<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Oslo 20200831. _«Rettsikkerhetsprisen» går i år til ingen ringere enn rettsstaten Norge, representert ved f.h.: stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen. De tar imot prisen på vegne av de fire statsmaktene som til sammen utgjør rettsstaten Norge, opplyser Juristforbundet._Foto: Heiko Junge / NTB Heiko Junge

Lovens dronninger

Det er fortsatt Høyesteretts kappekledde kvinner som har mest makt blant juristene her til lands. Men stadig flere kvinnelige jurister bekler mektige verv som managing partnere, styreledere og juridiske direktører i flere av landets største advokatfirmaer og milliardkonsern.

Som leder av Høyesterett er Toril Marie Øie rangert som nummer fire i Norge, etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren. Reelt mener vi i Kapital at hennes makt er noe mindre, men det hersker ingen tvil om at høyesterettsjustitiariusen troner øverst blant landets jurister. Som sjef for Norges øverste domstol har Øie beholdt førsteplassen som den mektigste juristen på Kapitals liste siden hun tiltrådte som høyesterettsjustitiarius i 2016.

Det året skrev Øie historie, da hun inntok Høyesteretts øverste sete som landets første kvinnelige høyesterettsjustitiarius etter en knallhard konkurranse med andre knivskarpe jurister. Hun er den 20. justitiarius i Høyesteretts 200 år lange virketid. Som høyesterettsdommer siden 2004 er det ikke mange andre dommere som har sittet lenger i Høyesterett enn Øie. Etterfulgt av justitiariusen er Hilde Indreberg den lengstsittende høyesterettsdommeren i dagens stab på 20, men siden dommerkollega Cecilie Østensen Berglund også er styreleder i Domstolsadministrasjonen, har vi plassert henne hakket over på jus-listen.

Påvirker viktige avgjørelser

Hverken Øie eller de andre høyesterettsdommerne kan ta noen store rettslige avgjørelser alene. Makten deres bunner ut i at de kan påvirke Høyesteretts avgjørelser ved å få igjennom sitt syn. Derfor mener vi det er mange andre kvinner i Norge som er mektigere, blant annet i politikken og på toppen av departementene. Det gjør at Øie havner helt ned på en 54. plass på hovedlisten over de aller mektigste kvinnene i landet, uavhengig av bransje, etterfulgt av sine dommerkolleger.

På plassen etter høyesterettsdommerne finner vi førstelagmannen i Borgarting lagmannsrett, Marianne Vollan. Siden 2018 har hun ledet Norges største ankedomstol med 66 faste dommerembeder; førstelagmann, tre lagmenn med avdelingslederansvar, fire lagmenn og ca. 58 lagdommere. Også kommuneadvokaten i Oslo, Camilla Selman, regnes som svært mektig blant landets jurister. Hun tiltrådte i 2020 etter å ha vært kommuneadvokat i Bærum i cirka to år.

Landets mektigste forretningsadvokat

Av andre navn på årets jus-liste finner vi kvinnelige jurister med tunge verv i det private næringsliv. En av Thommessens mest drevne partnere, Siri Teigum, er den eneste forretningsadvokaten som når helt opp på listen over landets 100 mektigste. 

Mektigste forretningsadvokat: Siri Teigum, partner i Thommessen, regnes som den mektigste forretningsadvokaten her til lands. Hun havner på en 92. plass over listen over Norges 100 mektigste kvinner. Foto: Eivind Yggeseth

Med over 26 år på baken som partner i Thommessen er Teigum ansett som en av de fremste forretningsadvokatene her til lands. Hun leder firmaets EU/EØS- og konkurranserettsgruppe og innehar mektige verv som styreleder i Folketrygdfondet og styremedlem i Gyldendal. Teigum trekker frem tilliten hun tidlig fikk i Thommessen som avgjørende for sin karriere.

– Da jeg begynte som fullmektig i Thommessen, ble jeg vist stor tillit til å utvikle en praksis med henhold til EØS-rett og konkurranserett. Firmaets holdning til innovasjon og vilje, og evne til å bygge satsingen på Eivind Vesterkjær og meg den gang, har hatt alt å si. Man blomstrer best i grøderik jord, sier advokaten.

Nøkkelen til suksess

Tidligere i år ble Teigum kåret til landets beste advokat innen konkurranserett i Finansavisens advokatundersøkelse for 22. gang. Et team av dyktige medarbeidere har vært en av nøkkelbrikkene, mener hun.

– No man is an island entire of itself, som John Donne skrev. For å trives i yrket over tid må man etter mitt skjønn kombinere vitebegjær og arbeidsglede med evne og vilje til å samarbeide med klienter, andre rådgivere, motparter, myndigheter og internt. Men jeg tror neppe akkurat det synspunktet skiller meg fra andre, sier hun.

– Hva er den viktigste forskjellen du kan gjøre i jobben din?

– Våre klienter arbeider med prosjekter som gir økonomisk vekst, arbeidsplasser, velferd og arbeidsglede. Oppdragene vi engasjeres i er viktig for dem, men også for det norske samfunnet og i en større sammenheng. Thommessens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at de kan realisere sine prosjekter med størst mulig grad av forutberegnelighet og trygghet både med tanke på prosess og resultat. Å legge til rette for at andre kan nå sine mål på denne måten er sterkt motiverende for meg.

Mektige direktører

Den erfarne Thommessen-advokaten er ikke den eneste forretningsadvokaten på årets jus-liste. Partner i Wiersholm, Bettina Baboun; partner i Arntzen de Besche, Ingeborg Moen Borgerud; Hjorts partner, Kristin Veierød og Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirmas partner Berit Reiss-Andersen regnes også blant de mektigste juristene. Med unntak av Teigum havner imidlertid partnerne like under et knippe med juridiske direktører. 

Siv Helen Rygh Torstensen leder den juridiske avdelingen til børsens mest verdifulle selskap, Equinor. Hun innehar også et særdeles tungt verv som medlem av Etikkrådet i Statens pensjonsfond utland. Kristine Ryssdal er et annet navn som nevnes av flere når det er snakk om landets mektigste jurister. Ryssdal er juridisk og HR-direktør i Yara, samt medlem av hovedstyret i Norges Bank. Den tredje juridiske direktøren, Siri Birgitte Bang Berge, finner vi i Telenor. Den tidligere Kluge-partneren leder nå millardkonsernets advokatavdeling.

Reportasjer