<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Landets råest hestehandlere

Mens kvinner har fått noe mindre makt helt i toppen av norsk politikk, sparker de godt fra seg på ministernivå og i Stortinget.

Norges mektigste: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik er ikke bare Norges mektigste kvinnelige politiker, men også Norges mektigste kvinne. Aldri tidligere har en kvinne med innvandrerbakgrunn vært så mektig. Foto: Terje Pedersen/POOL/NTB
Anbefalt

– All makt i denne sal, sa Johan Sverdrup om Stortingets plass i norsk statsforvaltning. Etter Jonas Gahr Støres valgseier, men mislykkede forsøk på å danne flertallsregjering, må ordene kunne sies å ha fått fornyet mening. Igjen er det på Stortinget at landets viktigste maktkamper utspiller seg.

Mens både statsministerposten og partilederjobbene i forrige regjering var forbeholdt kvinner som Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande/Guri Melby, har det nå kommet menn inn i stedet i disse posisjonene. Således har ikke kvinner lenger makten helt på toppen i Norge og norsk politikk.

Aps partileder Gahr Støre er som kjent blitt statsminister, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble til slutt finansminister, og SV-leder Audun Lysbakken sjef for opposisjonen på Stortinget.

Vi må derfor et hakk ned på rangstigen for å finne Norges mektigste kvinne i 2021. 

Til gjengjeld finner vi en kvinne der som vet å bruke makten sin i politikken, Arbeiderpartiets nestleder, og nå arbeids- og inkluderingsminister, Hadia Tajik (38). Tajik er ikke bare Norges mektigste politiker, men også Norges mektigste kvinne. Aldri tidligere har en kvinne med innvandrerbakgrunn hatt en mektigere posisjon i Norge enn 38-åringen fra Bjørheimsbygd i Rogaland, med foreldre som innvandret fra Pakistan på begynnelsen av 1970-tallet.

Springbrett for statsministerkarriere

Nestleder Tajik var, sammen med Gahr Støre, den sentrale arkitekten bak Hurdalsplattformen fra Arbeiderpartiets side, og allerede i Hurdalserklæringen står det oppført politiske mål om store endringer i arbeidsmarkedspolitikken, som Tajik har fått ansvaret for å gjennomføre. Med et godt forhold til LO-sjefen og SVs Kirsti Bergstø som leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er det ventet at Tajik vil få en lett jobb med å ekspedere partiets nye arbeidslivspolitikk, som kommer til å få stor innvirkning på mange i arbeidsmarkedet.

Som arbeids- og inkluderingsminister har hun blant annet ansvaret for Nav med et budsjett tilsvarende en tredel av statsbudsjettet. Ministerposten, med en unik mulighet til å tekkes mektige LO, regnes dessuten som det perfekte springbrettet for en fremtidig statsministerkarriere.

Norges nest mektigste

Det er normalt et godt kjennetegn ved velfungerende demokratier at makten ligger hos de folkevalgte, og med en stor statlig sektor, som i Norge, har politikerne ekstra mye makt. Derfor finner vi stort sett bare politikere på toppen av Kapitals liste over Norges mektigste kvinner.

Ved flertallsregjeringer ligger stort det meste av makten i regjeringen. Blant annet er mye sagt og skrevet om det såkalte underutvalget i tidligere statsminister Jens Stoltenbergs andre regjering, der Stoltenberg meislet frem politiske kompromisser med partilederne Kristin Halvorsen og Åslaug Haga i vanskelige politiske saker de ikke fant løsning på i regjeringskonferansene.

I motsetning til sin forgjenger må imidlertid Gahr Støre søke flertall i Stortinget og få med seg minst ett annet parti. Derfor har han og regjeringskollega Trygve Slagsvold Vedum valgt å beholde et par av partienes sterkeste og mest erfarne politikere på Stortinget.

For Slagsvold Vedum er parlamentarisk leder Marit Arnstad nærmest uunnværlig i denne rollen på Løvebakken. Det er hun som har fått den enormt viktige jobben med å forankre partiets politikk på Stortinget, både internt i eget parti, men også eksternt der mye av jobben består i å hestehandle med de andre politiske partiene.

Arnstad regnes som en god jurist, en svært erfaren politiker med bakgrunn både som olje- og energiminister og samferdselsminister, samt en dyktig strateg som evner å finne gode kompromisser. Hun er dessuten den nærmeste og mest betrodde rådgiveren til finansminister Slagsvold. Med denne sentrale posisjonen mener Kapital-redaksjonen at Marit Arnstad nå er Norges nest mektigste kvinne.

Parlamentarisk makt

Også Gahr Støre har valgt en av partiets mest rutinerte ringrever som parlamentarisk leder på Stortinget. Rigmor Aasrud er riktignok ikke en like nær rådgiver for Gahr Støre som Arnstad er for Slagsvold Vedum, men like fullt viktig for ham på Stortinget. Hun har jobbet med politikk siden før 1995 da hun ble ordfører på Gran, og har siden gått gradene i partiet. Blant annet var hun fornyings-, administrasjons- og kirkeminister i Stoltenbergs andre regjering. Hun fungerte også i en kortere periode som statsråd i Arbeidsdepartementet. Aasruds sentrale rolle på Stortinget gjør at Kapital nå rangerer henne som nr. seks på listen over Norges mektigste kvinner.

Mektig, men ikke nærmest

Vi mener det kan diskuteres hvem som er mektigst i Arbeiderpartiet av nettopp Aasrud og utenriksminister Anniken Huitfeldt, men vi har landet på at Huitfeldt som utenriksminister er hakket mektigere.

Også Huitfeldt har gått gradene i partiet. Hun startet karrieren som leder for AUF etter Trond Giske, og har siden vært barne- og likestillingsminister, kulturminister og arbeidsminister. Og ikke minst har hun sittet åtte år som leder av Utenrikskomiteen på Stortinget, hvor hun har fått den politiske tyngden og nettverket som gir henne troverdighet i jobben som utenriksminister i dag.

Huitfeldt regnes som en kunnskapsrik, hardtarbeidende og en ærlig politiker, som står ved sine meninger. Blant annet hadde hun mot til å se nyansert på den såkalte Giske-saken, og hun deltok i bryllupet hans, noe som gav intern motstand og antagelig en drittpakke i forkant av regjeringsdannelsen om at hun ikke kunne bli utenriksminister.

Til tross for at hennes søster, Astrid Scharning Huitfeldt, er statssekretær for Jonas Gahr Støre på Statsministerens kontor, og har en sentral rolle der, regnes ikke Anniken Huitfeldt for å tilhøre Gahr Støres indre krets. Men han har åpenbart stor tro på henne som utenriksminister, og sammen danner de to en svært tung allianse i utenrikspolitiske saker. Det mener vi gjør Huitfeldt til Norges fjerde mektigste kvinne.

Rundingsbøyen Kaski

Videre må vi nevne SVs Kari Elisabeth Kaski, som er andre nestleder i Finanskomiteen på Stortinget og finanspolitisk talskvinne for partiet. For i denne sentrale posisjonen har hun blitt rundingsbøyen som mindretallsregjeringen må passere for å få flertall for statsbudsjettet, men også i andre viktige politiske saker må Ap og Sp gå via SV. Sier Kaski nei til noe i statsbudsjettet, blir det vanskelig for både Gahr Støre og Slagsvold Vedum å få flertall. Denne unike posisjonen gjør at vi rangerer Kaski som den 8. mektigste kvinnen i Norge.

Også hennes stortingskollega Kirsti Bergstø bør nevnes i så måte. Hun hadde en trist sorti som statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2012 etter at det ble begått brudd på habilitetsreglene der, men er nå tilbake for fullt i norsk politikk.

Som nestleder i SV har hun en sentral og betrodd stilling, og som leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har hun stor innflytelse over viktige saker på venstresiden i norsk politikk. Det gir en 31. plass på Kapitals kåring.

Får en tung jobb

Deretter følger de nye ministrene på rekke og rad. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol er rangert som nummer ni og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl som nummer ti. Sistnevnte får en tung jobb med å forsvare reverseringen av domstolsreformen og fjerningen av au pair-ordningen, som skjer i strid med forskning og au pairenes egne ønsker.

Reverseringen av domstolsreformen, mot ekspertenes råd, illustrerer hvor mye makt Senterpartiet har fått i regjering, mens fjerningen av au pair-ordningen illustrerer hvordan LOs PR-maskineri og aktørene rundt har fått styre en sak med overdrevet skremselspropaganda lenge nok i mediene. Det bidrar i hvert fall ikke til å få flere kvinner inn i toppen av norsk næringsliv. 

Men det er dette som er politikk. Det er tøffe tak, mye skittent spill og hestehandling.