<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

De mektigste kvinnene innen helsesektoren

Det mangler ikke på kvinnelige topplederemner i helsesektoren, og siden coronautbruddet har flere av helse-Norges mektigste fått enda mer makt. Det har også dukket opp en rekke nye kvinner i viktige verv i helsevesenet det siste året.

Mektig helsebyråkrat: Politikere som helseminister Bent Høie har måttet rådføre seg med, og lytte til, mektige helsebyråkrater som Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet før han har tatt viktige beslutninger som å stenge ned frisørsalonger, restauranter, barer, grenser – enn si hele landet. Foto: NTB
Reportasjer

Kunnskap er makt. Derfor er mange av de kvinnelige topplederne i helsesektoren mektige. For deres kunnskaper og råd har politikerne lyttet til i stadig større grad gjennom året, enten det har handlet om å stenge ned tannlegekontorer, frisørsalonger, restauranter, barer, grenser – enn si hele landet. 

Pallplasseringene innen helsesektoren står likevel uendret. I år, som i fjor og forfjor, troner Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg på topp som den mektigste kvinnen i helse-Norge. Råd fra FHI var blant annet avgjørende for at regjeringen innførte de mest inngripende og strengeste tiltakene vi har hatt i Norge siden 2. verdenskrig.

Stoltenberg er utdannet innen sosiologi og medisin ved Universitetet i Oslo og medisinsk antropologi ved University of California. Hun ble ansatt i Folkehelseinstituttet i 2001 og spilte en viktig rolle i avsløringene av forskningsjukset til Jon Sudbø. 62-åringen fremstår som en sterk og handlekraftig leder, med store ambisjoner, og utøver enorm innflytelse over norsk helsevesen. Nå mer enn noen gang.

Neste kvinne på listen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus , har beholdt plassen sin som Helse-Norges nest mektigste kvinne. På tredjeplass har vi også i år, som i fjor, rangert Legeforeningens president, Marit Hermansen.

Kjent over natten: Avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet Line Vold ble nærmest kjent over natten tidligere i år i forbindelse med Covid-19-pandemien, og smeller dermed inn på en fjerdeplass over de mektigste kvinnene innen helse. Foto: Terje Pedersen/NTB

Seks nye kvinner på listen

Et navn som før 12. mars var ukjent for nordmenn flest, Line Vold, suser nå inn på fjerdeplass på listen over de mektigste kvinnene i helsevesenet. Grunnen er hennes rolle som avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet. Hennes avdelings råd var blant annet avgjørende for at regjeringen valgte å innføre de mest inngripende tiltakene vi har sett i Norge i fredstid. Vold har jobbet i FHI i 20 år, og har en doktorgrad i veterinærmedisin og europeisk feltepidemiologiutdannelse.

På femteplass finner vi også et nytt navn, Toril B. Ressem. Hun havner høyt på listen grunnet sitt nye verv som styreleder for Sykehuset Innlandet. Ressem har tidligere hatt sentrale posisjoner både i KLP og Innovasjon Norge. Ressem har frem til nå sittet som styreleder i Sunnaas Helseforetak, og har vært HR-direktør ved Rikshospitalet.

På niende og tiende plass finner vi også to nye kvinner i år. Inger Cathrine Bryne er ny adm. dir. i Helse Vest, og Cecilie Daae er ny adm. dir. i Helse Nord. Bryne er sykepleier med MBA fra NHH, mens Daae er spesialist i allmennmedisin og har master i helseadministrasjon. Hun kom fra stillingen som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og har av den grunn også tidligere vært blant Norges mektigste kvinner.

På 15. plass finner vi Ingrid Stenstadvold Ross, som har overtatt stillingen som generalsekretær i Kreftforeningen etter Anne Lise Ryel. Ross har de siste seks årene arbeidet i Kreftforeningen, senest som leder av foreningens kommunikasjons- og samfunnsavdeling. Til sammen har 41-åringen mer enn 15 års erfaring med politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og ledelse. Hun har tidligere jobbet i Hørselshemmedes landsforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen, og hun har studert statsvitenskap.

Den sjette og siste nye kvinnen på listen over Helse-Norges mektigste kvinner er Ros-Marie Soo Yeun Grusén, som er administrerende direktør i tidligere statlig eide Norsk Medisinaldepot, som distribuerer og forhandler legemidler og andre helserelaterte produkter i Norge. Norsk Medisinaldepot eier bl.a. Vitusapotek, som har over 275 apotek over hele landet.