<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hammervoll-siktelse utvidet med bankbedrageri

Politiet mener den avskiltede advokaten John Magne Hammervoll skal ha forledet DNB til å gi ham et lån på 14 millioner i 2018, og har siktet ham for grovt bedrageri. Fra før er han siktet for grov økonomisk utroskap mot en formuende kvinne i 90-årene med Alzheimers. 

Enormt materiale: Gruppen som etterforsker Hammervoll, opplyser at det er tusenvis av filer i det aktuelle beslaget. På bildet er (f.v.) politioverbetjent Helene Kvalheim, politiadvokat Susie Langsem Bergstrand og spesialetterforsker Annette Kildal. Foto: Fredrik Grønningsæter

I fjor ble kjent at daværende styreleder og gründer av Advokatfirmaet Hammervoll Pind (i dag Advokatfirmaet Pind), John Magne Hammervoll, er siktet for grov økonomisk utroskap , og fornærmede er en eldre dement kvinne i 90-årene. Siden har det stadig dukket opp flere forhold som gjelder den nå avskiltede advokaten.

I april i fjor gjennomførte politiet razzia i både Hammervolls private luksusbolig på Snarøya i Bærum, og i firmaets kontorlokaler i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken i Oslo. Politiet tok beslag i et meget omfattende datamateriale, men det tok tid før de fikk gjennomgå det. 

Etter at razziaen var gjennomført, gikk Hammervoll og Advokatfirmaet Hammervoll Pind rettens vei for å få tilbakeført beslaget. De fikk ikke medhold i Oslo tingrett, og anken ble i september forkastet av Borgarting lagmannsrett. Etter jul ble siktelsen utvidet til også å gjelde firmaet selv, som kan risikere foretaksstraff. 

Vi har lagt til grunn at verdi- og takstvurderingene på hytta Hammervoll allerede eide på Hvaler var oppblåst. Taksten var satt til 18 millioner kroner, mens den reelle verdien var på ca. halvparten av beløpet.
Susie Langsem Bergstrand, politiadvokat

I hardt vær: Problemene fortsetter for den avskiltede advokaten John Hammervoll. Foto: Foto: Hammervoll Pind

Grovt bankbedrageri

Basert på deler av materialet som politiet har fått gjennomgått, utvidet politiet i slutten av mai siktelsen nok en gang. Denne gang for et forhold som ikke har noen sammenheng med det økonomiske utroskapsforholdet mot den eldre kvinnen. 

– Etterforskningen har ført til at siktelsen mot John Magne Hammervoll har blitt utvidet. Han er nå også sikter for grovt bedrageri etter straffeloven § 372, opplyser politiadvokat Susie Langsem Bergstrand.

I siktelsen går det frem at Hammervoll i begynnelsen av 2018 skal ha forledet DNB til å utbetale lån på til sammen 14 millioner kroner for kjøp av en hytte i Silkedalen i Rauland. Politiet mener han gjorde dette ved å fremlegge en oppblåst verdivurdering av en hytte han allerede eide på Vesterøy. 

DNB, som i utgangspunktet hadde nektet å gi Hammervoll flere lån grunnet manglende fri egenkapital og sikkerhet, fikk oversendt en verdivurdering av hytta på Vesterøy på Hvaler pålydende 15,5 millioner kroner, samt en e-takst på 18 millioner kroner. E-taksten skal ha blitt basert på en befaring av eiendommen i august 2018. Befaringen omtales med hermetegn i siktelsen. 

– Vi har lagt til grunn at verdi- og takstvurderingene på hytta som Hammervoll allerede eide på Hvaler, var oppblåst. Taksten var satt til 18 millioner kroner, mens den reelle verdien var på ca. halvparten av beløpet. Den fikk senere en prisantydning på nær ni millioner kroner, påpeker Bergstrand.  

Tusenvis av filer å gå igjennom

Denne nye siktelsen er altså et resultat av det politiet foreløpig har fått sett igjennom av beslaget som ble tatt i fjor. Jobben er ikke bare enkel, og mye gjenstår. 

– Beslaget inneholder tusenvis av filer. En av grunnene til at dette tar tid å gjennomgå, er at vi må bestille det vi skal ha innsyn i hos Domstolen. Vi får det i puljer, så vi må gjennomgå nye filer hele tiden, sier politioverbetjent Helene Kvalheim.

Beslaget inneholder tusenvis av filer. En av grunnene til at dette tar tid å gå igjennom er at vi må bestille det vi skal ha innsyn i hos Domstolen.
Helene Kvalheim, politioverbetjent

Kvalheim utgjør, sammen med spesialetterforsker Annette Kildal, Bergstrand og politiadvokat Ragnvald Brekke, gruppen som jobber med Hammervoll-saken på Politihuset i Oslo. 

I utgangspunktet har domstolen delegert ansvaret med å gå advokater etter i sømmene til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, som ligger under Advokatforeningen. De på sin side er spesielt nøye med at sensitiv informasjon om firmaenes klienter ikke kommer på avveie. Situasjonen som har oppstått med Hammervoll, hvor politiet selv har tatt beslag, er uvanlig, og for å ivareta klienthensynet ligger beslaget hos domstolen. Etterforskerne er nødt til å søke spesifikt om innsyn i hver del av beslaget de vil undersøke nærmere, og domstolen siler så ut klientinformasjon som politiet ikke skal se.  

Bergstrand opplyser at de satser på å sende tiltaleforslag over til statsadvokaten i løpet av høsten. 

En rekke med avsløringer

Kapital har tidligere hatt en rekke avsløringer rundt John M. Hammervoll og Advokatfirmaet Hammervoll Pind. Avsløringen omhandler blant annet varsler fra ansatte, firmaets rolle i etterspillet etter den såkalte Indigo-saken og trusler mot tidligere ansatte. 

Den eldre demente kvinnen som Hammervoll i utgangspunktet er siktet for å ha utnyttet, var en av firmaets mest innbringende klienter over flere år. Hun hyret inn advokat Hammervoll i 2016 for at han skulle ivareta hennes interesser i tilfelle hun på et senere tidspunkt ikke lenger ville være i stand til å skjøtte dem selv. Da hun inngikk avtalen, hadde hun nettopp blitt diagnostisert med Alzheimers på Ullevål sykehus. I den påfølgende tiden fikk Hammervoll kvinnen til å undertegne vide fullmakter,som ga ham kontroll over hennes økonomi, og det er dette politiet mener han skal ha utnyttet på det groveste. 

I en skriftlig redegjørelse til Oslo tingrett har advokatfirmaet opplyst at det fra oppdragets start i november 2016, til dets avslutning i april 2020, er utstedt 45 fakturaer på totalt 5,1 millioner kroner. Kapital vet at ansatte i firmaet i løpet av denne perioden stilte spørsmål ved faktureringen av kvinnen, og saken ble diskutert i firmaets etikkråd. Politiet mener at firmaet har hatt kjennskap til saken, men bevisst ikke grep inn. Det er derfor siktelsen er utvidet til også å gjelde dem. 

Firmaets advokat er tidligere leder i Advokatforeningen, Berit Reiss-Andersen i DLA Piper. Hun har tidligere uttalt til Kapital at firmaet mener vilkårene for foretaksstraff ikke er til stede, og de avventer den videre etterforskningen. 

På samme tid som siktelsen ble utvidet til også å gjelde firmaet, fjernet advokatfirmaet Hammervoll fra firmanavnet. I dag heter firmaet Advokatfirmaet Pind.  

Trekkes med ned i søla: Advokatfirmaet Hammervoll Pind skiftet nylig navn til Advokatfirmaet Pind. Etterforskning av deres tidligere navnepartner gir firmaet et dårlig rykte. Firmaets hovedkontor er fremdeles i Wergelandsveien 7 (bildet) ved Slottsparken. Foto: Henrik Omtvedt Jensen

Banken undersøker forholdet

John Hammervoll har i mange år brukt DNB til å finansiere oppkjøp av eiendommer. Kapital er kjent med at han spesielt har hatt et godt forhold til en av bankens rådgivere. De skal ha vært venner. 

Kapital er videre kjent med at banken selv ser på klientforholdet med Hammervoll. På spørsmål til DNB om de etterforsker saken, svarer derimot kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen kort: 

– Vi kan ikke kommentere kundeforhold i mediene, og siden spørsmålene knytter seg til en pågående etterforskning, må vi henvise til politiet. 

Advokat og eiendomsinvestor

Hammervoll er med årene blitt en formuende mann, og pengene er ikke bare fra hans virksomhet som advokat. Langt derifra. Han eier en betydelig mengde eiendommer, primært i Oslo og omegn.  

I en artikkel i Dagens Næringsliv (DN) i midten av juni, om hvordan blankoskjøter brukes til å skjule eiendomstransaksjoner i Norge, dukket eiendommene til Hammervoll opp. Det viste seg at hans prakteiendom på Snarøya, en av de fineste strandeiendommene ved Oslofjorden, er kjøpt med blankoskjøte. Ifølge avisa er eiendommen nylig blitt verdivurdert til 110 millioner kroner.  

I samme sak går det frem at Hammervoll eier åtte leiligheter i en bygård på St. Hanshaugen. Syv av dem er kjøpt på blankoskjøter. Han skal ha kjøpt 15 leiligheter i denne bygården i 1996, men har siden solgt flere av dem. 

Bruk av blankoskjøter er ikke ulovlig, og Hammervoll påpekte overfor avisen at det er opp til staten å gjøre tinglysning obligatorisk.

– Leilighetene ble kjøpt på blanko for å spare dokumentavgiften, fordi jeg planla å selge noen av leilighetene raskt for å kunne finansiere kjøpet og oppussing, meldte han til DN.

Hammervoll har organisert sin eiendomsgeskjeft, i alle fall deler av den, i selskapet Hammervoll Holding og datterselskapet Havi Propertie. Ved utgangen av 2019 var den balanseførte verdien av Hammervoll Holdings eiendommer på litt over 11 millioner kroner, og selskapet hadde et årsresultat på minus fem millioner kroner. I Havi kom årsresultatet på nær 800.000, og det er ført opp eiendomsverdier for 3,6 millioner kroner. 

Risikerer flere år i fengsel

De to alvorligste paragrafene som Hammervoll er siktet for, er paragraf 372 og 391 i straffeloven, som behandler grovt bedrageri og grov økonomisk utroskap. Brudd på disse paragrafene regnes som svært alvorlig, og begge har en strafferamme på opptil seks års fengsel. 

– Ikke straffskyld: John Hammervolls advokat, Kristian Gjendemsjø i Advokatfirmaet Elden, opplyser at klienten ikke erkjenner straffskyld for det nye forholdet han er siktet for. Foto: Elden

Etter at det ble kjent at beslaget ikke ble tilbakelevert i fjor sommer, suspenderte Advokatbevillingsnemnden Hammervolls advokatbevilling. Han måtte dermed også slutte som partner i firmaet. 

Hammervolls advokat, Kristian Gjendemsjø i Advokatfirmaet Elden, skriver følgende til Kapital i en melding: 

– Hammervoll erkjenner ikke straffskyld for forholdet. Han har i skriftlig korrespondanse bedt megler om å gi en verdivurdering av hytta, og han har i denne korrespondansen vært tydelig på at vurderingen må basere seg på det megleren mener er riktig pris. Med dette som bakteppe har han naturligvis forholdt seg til den verdivurderingen som ble foretatt av megler, slik enhver ville gjort. 

FAKTA

I mai 2020 avslørte Kapital at Advokatfirmaet Hammervoll Pind opplevde en ansattflukt uten sidestykke gjennom 2018 og 2019 som følge av betydelig misnøye innad i firmaet. I en internrapport kom det frem at ansatte hevdet ansvarlig partner overfakturerte klienter, og at flere fryktet å bli innblandet i noe ulovlig. 

Kapital avdekket senere hvordan advokatfirmaets tidligere IT-ansvarlig var blitt styreleder for 21 av de 23 selskapene i den såkalte Indigo-sfæren. Og hvordan han i egenskap av denne rollen i 2019 bestilte juridiske tjenester for mangfoldige millioner kroner av Hammervoll Pind. 

Kapital har også avdekket at fra 2009 til 2013 gikk flere fullmektiger til sak mot advokatkontoret, som da het Hammervoll & Co. Det ble den gang levert inn anmeldelse mot John Hammervoll om trusler. Anmeldelsen ble henlagt.

I april i fjor gikk politiet til razzia i John Hammervolls privatbolig og mot hovedkontoret til Advokatfirmaet Hammervoll Pind. Senere prøve Hammervoll og firmaet å gå rettens vei for å få tilbakeført beslaget, men det lyktes dem ikke. 

Hammervoll er i dag siktet for grov økonomisk utroskap. Fornærmede er en eldre kvinne i 90-årene som er diagnostisert med Alzheimers. Han er også siktet for grovt bankbedrageri i forbindelse med kjøp av en luksushytte i Rauland. Firmaet er siktet for medvirkning og kan risikere foretaksstraff. 

Kapital