<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kan ha krav på flere tusen kroner ved flyforsinkelse

Er flyet ditt mer enn tre timer forsinket, kan du ha rett på opp til 600 euro som kompensasjon. Men du er nødt til å kreve det selv.

Mer enn tre timer? Er flyet mer enn tre timer forsinket, kan du ha krav på kompensasjon. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB / NTB
Reportasjer

Snart skal mange av oss ut på en eller flere ferieturer med fly – til andre deler av Norge, til Europa eller kanskje også til USA eller Asia. Skulle flyet bli kansellert eller kraftig forsinket, er det selvfølgelig kjedelig. Men et plaster på såret er at du kan ha rett på en solid erstatning fra flyselskapet. 

Har du kjøpt billige flybilletter, kan faktisk kompensasjonen være høyere enn billettprisen.

Hvor stor kompensasjonen er avhenger av hvor lang reisen er: 250 euro for flyvninger opp til 1.500 kilometer, 400 euro for flyvninger mellom 1.500 og 3.500 kilometer og 600 euro for lengre flyvninger. 

Satsene er standardiserte, og ordningen ble vedtatt gjennom en EU-forordning i 2004. 

I tillegg til kompensasjonen kan du ha krav på å få dekket utgifter som mat og drikke, hotellovernatting og transport mellom flyplassen og overnattingsstedet. 

Hvis flyet er kansellert, er det når du ble varslet i forkant, og om du er blitt tilbudt en passende ombooking, som avgjør om du kan ha rett til standardkompensasjon. 

Ikke i uvær

Kravet er at forsinkelsen må være på minst tre timer, og forsinkelsen eller kanselleringen kan ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter, som for eksempel uvær eller vulkanutbrudd. Spørsmålet som stilles er om flyselskapet har gjort alle rimelige tiltak for å få passasjerene frem i tide.

Hvis flyselskapet avviser kravet, og du likevel mener du har rett, kan saken klages inn til Transportklagenemnda. 

Kompensasjonsordningen for forsinket fly

Ved forsinkelser på tre timer eller mer kan flyreisende ha krav på standardkompensasjon i tillegg til forpleining og eventuell refusjon, uavhengig av om den reisende har lidd økonomisk tap eller ikke.

Standardkompensasjonen er på:

250 euro for alle flygninger opptil 1.500 kilometer.

400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1.500 kilometer og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.500 kilometer.

600 euro for alle øvrige flygninger.

Kompensasjon utbetales ikke dersom årsaken til forsinkelsen er ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunne unngått, som dårlig vær, streik, terrorisme eller politisk uro.

Får den reisende ikke gjennomslag hos flyselskapet, kan det klages til Transportklagenemnda.

Transportklagenemnda har en klagefrist på ett år, og denne fristen begynner først å løpe etter at passasjeren har fremmet skriftlig reklamasjon til flyselskapet.

Kilde: Luftfartstilsynet og Forbrukerrådet

Noen saker når også domstolene. Det gjorde kravet til to Widerøe-passasjerer etter at deres flyvning ble kansellert, men der flyselskapet mente at akutt sykdom hos kabinpersonalet var en ekstraordinær hendelse og nektet å utbetale kompensasjon. Retten fant derimot at håndtering av sykdom blant personale var en sentral del av å drive flyselskap, og de to passasjerene ble tilkjent en erstatning på 250 euro hver. 

Erstatning ved streik?

Streik er på ingen måte et ukjent fenomen i luftfart. Har passasjerene krav på erstatning dersom pilotene streiker? Det spørsmålet ble aktuelt under pilotstreiken i SAS i 2019. Først sommeren 2021 avgjorde EU-domstolen at forbrukerne hadde krav på erstatning for reisene som ble kansellert på grunn av pilotstreiken. 

I mars i år vant en kvinne som skulle reise fra Oslo til Bodø i april 2019, men der flyet ble innstilt på grunn av pilotstreiken, endelig frem i Romerike og Glåmdal tingrett. Her hevdet flyselskapet SAS at kravet var foreldet, men tingretten mente noe annet, og kvinnen fikk 250 euro i kompensasjon. 

Streik hos tredjepart

Like bra gikk det ikke for en gruppe på seks passasjerer som skulle fly fra Norge til Italia, med mellomlanding i Amsterdam, med KLM sommeren 2019. Flyet mellom Amsterdam og Italia ble kansellert på grunn av en streik blant ansatte i flyselskapet Alitalia som medførte redusert kapasitet ved en rekke flyplasser i Italia.

KLM klarte å finne en alternativ rute for de seks reisende med SAS og Lufthansa. Likevel kom de frem til Italia 12 timer etter planlagt ankomst.

De reisende krevde da en kompensasjon på 250 euro for hver, til sammen 1.500 euro. Da KLP ikke ønsket å dekke hele dette kravet, ble saken behandlet av forliksrådet i Oslo, som mente at passasjerene både hadde krav på 1.500 euro og utgifter til saksbehandling.

Da valgte KLM å saksøke passasjerene i stedet, og fikk medhold i Oslo tingrett.

Dermed tapte ikke de reisende bare sitt krav, de måtte også betale deler av flyselskapets advokatregning, riktignok begrenset til rundt 8.000 kroner.

Begrunnelsen for at SAS-passasjerene fikk kompensasjon, mens KLM passasjerene ikke fikk, er at flyselskapet i hvert fall har et visst ansvar for egne ansatte, mens streik i et annet flyselskap er utenfor kontroll. 

Slik går du frem for å klage

  • Når forsinkelsen oppstår: Ta kontakt med flyselskapet. Du har rett til forpleining mens du venter på flyet.
  • Etter flyreisen: Send inn en begrunnet klage til flyselskapet så snart som mulig. Legg ved nødvendig dokumentasjon, som for eksempel flightnummer, tidspunkt og billetter. Klageskjema finnes på flyselskapenes hjemmesider.
  • Er reisen bestilt gjennom et reisebyrå, kan det også være mulig å klage til reisebyrået.
  • Får du ikke gjennomslag for klagen hos flyselskapet eller reisebyrået, kan saken sendes til Transportklagenemnda for behandling.
  • Nemnda behandler alle typer klager i forbindelse med flyreisen. Alt fra problemer ved bestilling til hendelser på flyplassen eller ved flyreisen, som forsinkelse, kansellering, tap av eller ødelagt bagasje og manglende tilrettelegging og assistanse.
  • Det finnes flere klagehjelp-selskaper som hjelper rammede passasjerer. Disse tar betalt i form av en provisjon av erstatningen. Airhelp, Flyhjelp og Flyforsinkelser.no er blant disse.

Unngå bookingselskaper

Selv om en flyforsinkelse kan gi deg kompensasjon for problemene, vil vel de fleste helst komme frem i tide. 

Og sannsynligheten for at det blir en problemfri reise øker dersom man bestiller flybilletter direkte fra flyselskapet, og ikke går via en bookingportal. En gjennomgang av klagesakene hos Transportklagenemnda viser at mange er knyttet til bestillinger via bookingportaler. 

Problemet som ofte kan oppstå dersom man bestiller gjennom en portal, er at man blir booket på to ulike flyvninger, og må hente ut bagasjen ved mellomlanding. Da skal det ikke mye forsinkelser til før man mister det neste flyet og blir strandet midtveis. Og der er det ingen av flyselskapene som tar ansvar, mens bookingselskapet ofte kan være umulig å få kontakt med. Det finnes en rekke slike bookingselskaper, blant annet  Travellink, Supersaver, Bravofly, Tripmonster, Momondo, kiwi.com og Gotogate. 

– Unngå bookingselskaper og bestill rett fra flyselskapet, var anbefalingen fra Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet i Finansavisen i fjor. 

Unngå bookingportaler: – Unngå bookingselskaper og bestill rett fra flyselskapet, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet