<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Retten: Grunn til å mistenke advokat Hammervoll for å ha utnyttet eldre kvinne for egen vinning

Tingretten mener det er grunn til å mistenke partner John Magne Hammervoll i Advokatfirmaet Hammervoll Pind for å ha fakturert en eldre formuende kvinne for store summer uten at hun forsto hva som skjedde. 

Siktet: Navnepartner og advokat John Magne Hammervoll i Advokatfirmaet Hammervoll Pind er siktet for grov økonomisk utroskap.   Foto: Hammervoll Pind

I april i år gikk politiet til aksjon mot navnepartner og gründer av Advokatfirmaet Hammervoll Pind, John Magne Hammervoll. Med rettens tillatelse ble det gjennomført razzia i både Hammervolls private bopel på Snarøya, og i firmaets kontorlokaler i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken. 

Hammervoll er, sammen med den kjente megleren og tidligere advokaten Odd Kalsnes, siktet for grov økonomisk utroskap. Fornærmede i saken er en eldre formuende kvinne. 

Politiet anslår at i en periode fra slutten av 2016 til mars i år har Hammervoll fakturert kvinnen for omlag 5,5 millioner kroner for diverse juridisk bistand, mens Kalsnes har fakturert for 1,5 millioner kroner. 

Prøvde å avskjære beslag

Hammervoll har forsøkt å gå rettens vei for å få beslaget tilbakeført og siktelsen frafalt. Fredag ble det holdt et rettsmøte i saken. Onsdag kom kjennelsen. Hammervoll fikk ikke medhold, og i kjennelsen står det:  

“Innledningsvis finner retten grunn til å bemerke at advokatoppdraget Hammervoll inngikk med fornærmede i 2016 fremstår i seg selv noe eiendommelig. Utover juridisk bistand, som hva et advokatoppdrag normalt vil være, har det også hatt form av å bistå fornærmede med nær sagt alle deler av hennes liv, av både økonomisk og personlig art. Fornærmede har blitt fakturert etter timespris for advokattjenester, helt frem til dette ble endret i juni 2019.”

Retten viser også til at Hammervoll har omadressert all post til seg, herunder kontoutskrifter. I kjennelsen kommer det frem at fornærmede ikke ser ut til å ha hatt noen oversikt over hva hun faktisk betalte og hvor mye penger som hadde gått ut av hennes konto. 

Fikk ikke medhold: Onsdag ble det kjent at beslaget som er gjort i boligen til advokat John Magne Hammervoll (bildet) og i Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler i Wergelandsveien 7 i Oslo, ikke blir tilbakeført. Foto: Bendik Haug Aurdal

Spørsmål om samtykkekompetanse

Sentralt i saken er spørsmålet om kvinnen var samtykkekompetent da hun inngikk avtalene med Hammervoll. I et intervju med Odd Kalsnes i Finansavisen forrige uke opplyser Kalsnes at politiet mener hun lider av kognitiv svikt i form av demens. 

Retten finner at det sannsynliggjort at fornærmede ikke har forstått hva hun har inngått av avtaler og hvilke omfattende konsekvenser fullmaktene hun har gitt har medført.
Kjennelse Oslo tingrett

En advokat i Hammervoll Pind som har jobbet med saken, forklarte i retten at fornærmede ikke egentlig hadde noen forståelse av hva faktureringen omfattet. I kjennelsen står det: 

“Retten finner at det sannsynliggjort at fornærmede ikke har forstått hva hun har inngått av avtaler og hvilke omfattende konsekvenser fullmaktene hun har gitt har medført.”

– Det vi mener, er at hun har vært i en tilstand hvor hun er ute av stand til å ta vare på sine egne interesser, sier politiadvokat Susie Langsem Bergstrand i Oslo politidistrikt til Kapital.

Bergstrand påpeker at kjennelsen er veldig viktig for politiets videre etterforskning, selv om den foreløpig ikke er rettskraftig. 

I kjennelsen kommer det frem at kvinnen ble undersøkt av en privat lege etter at hun var blitt undersøkt på Ullevål sykehus tilbake i 2016. I avhør med politiet gir denne legen uttrykk for at han kan ha blitt lurt. 

Stormer rundt Hammervoll Pind

Kapital har i flere reportasjer den siste tiden avdekket oppsiktsvekkende forhold rundt Advokatfirmaet Hammervoll Pind. I løpet av 2018 og 2019 opplevde advokatfirmaet en flukt av ansatte som antagelig mangler sidestykke i den norske advokatbransjen. I løpet av kort tid sluttet 36 ansatte, hvorav 32 av de 42 ansatte ved advokatfirmaets hovedkontor i Oslo.

På et allmøte rett før ansatteflukten begynte for alvor beskrev ansatte – deriblant advokater og fullmektige – et svært giftig arbeidsmiljø. I en rapport kommer det frem at ansatte blant annet fortalte om overfakturering av klienter og at flere fryktet å bli innblandet i noe ulovlig.  

Kapital har videre skrevet om hvordan noen av disse bekymringene var knyttet til en av firmaets største klienter, nå avdøde Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann. Normann ble meldt død på Ibiza i august 2018. Rett etter ble tidligere IT-ansvarlig i Hammervoll Pind og venn av Anders Pind satt inn som styreleder i 21 av de 23 såkalte Indigo-selskapene. Normann var ved tidspunktet for sin død under etterforskning for verdipapirbedrageri, og han sto overfor en rekke søksmål fra fortvilte småaksjonærer – i hovedsak eldre mennesker. 

– Dokumenter kan være konstruert

I utgangspunktet var bare Hammervoll siktet i saken, men senere informasjon gjorde at politiet utvidet siktelsen til også å gjelde den kjente megleren og tidligere advokaten Odd Kalsnes. I Finansavisen i forrige uke avviste han fullstendig politiets påstander. 

– Jeg hadde en unik oppdragsavtale med min klient, og de fakturaer jeg har sendt ble løpende godkjent og attestert av oppdragsgiver. Politiets påstander om at min oppdragsgiver ikke kunne “ivareta sin egen tarv” og at hun skal ha “utviklet demens og langtkommen kognitiv svikt” står i sterk kontrast til helseattester hun selv fremla fra sin fastlege, sist høsten 2019, sa han til Finansavisen i forrige uke.  

Kalsnes og Hammervoll virker å ha noe motstridende forklaringer i saken. Kalsnes hevder han har blitt vist noen erklæringer av Hammervoll som han ikke kjenner til. Han opplyser til Finansavisen at han har sendt dette til svensk politi for skriftanalyse for å få avdekket om de stammer fra 2016 eller om de er konstruert på et senere tidspunkt.

Avviser alle påstander: Den kjente megleren og tidligere advokaten Odd Kalsnes avviser fullstendig politiets siktelse mot ham. Foto: Iván Kverme

Har bedt om permisjon

Retten konkluderte slik i kjennelsen: 

“Sett i lys av det omfattende beløp hun er fakturert for på så kort tid, finner retten at det på det nåværende tidspunkt foreligger skjellig grunn til mistanke for at Hammervoll skal ha handlet i strid med fornærmedes interesser, med forsett om å skaffe seg og advokatfirmaet uberettiget vinning.”

Dagens managing partner i Hammervoll Pind, Sindre Aaserød, opplyser til Kapital at firmaet tar saken veldig alvorlig, men at de stiller seg undrende til kjennelsen og antar at denne vil bli anket. John Hammervoll har anmodet om permisjon inntil saken er rettslig avklart.

John Hammervolls forsvarer, advokat Anders Brosveet i Elden, opplyser til Kapital at kjennelsen vil bli anket. 

 – Jeg har vanskelig for å skjønne hvordan dommeren kunne se bort fra legeerklæringene i saken, sier han i en melding.