<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Er det ensomt å være toppleder?

30 norske ledere har gitt sine svar. Her er konklusjonen.

Lederintervjuet 2020: i sommer har Kapital intervjuet 30 norske samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Avbildet: Tone Wilhelmsen Trøen, Christian Rynning-Tønnesen, Hans Geelmuyden, Jaan Ivar Semlitsch, Jonas Gahr Støre, Marit Høvik Hartmann, Frithjof Norman Lund, Svein Tore Holsether og Tonje Sandberg. Foto: Peter Mydske/Stortinget, Berit Roald, NTB SCANPIX, Bjørn Wad, Tore Meek, Geelmuyden Kiese, McKinsey, Yara, Accenture.
Ledelse

I sommer har Kapital intervjuet 30 norske toppledere om næringsliv og ledelse. Vi har stilt ti faste spørsmål til hver av dem, og intervjuene ligger ute på Kapital.no. Lederne har talt, og mye går igjen, mens noe skiller seg ut. Vi har plukket ut de mest interessante funnene her – om du vil lese de enkelte intervjuene, klikk deg inn på nett.

Her kan du lese alle intervjuene:

Ensomt å lede?

Det mest polariserende spørsmålet i sommerens intervjuserie dreide seg om ensomhet. Omtrent halvparten mente, i varierende grad, at ledelse kan være ensomt. Den andre halvparten konstaterte at nei – ledelse er ikke ensomt.

Må takle det: Selv om ledelse kan være ensomt, mener Jan Christian Vestre at dette er en del av jobben og noe en leder må kunne håndtere. Foto: Charlotte Sverdrup

Jeg tror at for å være leder så må du takle det.
Jan Christian Vestre, adm. dir. i Vestre

Kapital har spurt Thomas Hoff, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiO, om funnene:

– Jeg synes ikke det er rart at halvparten svarer slik, det er er klart det er ensomt. Toppledere er under enormt med press. De har alt ansvar, og når noe smeller, er det de som får risen.

Det er som regel en viss type mennesker som blir toppledere, forklarer han.

– De har visse personlighetstrekk som gjør dem mer robuste overfor stress. Det kan være at noen til og med liker ensomheten.

I nyere tid har riktignok lederrollen blitt mindre ensom, legger han til.

– Ledelse har i større grad gått over til høyfunksjonelle ledergrupper. I de gruppene kan jeg forstå at lederne ikke føler seg ensomme.

Det samme sier Therese Sverdrup, førsteamanuensis ved NHH med organisasjon og ledelse som spesialfelt.

– Tidene har endret seg, og i dag er det flere som har ledergrupper der man har mulighet til å få støtte, men om du ikke har det, står du alene med veldig mange tunge beslutninger. En leder vil også ofte være litt separert fra resten av organisasjonen i kraft av selve lederrollen og forventninger til den, selv med så flate organisasjonsstrukturer som vi har i Norge. Om de ikke har en ledergruppe, er det kanskje ikke mange de kan dele sensitiv informasjon med eller sparre med, forteller hun til Kapital.

Ifølge Sverdrup kan det være en tøff overgang å gå fra en rolle i et team til en lederrolle. 

– Lederne kan jo ha vært en del av organisasjonen og et “kameratmiljø” lenge, for så å bli forfremmet. Denne rolleendringen kan føre til at de ikke blir like sosialt involvert, og de ansatte kan føle at de ikke kan snakke like fritt med ham eller henne lenger, ettersom lederrollen gjerne har andre forventninger knyttet til seg.

Lederintervjuet 2020: i sommer har Kapital intervjuet 30 norske samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Avbildet: Tone Wilhelmsen Trøen, Christian Rynning-Tønnesen, Hans Geelmuyden, Jaan Ivar Semlitsch, Jonas Gahr Støre, Marit Høvik Hartmann, Frithjof Norman Lund, Svein Tore Holsether og Tonje Sandberg. Foto: Peter Mydske/Stortinget, Berit Roald, NTB SCANPIX, Bjørn Wad, Tore Meek, Geelmuyden Kiese, McKinsey, Yara, Accenture.

Forbilder

Norske ledere har som regel formidable forbilder. Mange ser til politikken, både i inn- og utland. Gro Harlem Brundtland er et navn som har dukket opp ofte, det samme gjelder Obama og Mandela. Amerikanske tech-ledere er også en gjenganger, med navn som Elon Musk, Bill Gates og Jeff Bezos. Mindre kjent er kanskje nederlandske Paul Polman, som også går igjen som et forbilde. Andre trekker frem gamle sjefer og bransjefolk, og noen ønsker ikke å nevne noen spesifikke. Daniel Siraj i OBOS var derimot ikke i tvil: Jesus er hans forbilde.

Jesus som forbilde: Daniel K. Siraj beundrer Jesu evne til å sette sammen et godt team. Foto: Foto: Iván Kverme

Jeg holder meg til Jesus.
Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

Ledelse under coronakrisen

På spørsmål om hvordan de har utøvd ledelse under coronakrisen, har lederne svart omtrent det samme. Gjennomgående stikkord er åpen kommunikasjon og digitale plattformer. Ansattes liv og helse var førsteprioritet, og deretter fokus på operasjonell ledelse. Det har krevd mye av alle, men norske ledere er gjennomgående fornøyde med hvordan det har gått.

Liv og helse først: Hilde Merete Aasheims største utfordringer er uten tvil arbeidsulykker. Foto: Norsk Hydro

Jeg har opplevd dødsulykker.
Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Norsk Hydro

Effektivt arbeidsliv?

På spørsmål om det norske arbeidslivet er effektivt nok, mener norske ledere jevnt over at svaret er ja. Noen gir likevel blandede svar, og noen sender stikk til offentlig sektor. Blant lederne i statlig eide selskaper har vi intervjuet Harald Nikolaisen i Statsbygg og Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Førstnevnte skilte seg ut ved å svare direkte nei, og Rynning-Tønnesen, som for øvrig er den best betalte sjefen i landets statsselskaper, fortalte at han var tilhenger av resultatbasert lønn. Den tyske Elkem-toppsjefen, Michael Koenig, nølte derimot ikke, han mener Norge er blant verdens mest effektive land.

Roser Norge: Den tyske Elkem-sjefen, Michael Koenig, er stor fan av Norge. Foto: Ivàn Kverme

Norge slår Tyskland.
Michael Koenig, konsernsjef i Elkem

Tips til unge

Ledernes tips til de unge og håpefulle går jevnt over ut på det samme. Du skal ikke være beskjeden, samtidig bør du ha tålmodighet. Du skal heller ikke være nølende – grip de mulighetene som byr seg. Internasjonal erfaring kommer godt med, man skal omgi seg med flinke folk, og nysgjerrighet skader aldri. Men først og fremst: jobb hardt og ærlig, og gjør en god jobb der du er nå!

Rekk opp hånden: Ingjerd Blekeli Spiten, sjef for personmarked i DNB, råder unge til å rekke opp hånden og alltid gjøre en så god jobb som mulig. Foto: Stig B. Fiksdal

Rekk opp hånden, ta ansvar, og viktigst av alt: gjør en så god jobb som mulig der du er nå
Ingjerd Blekeli Spiten, Konserndirektør for Personmarked i DNB