<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mundu satser på musikkapp for demente

Kan musikk vekke livsgleden hos personer med demens? Mundu har utviklet en app som skal hjelpe både demente og pårørende, og neste år skal også det internasjonale markedet erobres. Gründerne har allerede gjort stor suksess med salget av en musikkapp til Snapchat.

Ser ut av Norge: Tidligere musikkagent Dag Langfoss-Håland har allerede neste år som mål å lansere musikk-appen Mundu internasjonalt. Appen retter seg mot personer med demens og skal hjelpe både pasienten, pårørende og helsepersonalet.  Foto: Samla
Reportasjer

Det begynte med Raga Rockers, Madcon, Bertine Zetlitz og Eva Weel Skram for Dag Langfoss-Håland. I mange år jobbet han som musikkagent, men nå er det et helt annet publikum som er målgruppen. 

– I korte trekk er Mundu en musikkhelseapp for personer med demens. Målet vårt er å vekke livsgleden hos personer som er blitt rammet, sier gründeren.

Langfoss-Håland etablerte selskapet sammen med Erlend Drevdal Hausken og Pål Wagtskjold-Myran. 

– Vi er tre gründere som alle har fartstid fra musikk- og kommunikasjonsbransjen, og musikktech-reisen startet allerede i 2014, da vi utviklet DJ-appen Vibble. Med denne kunne du bli “verdens beste DJ” uten å kunne noe som helst, forsikrer han.

Inkludert pårørende blir det over 500.000 personer, og det vil si at om lag ti prosent av befolkningen er direkte eller indirekte rammet.
Dag Langfoss-Håland, Mundu

Men det var salget av musikkappen Voisey høsten 2020 som plasserte trioen og flere samarbeidspartnere og investorer på den internasjonale musikkarenaen. Da kjøpte giganten Snapchat – eller bare Snap Inc. – opp Voisey for en kjøpesum som fortsatt ikke er kjent. Men det skal ha vært snakk om noen hundre millioner kroner.

En halv million er rammet

Mundu er akkurat lansert, og allerede er det ambisjoner om å nå et globalt marked.

– Bakteppet er at det fortsatt ikke finnes noen kur for demens. Og det rammer også pårørende.

Langfoss-Håland henter frem tall som viser at det er over 100.000 personer som har demens i Norge i dag. 

– Inkludert pårørende blir det over 500.000 personer, og det vil si at om lag ti prosent av befolkningen er direkte eller indirekte rammet. I løpet av de neste ti årene vil antallet bli dobbelt så stort.

– Men det finnes også masse forskning som viser at musikk kan ha en helsebringende effekt for personer med demens. Samtidig er det en tverrpolitisk enighet om at folk må bo lenger hjemme. I fremtiden vil det være altfor få hender og institusjoner til å ta hånd om den eldrebølgen som vi vet kommer.

Langfoss-Håland mener Mundu er kinderegget som kan vekke livsgleden, avlaste helsepersonell og samtidig hjelpe pårørende som kvier seg for å gå på sykebesøk. 

Forespørsel fra sykehus

I 2018 startet arbeidet med Voisey-appen, men da gikk Langfoss-Håland & Co i gang med to parallelle løp. 

– NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus kom til oss fordi vi jobbet med musikkteknologi. Sykehuset ligger på Askøy utenfor Bergen og er det eneste i Norge som spesialiserer seg på eldre og psykisk helse. En av behandlingsmetodene de bruker er musikkterapi.

– De ønsket at vi skulle lage en prototyp for å møte en problemstilling de opplevde stadig oftere, forteller Langfoss-Håland. – Musikkterapi fungerte godt som en av behandlingsmetodene for personer med demens som var innlagt på korttidsopphold. Utfordringen kom når de ble skrevet ut. Enten for å dra hjem igjen eller videre til sykehjem. Da stanset behandlingen. 

– Sykehuset ønsket derfor at vi skulle lage en prototyp som gjorde at musikkterapeuten kunne lage videosesjoner med musikk og bilder fra livet til pasienten. På denne måten kunne behandlingen fortsette når de ikke lenger var på Olaviken.

– Sykehuset kom med kunnskap om musikkens helsebringende kraft som var helt ny for oss. Min reise så langt hadde vært med artister, men her så vi at det også var et mulighetsrom. Totalt er det bare cirka 30 musikkterapeuter som jobber med eldre og psykisk helse i hele Norge. Det betyr at det kanskje er to prosent som blir tilbudt aktiv bruk av musikk som helsehjelp.

Country eller gospel: I Mundu ligger det flere millioner lisensierte sanger som kan brukes i behandlingen av personer med demens. Foto: Samla

Gründerne så at det var mulig å kommersialisere musikk for helse, samt gi musikkterapeutene et ekstra verktøy i verktøykassen.

– Mundu er et gammelt norrønt ord som fortsatt brukes på Island i konteksten “husker du den gangen?”.

Millioner av låter

Løsningen består av to komponenter. Den ene er en webklient for helsepersonell der de kan opprette brukere og invitere pårørende til blant annet å dele bilder fra brukerens eget liv. Den andre komponenten er nettbrettet som personen med demens får tilgang til. Smarttelefoner blir for små og lite brukervennlige i dette scenarioet. 

– Løsningen er tilpasset svakt syn og dårligere fingerferdighet.

Musikken er en lykkepille på mange måter, men det motsatte kan skje dersom du blir eksponert for feil musikk.
Dag Langfoss-Håland, Mundu

– Når helsepersonalet har mottatt bildene, kan de lage en video som også inneholder musikk. Vi har millioner av låter tilgjengelige. Og de er lisensierte, jeg vil understreke det, sier Langfoss-Håland. – Vi har avtaler med rettighetshaverne.

I Norge er avtalene med Sony og Warner på plass.

– Men dere velger ikke musikken, appen foretar ikke noe valg mellom Sputnik og Beatles?

– Nøkkelen her er preferansebasert musikk. Musikken er en lykkepille på mange måter, men det motsatte kan skje dersom du blir eksponert for feil musikk.

I Mundu ligger det foreløpig ganske enkle løsninger for valg av musikk. 

– Det er ulike metoder. Hvis brukeren er klar nok, kan han eller hun dele sine preferanser. Hvis ikke det lar seg gjøre kan pårørende bidra, og hvis brukeren ikke har pårørende, kan helsepersonellet prøve seg frem.

Stort eksportpotensial

I tillegg til egne penger har gründerne også fått med seg Olaviken, engleinvestorer og Buzz – Bergen kommunes investeringsselskap for musikkbransjen – på eiersiden.

Selskapet er i skrivende øyeblikk også ute og henter penger. Målet er to millioner kroner. 

– Nå i det første året går vi ut mot kommunale kunder, der vi også er ute etter å hente inn kunnskap. Norge blir i så måte testmarked for det vi skal gjøre videre. Neste år, i 2023, vil vi også lansere Mundu for privatmarkedet, der pårørende kan sette sammen videoer på egen hånd, med musikk og bilder.

Neste år skal Mundu også introduseres for resten av verden. 

– EU med Storbritannia og Nord-Amerika har 17,5 millioner mennesker med demens. Og i USA bor 85 prosent av disse hjemme. Der har de ikke de samme sosiale fangarmene som her hjemme.

– Eksportmarkedet er stort?

– Ja, og foreløpig er det heller ikke noen andre store spillere i dette markedet. De mest nærliggende er apper som går på meditasjon og mental helse, og det er et marked med en årlig omsetning på 500 millioner dollar, forteller Langfoss-Håland. – Men det er, så vidt vi vet, ingen som har tatt tak i funksjonell musikk rettet mot personer mot demens.