og verdens – største selskaper. Kapital har intervjuet deres øverste sjef i Norge, Frithjof Norman Lund.

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Det er vanskelig å peke på en enkelt leder, for alle har styrker og svakheter. Elon Musk er beundringsverdig fordi han er visjonær. Bill Gates er et forbilde fordi han bruker ressursene sine til å gi tilbake til samfunnet. Og Roald Amundsen er et av historiens beste bevis på at god planlegging er helt avgjørende.

Roald Amundsen er et av historiens beste bevis på at god planlegging er helt avgjørende.

Før han tok fatt på jusstudiene, var han to år i Forsvaret.

– Som gammel kystartillerist på Oscarsborg tenker jeg av og til på oberst Eriksen, kommandanten som beordret skuddene mot Blücher, en utrolig vanskelig beslutning basert på svært lite informasjon. Behovet for den typen beslutningsdyktighet har blitt enda viktigere de siste månedene.

Beslutningsdyktighet: Fra Oscarsborg fyrte Birger Eriksen av skuddene mot Blücher. FA

– Har du en ledelsesfilosofi?

– Min viktigste jobb er å få teamet rundt meg til å fungere best mulig. Det er spesielt viktig i et partnerskap, som vi har i McKinsey. Så synes jeg det er viktig at jeg bidrar til å synliggjøre hvorfor vi gjør det vi gjør. Vi jobber med problemstillinger som betyr noe i det store bildet, enten det handler om å hjelpe oppdragsgiverne våre gjennom covid-19 eller finne ut hvordan grønn teknologi vil prege samfunnet fremover.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– Jeg overtok som leder for McKinsey i Norge under coronakrisen. Det har vært en tid med mye usikkerhet for mange aktører i Norge, og samfunnet for øvrig, men det føles også ekstra meningsfylt å lede et selskap som McKinsey i en tid som denne. Internt hos oss har vi lagt vekt på full åpenhet, om hvordan vi har det på hjemmekontor og om hvilke tiltak firmaet gjennomfører for å sikre våre ansatte.

Basert på erfaringer fra blant annet finanskrisen, har de hatt et ekstra fokus på det langsiktige perspektivet gjennom krisen, forteller Lund.

–  Derfor har vi for eksempel ikke permittert en eneste person i tiden som har vært, hverken i Norge eller ved andre McKinsey-kontorer ellers i verden.

McKinsey har også fortsatt med både intervjuer, nyansettelser og sommertraineer, legger han til.

Det synes jeg er bekymringsfullt i en verden der “software is eating the world”

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Det er mye bra med norsk arbeidsliv, spesielt fordi vi har et velfungerende samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstagere som gjør bedrifter i stand til å gå gjennom større endringer på en samlet måte.

– Samtidig tror jeg det er mulig for norske ledere, og også europeiske ledere, å sette enda høyere ambisjoner for hva man vil oppnå. Antall selskaper som er yngre enn 30 år på topp 100-listen i Europa er 0. I USA er det nesten 20. Det synes jeg er bekymringsfullt i en verden der “software is eating the world”, som Marc Andreessen sier det.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samarbeid med de ansatte?

– Alle har en stemme rundt bordet, fra juniorkonsulent til seniorpartner. I McKinsey er en av våre verdier at "alle har en plikt til å si ifra når de ikke er enige". Det kan virke som en formalitet, men jeg tror det hjelper at alle vet at de ikke bare har rett, men en plikt til å delta i diskusjonen om hva som fungerer og ikke fungerer på jobb.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Det varierer helt sikkert, men jeg mener nei. Ledelse trenger ikke være ensomt. I et partnerskap som i McKinsey diskuterer vi alle viktige beslutninger sammen.

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Jeg har hatt mange varierte og spennende lederutfordringer opp gjennom årene. Skulle jeg pekt på en spesifikk utfordring må jeg vel tilbake 25 år til Forsvaret.  Der var det å være NK i en tropp med 40 stort sett eldre soldater, som var ganske lei etter ni måneder på et forblåst sted ute på Fosenhalvøya, en god test på om man hadde opparbeidet seg respekt basert på hvem man var og ikke stripen man hadde på skulderen. Jeg tror lite på autoritær ledelse, selv om det også er viktig å kunne skjære gjennom når beslutninger må tas.

– Hva er det beste med å være leder?

– To ting. Å få være med på å utvikle neste generasjons beslutningstagere i norsk nærings- og samfunnsliv. Og å påvirke viktige beslutninger som kan bestemme retningen på norsk næringsliv fremover.

– Er du innovativ nok som leder?

– Nei. Det tror jeg faktisk ikke man kan bli. Men jeg tror man kan legge til rette for det, ved å ha en kultur der det er åpenhet for nye – og av og til helt gærne – ideer.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Jeg har tre tips. Det første er at folkene rundt deg er det viktigste. De beste lederne setter folk først, og lar teamet score målene. Det andre er å være nysgjerrig. Hvis du vil bli leder, er det en ting du kan være sikker på, og det er at det er noe du kan gjøre annerledes og bedre hver dag.

Lunds tredje tips er å ha klare mål. – Men ikke ha det travelt. Ledere som klarer å få reisen til å bli morsom, oppnår mer.

Ikke ha det travelt
Frithjof Norman Lund