<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Handelsbankens Marius Gonsholt Hov sverger til New York

Handelsbankens nye sjeføkonom i Norge, Marius Gonsholt Hov, sverger til New York når han skal plukke ut sitt absolutte favorittreisemål. Mens en kronglete hjemreise fra New Zealand gir langt fra like gode assosiasjoner.       

Tar toget: Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, foretrekker å reise med tog i Norge. Og hvis han først må fly, velger han det mest passende tidspunktet fremfor et spesielt selskap. Og gjør alt han kan for å unngå “det berømmelige midtsetet!” Foto: Lise Åserud/NTB
Forretningsfolk på farten

Favorittflyselskap 

Jeg forsøker i det lengste å unngå flyreiser innenlands. Tog er klart å foretrekke. Ikke bare i et miljøperspektiv, men fordi det er mer behagelig. Jeg kan jobbe underveis og slipper relativt billig unna hva gjelder kø, innsjekk og venting. 

Når det er sagt, Norge er et langstrakt land, så det sier seg selv at det likevel blir endel flyreiser i løpet av året. Jeg er i grunnen rimelig likegyldig hva gjelder selskap. Jeg plukker først og fremst den avgangen som passer best i forhold til timeplanen, og sørger i hvert fall for å ikke få det berømmelige midtsetet!

Greenwich: New York City er Hovs favorittreisemål, og det er i området Greenwich Village at han og kona trives best. Foto: Ryan DeBerardinis/Shutterstock/NTB

Reiseantrekk

Jeg har ikke noe reiseantrekk jeg typisk sverger til, men jeg har alltid med meg hodetelefoner med aktiv støydemping. 

Pakkestrategi

Så enkelt og effektivt opplegg som mulig, dermed sparer jeg tid i sikkerhetskontrollen.

Beste hotell

I Norge foretrekker jeg Hotel No 13 i Bergen, et lite og moderne hotell som ligger veldig sentralt til. Utenfor landets grenser har jeg New York som mitt klare favorittreisemål. Og da alltid Walker Hotel i Greenwich Village. Det er veldig fint plassert i det området av byen som både jeg og kona liker aller best.

Tips-tips

Der er jeg alltid ganske raus, men følger for øvrig med på hva som er praksis i de enkelte landene. Et tips er å gjøre seg kjent med dette på forhånd.

Beste praktiske reisetips

Noen spesielle praktiske reisetips har jeg i grunnen ikke å komme med, men når dere spør om   en uunnværlig gadget man må ha med seg, så blir det igjen hodetelefoner – gull verdt!  

Shopping-favoritt

Jeg bruker utelukkende penger på restaurantopplevelser, puber, vinbarer, musikkforretninger, vinylsjapper og konserter. Det gjelder uansett hvor i verden jeg er.

Sterkeste reiseminne

Jeg bodde et år på New Zealand da jeg som ansatt i Norges Bank hadde et utviklingsopphold ved landets sentralbank. Reisene til og fra New Zealand var betalt av arbeidsgiver, men når det blant annet gjaldt ferier, måtte så klart dette dekkes av egne midler. 

Jeg var således hjemom en tur på juleferie, og det angrer jeg fortsatt på – lønningene på New Zealand er nemlig lavere enn i Norge, så jeg gikk for det aller billigste reisealternativet. Det innebar null overnatting, og kun korte mellomlandinger før neste etappe. I praksis ble det et helt døgn i luften, og da godt plassert i et midtsete. Aldri mer!

390 ord: 

Hovedindeksen på Oslo Børs legger bak seg nok en uke i positivt territorium. Oppgangen er dog på ikke mer enn 0,4 prosent, og illustrerer godt investorenes alt i alt forsiktige børsadferd. Så langt i år har hovedindeksen steget med litt over seks prosent, som er betydelig bedre enn hva børsene ellers kan skilte med av avkastningstall. Den norske børsoptimismen støttes særlig av de fortsatt super-sterke energipriser som på ingen måte viser tegn til å vende nedover. Rammene er dermed gitt for at energisektoren på Oslo Børs, og i særdeleshet de olje- og gassrelaterte selskapene, vil fortsette å tiltrekke seg nye kjøpere, i sin tur støttende for børsen som helhet. 

Imidlertid har enorme aksjonærverdier gått tapt innenfor teknologisektoren. Siden årsskiftet har teknologiaksjene på Oslo Børs i gjennomsnitt falt med over 30 prosent, og viser til fulle hvilke krefter som er i sving når investorene vil ut så såkalte vekstselskaper. Også internasjonalt ser man samme trend, en trend som styres av at investorene ønsker å ta ned eksponeringen mot selskaper beheftet med stive prisingsmultipler. Teknologiaksjer lider også under strømmen av høye inflasjonstall - dette gir grunnlag for en serie renteøkninger, så vel internasjonalt som her i hjemme, et makroscenario som heller ikke begunstiger de teknologirelaterte selskapene. Med utsikter til en langt mer innskjerpende pengepolitikk, tror vi teknologisektoren på Oslo Børs, tross seneste tids dramatiske kurskorreksjoner, likevel fortsetter å utvikle seg svakt.

Vi har i flere av våre tidligere Nyhetsbrev pekt på at 2022 synes å seile opp som et realt come-back år for oljeserviceselskapene. Vi har blant annet pekt på seismikkselskapet TGS, som vi allerede før årsskiftet, i en egen separert aksjeanalyse i Kapital, trakk frem som et fornuftig aksjekjøp. etter anbefalingstidspunktet har TGS-kursen gått over 50 prosent, og ytterligere kursøkninger ligger i kortene, støttet av selskapets siste statusoppdatering nå i dag. Ledelsen melder om klart bedre markedsforhold da operatørselskapene viser økende interesse for å sikre se seismiske data på jakt etter nye olje- og gassforekomster. En rekke analytikere vil kommende dager se seg nødt til å revurdere sine kursmål, også det støttende for at TGS-aksjen vil gå en sterk periode i møte. Også andre offshore serviceselskaper, som Subsea 7, får nå mer og mer analytikerstøtte, og illustrerer godt at oljeserviceoppturen som nå spiller seg ut på Oslo Børs også er fundamentalt forankret.

Frem til kvartalsrapportene strømmer inn rett over påske, forvanter vi forholdsvis lav børsomsetning og alt i alt små kursbevegslser.