<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Dette kan bli fremtidens reiselivstrender

Med reiselivet i biter etter 2020-våren er Kristin Krohn Devold fortsatt positiv på lang sikt. – Norge allerede er langt fremme på de internasjonale trendene som Covid-19 har forsterket, sier hun til Kapital.

Aktiv ferie: Utenom trygghet og helse er “aktive ferier” predikert til å være en stor trend fremover – det å bruke naturen til å komme i form slik at ferien både blir en god opplevelse, men at du også blir sunnere gjennom å dra til Norge. Det tror jeg er trender som blir viktigere og viktigere fremover. Foto: NTB Scanpix
Aktuelt nå

Coronapandemien satte en bråstopp i reisebransjen. Med verden på lockdown, mesteparten av verdens fly på bakken og beskjed om å holde seg hjemme har reiselivsbransjen vært blant de hardest rammede i år. Millioner av kroner er blitt refundert siden mars, og milliarder er på vei.

Mulighet til omstilling: Amerikanske konsulenter fra McKinsey & Company har spekulert i hvordan Covid-19 kan føre til omstilling i reiselivsbransjen. Foto: ARND WIEGMANN

Konsulenter fra McKinsey & Company mener at COVID-19 kan være akkurat det reiselivsbransjen trenger for å omstille seg til den moderne konsumenten. Vi har snakket med Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO reiseliv, om dette. Hun mener at det er flere grunner til at forutsetningene for det norske reiselivet er gode fremover. 

– Norge allerede er langt fremme på de internasjonale trendene som Covid-19 har forsterket, sier hun til Kapital.

Devold mener at coronapandemien har gitt reiselivsbranjsen en sjanse til å omstille seg på flere måter, men hun tror at Norge treffer på de viktigste punktene. 

Kjappere enn EU: – Vi pleier jo å si at vi er raskere til å implementere EU-tiltakene enn EU-landene, og det er vi. Det merker vi er veldig betryggende for den reisende. Foto: Andreas Klemsdal

Nytt fokus på sikkerhet 

For det første er sikkerhet blitt et mye større fokusområde de siste årene, om det er for terror eller helse. Devold forteller at fokus på generell sikkerhet er blitt en gjennomgående trend i det internasjonale reiselivet, noe Norge kan vinne på.

– Norge er langt fremme på grunn av lav trussel for terror og lav kriminalitet, og vi var et av landene som kom seg raskest og best gjennom Covid-19-smittelsen. I henhold til sikkerhet har Norge alltid scoret høyt, noe som også er blitt dokumentert mye gjennom våren.

NHO Reiseliv har vært tidlig ute med å dokumentere tiltakene som de diverse reiselivsbedriftene i Norge skal følge. De standardiserte plakatene med retningslinjer er blitt hengt opp i vinduer på diverse bedrifter, i tillegg til å være tilgjengelige digitalt. Gjennom Innovasjon Norge er disse også blitt oversatt til engelsk, slik at de kan bli tatt i bruk internasjonalt, kan Devold bekrefte.

– Tiltakene gir trygghet for kundene. Vi pleier jo å si at vi er raskere til å implementere EU-tiltakene enn EU-landene, og det er vi. Det merker vi er veldig betryggende for den reisende.

Komme sunnere hjem igjen

Toppsjefen mener at det å levere på trygghet og å promotere helse vil være de viktigste varige trendene som oppstår etter Covid-19. Utenom å passe på at landet er trygt og smitten er lav, tror næringslivslederen at “aktive ferier” er en trend som vil vokse.

– Det å bruke naturen til å komme i form. Det å selge helsereiser, slik at ferien både blir en god opplevelse, men at du også blir sunnere gjennom å dra til Norge. Det tror jeg er gjennomgående trender som blir viktigere og viktigere fremover. Så et godt mattilbud kommer til å spille en viktig rolle. Lite og smakfull mat isteden for mye usunn mat. Her tror jeg de norske kokkene leverer bra. 

Lite og smakfull mat isteden for mye usunn mat. Her tror jeg de norske kokkene leverer bra.
Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv

Tvangsslanking: I England slåss de nå mot fedme for å bekjempe Covid-19. – Flere dør nå av fedme enn av sult. Andre vestlige helseproblemer enn coronavisuset kommer det også til å fokuseres på fremover, sier Devold. Foto: Dreamstime

– Flere dør nå av fedme enn av sult i verden. Boris Johnson sa at England skulle tvangsslankes fordi overvektige døde lettere av Covid-19. Helseproblemer i vestlige verden utenom Covid-19 kommer også til å favorisere Norge.

Hyttene vant 

Pandemien har også gjort at innenlandsreiser blir mer normalt. I Norge spesielt er 2020 blitt definert av turer innenlands. Devold mener at Norge har gode forutsetninger for en kontrollert bilferie. 

– I Norge kjørte folk bil, det er kjempelett å kjøre i Norge. Det er mange steder du kun kommer deg til med bil, i tillegg har vi også mange dyktige bilutleiefirmaer i Norge.

Om man ser tilbake på sommeren, ser man at årets vinnere var mindre hoteller og utleiere av hytter, meddeler Devold. Dette faller i tråd med en undersøkelse som var gjennomført av NHO reiseliv i løpet av sommeren. Undersøkelsen viste at norske turister var mest redde for å dra på cruiseskip, deretter store flyplasser over lengre tid og så store hotellobbyer eller andre steder med stor gjennomstrømning av folk.

Hytteseier: Store hoteller med mye gjennomstrømning er folk redde for å reise til i år. – Folk vil heller reise til små steder der de har mer kontroll over hvor mange folk de kan omgi seg med. Foto: Lars Marius Bækkevold

– Folk vil heller reise til små steder der de har mer kontroll over hvor mange folk de kan omgi seg med. Noe en ser slo til når en ser på en oppsummering av sommeren. Steder der du kunne kontrollere mer selv hvordan opplevelsen ble, vant i år. De små bygdene og byene har mer belegg enn storbyer, noe som jeg tror kommer av at folk foretrekker det de anser som trygt.

McKinsey rapporterer også på sine nettsider at det å reise innenlands, leie feriehus og å ha reisemål ute i naturen istedenfor storbyer, er dominerende trender blant det tyske folket i år. Finansavisen har også dokumentert at millioner av tyskere har vurdert Norge som reisemål.

Norge vil altså få økende betydning i internasjonale reisemønster.
Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv

Det at selv Oslo er en liten by på internasjonal skala tror Devold kan trekke til seg flere internasjonale turister fremover også.

– Det er veldig lett for internasjonale turister å komme til Norge og ta kontroll ved å komme seg bort fra folkemengder. Mesteparten av landet vårt er det ikke et menneske i. Norge vil altså få økende betydning i internasjonale reisemønster.

En digital fremtid 

Digitalisering er noe som bare vil bli viktigere i fremtidens reiselivsbransje, mener Devold. I disse dager finner en flere med restriksjoner for mat som glutenallergi eller veganisme, og samtidig ser man et voksende ønske om muligheten til å skape unike opplevelser. Gjennom digitalisering er det blitt mye lettere for kundene å kunne melde fra om sine behov og ønsker på forhånd, så kan dette bli tilrettelagt for dem.

Det er mange muligheter til å skreddersy til den enkelte, i mye større grad enn landene som selger kun en solseng.
Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv

– Det er jo en trend at veldig mange prebooker detaljert hva de vil oppleve. Folk vil ha sine personlige ønsker for turene oppfylt. Personell er kostbart i Norge, så vi har brukt digitalisering til å kompensere. Det er standard her å prebooke digitalt, der du også kan melde fra eventuelle allergier osv. samt hva du vil oppleve og hva hotellet kan hjelpe deg med. Det er mange muligheter til å skreddersy til den enkelte, i mye større grad enn landene som selger kun en solseng.

Kontanter er trøbbel: Devold påpeker at Covid-19 har gjort digital betaling vanligere verden over, en trend hun tror vil fortsette. Foto: Dreamstime

I tillegg til at Norge har verktøyene til å skreddersy en god tur for reisende, har vi også et mangfold av aktiviteter som toppsjefen også mener drar reisende mot Norge.

 – Det er mange muligheter til å skreddersy til den enkelte, i mye større grad enn landene som selger kun en solseng.

Gjennom Covid-19 har mange flere kommet til den samme konklusjonen som er vanlig i Norge, at cash er trøbbel.

– Cash kan begynne smitte, men i Norge er det allerede vanlig å betale digitalt, selv når du kun skal ha en is til 20 kroner. Dette trekker også folk mot Norge.

Digitalisering er noe som må være til stede hos fremtidens reisemål. Dette punktet beskriver Devold som “need to have”.

God utsikt fremover 

Autentisitet er blitt et annet stort ønske blant reisende, informerer Devold. Det blir viktigere å presentere turister med et ekte bilde av reisemålet, overfor å lage en plast-industri rundt reiselivet. Med mye natur har Norge gode forutsetninger for å oppfylle dette for reisende, selv om det også finnes noen turistfeller her.

Plast-reiseliv: – Selv om vi har lite plast-industri rundt reiselivet i Norge, har vi fortsatt “trollbodene”. Foto: John Fuller

– Vi har kanskje disse “trollbodene”, men for det meste er det vi selger til utlendinger det samme som vi kjøper selv, ekte varer.

Ifølge Devold ligger Norge godt i forveien på flere trender hun kan se oppstå fremover, spesielt i kjølvannet av Covid-19. Som et generelt lovlydig og helsemessig land som også er raskt til å implementere alt av helsekrav, har Norge gode forutsetninger for å rendyrke natur, autensitet, helse og trygghet fremover. – Dette er noe vi må ta vare på, sier toppsjefen.

– Jeg er overbevist om at dette er viktig i dag, og at det bare vil bli viktigere og viktigere fremover. Vi har en særegen mulighet til å levere på disse områdene. Om en ser på et tiårs perspektiv, så er jeg ganske optimistisk på vegne av norsk reiseliv. Vi må bare komme oss igjennom denne høsten først, fordi det er mange restriksjoner som fortsatt gjelder. Forhåpentligvis vil 2021 være et mer normalt år.

Gjennomorganisert samfunn

– Hvordan kan reiselivsbransjen forsikre kundene om trygghet på mikro- og makronivå?

– På mikronivå er det nokså enkelt nå, siden det er veiledere for alle bedriftene. De kan dokumentere både fysisk og digitalt at de følger myndighetenes helseråd og retningslinjer. Og at det er laget veiledere.

Det ville være et helt umenneskelig administrativt krav for enkeltbedriften å opprettholde smittevern alene.
Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv

– På makronivå må man ha organisasjoner som faktisk lager veiledningene og retningslinjene. Og du har Innovasjon Norge, som er et ansikt utad og gjør rådene tilgjengelige internasjonalt, så det er trygt utenfra å komme til Norge. Noe som gjør at vi har tatt så god kontroll over situasjonen som mulig.

– Og om ingen opererer på makronivå da?

Smittevernsråd fra FHI Foto: FHI

Devold tror det er umulig for den enkelte bedrift å orientere seg med Folkehelseinstituttet og i praksis finne ut hvordan enkeltbedriften gjennomføre de nødvendige tiltakene. I den internasjonale reiselivsbransjen har gjennomsnittsbedriften 10–20 ansatte.

– Det ville være et helt umenneskelig administrativt krav for enkeltbedriften å opprettholde smittevern alene. Siden det er så mange mellomstore og små bedrifter i reiselivsbransjen, trengs det en samfunnsmessig infrastruktur som bidrar og som hjelper. Folkehelseinstituttet ville heller ikke klart å svare på spørsmål fra alle bedriftene heller. Da hadde telefonen brutt sammen fort. Så det at Norge er mer gjennomorganisert som samfunn enn mange andre land, kan til tider virke trist fordi det er såpass byråkratisk, men i denne sammenhengen tror jeg det faktisk er bra.