<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Mysteriet på Filipstad: Ved denne adressen skal det norske kontoret til Nvoi Securities befinne seg. Hverken selskapet eller dets daglige leder var imidlertid mulige å spore opp da Kapital tok turen. Foto: Terje Pedersen/NTB

Verdsetter ukjent vannkraftselskap til 50 mrd.

For et år siden fikk nordmannen Eiric Skaaren stryk av Finanstilsynet da han ville starte meglerhus i Norge. Nå selger han aksjer i et eget vannkraftselskap med null inntekter, som ifølge et finansforetak der han selv er styreleder og daglig leder har en verdi på over 50 milliarder kroner.

– Det kjenner jeg ikke til, så det var rart, sier vaktmesteren undrende og ser seg rundt.

Kapital har oppsøkt Filipstad Brygge 1 i Oslo, der meglerhuset Nvoi Securities skal ha en norsk avdeling. Det er Storebrand som eier bygget, og blant leietagerne på den attraktive adressen finner man blant annet SEB, Advokatfirmaet Simon­sen Vogt Wiig og Advokatfirmaet Grette.

Men Nvoi Securities er ikke å finne, og derfor har vi søkt bistand hos vedkommende som kjenner bygget og dets leietagere best. Vaktmesteren tenker seg om en liten stund, før han sier:

– Jeg har oversikt over alle leietagerne, og det er ingen her som heter det.

– Kan det være at de har en postboks her eller noe sånt?

– Nei, noe sånt har vi ikke.

Røverkjøp?

Nvoi Securities AS ble stiftet for tre år siden og er eid 90 prosent av finansmann og jurist Eiric Skaaren, som også er daglig leder og styreleder. Ifølge egne nettsider går virksomheten ved Tjuvholmen-kontoret ut på at selskapet tar rollen som tilrettelegger og bokbygger i forbindelse med salg av obligasjoner og aksjer, og det skryter av å ha gjennomført en betydelig mengde gunstige exits.

Mange hatter: Eiric Skaaren er daglig leder og styreleder både i Hydroelectric Corporation og Nvoi Securities. Han er lite fornøyd med omtalen i Kapital. – Jeg kommer til å saksøke dere opp og ned i mente hvis dere skader mitt navn og rykte, sier han. Foto: hydroelectriccorp.com

Skaaren er ikke spesielt kjent for nordmenn flest. De siste årene har navnet hans først og fremst nådd offentligheten i forbindelse med at han har søkt på høythengende stillinger, blant annet som sentralbanksjef og toppsjef i Statnett. Selv opplyser han at han nylig flyttet hjem etter flere år i USA.

Nvoi Securities har tilsynelatende kun ett pågående oppdrag, men det kan til gjengjeld se ut til å være et stort et. Under fanen “prospekter” på selskapets nettside finner man en rettet emisjon i vannkraftselskapet Hydroelectric Corporation, som tilbyr 67 prosent av sine aksjer for salg.

Ifølge en verdsettelsesrapport som medfølger prospektet er Hydroelectric Corporation egentlig verdt 6.000 dollar pr. aksje, eller totalt seks milliarder dollar. Dette tilsvarer ca. 53 milliarder norske kroner. Hadde selskapet vært priset til dette på Oslo Børs, hadde det vært det 15. største selskapet på Hovedindeksen. Hakk i hæl med Aker, over ti milliarder foran Storebrand.

Men potensielle investorer kan tilsynelatende gjøre et “kupp” i den pågående emisjonen. Det gis nemlig et enormt prisavslag, for her er avtaleverdien “kun” 600 millioner dollar, eller drøyt fem milliarder kroner, hvilket angivelig tilsvarer en rabatt mot “fair” selskapsverdi på omtrent 85 prosent. Altså et røverkjøp, skal man tro verdsettelsesrapporten, som er utarbeidet av Nvoi Securities.

Verdt milliarder? Denne tegningen benyttes til å illustrere Hydroelectric Corporations verdifulle teknologi overfor potensielle investorer. Faksimile: Rapport utarbeidet av Nvoi Securities

Begge sider av bordet

Verdsettelsesrapporten er utarbeidet for å “etablere en uavhengig, armlengdes verdi” av Hydroelectric Corporation, heter det i rapportens innledning. Men som i Nvoi Securities er det Eiric Skaaren som sitter i alle sentrale roller i kraftselskapet. Han opptrer vekselvis som styreleder, konsernsjef og hovedinvestor, og i den siste tilgjengelige skattemeldingen fra selskapet fremgår det at nordmannen eier 100 prosent av de stemmeberettigede aksjene.

Ser man nærmere på historikken, vil man oppdage at Hydroelectric Corporation ble stiftet i Norge i 2013, før det flyttet til Texas i 2017. Søk på selskapsnavnet i norske registre leder til Skaarens enkeltpersonforetak, som tidligere het Hydroelectric Corporation Eiric Skaaren.

Hydroelectric Corporation har tilsynelatende aldri tjent noe særlig med penger. I prospektet er det vedlagt skattemeldinger for de tre årene etter utflaggingen, og samlede driftsinntekter i denne perioden er null dollar. Det selskapet har er drøyt 26 millioner i bokførte verdier, hovedsakelig forskning og utvikling knyttet til en fremtidig fabrikk og deler til denne.

Flere av de øvrige opplysningene i prospektet har vist seg vanskelige å få bekreftet eller avkreftet. Blant annet oppgis det om Skaarens bakgrunn at han har vært konsernsjef, visekonsernsjef og administrerende partner, “all in multi billion dollar energy companies”. Skaaren viser til sin Linkedin-profil når Kapital ber ham om å dokumentere dette.

Enkelte av selskapene han har oppført her kan fortelle at han har hatt relativt kortvarige engasjementer hos dem, men ikke akkurat noen topplederstillinger. “Vedkommende har overdrevet sitt ansvar i beskrivelsen av stillingen,” sier en kilde, og forteller at selskapet aldri har hatt noen stillingstittel tilsvarende den Skaaren oppgir på det sosiale jobbnettverket.

Vellykket: Denne skjermdumpen er hentet fra en video som skal vise at Hydroelectric Corporations teknologi er testet og fungerer. Foto: Hydroelectric Corporation

– Ikke noe vi har hørt om

Kapital har ellers forsøkt å få Skaaren til å dokumentere forhold knyttet til Hydroelectric Corporations planlagte virksomhet, som går ut på å levere store vannkraftverk basert på egen, patentert teknologi.

I prospektet fremkommer det påstander om at selskapet er i prosesser med industrigiganter som Equinor, Ørsted, BP og Exxon Mobil om intensjonsavtaler for salg av slike, samt leasingavtaler med store aktører som Maersk Drilling, Borr Drilling og BW Offshore. Videre skal selskapet ha inngått flere avtaler om kraftsalg i USA. Vi har ikke lykkes med å få bekreftet eller avkreftet dette, og Skaaren har ikke fremskaffet noen dokumentasjon.

Det som derimot har kunnet avkreftes, er det som skrives om et planlagt fabrikasjonsprogram i regi Pareto.

“Pareto Offshore er selskapet som hjelper til med å sikre fabrikkeringskontrakter med forskjellige verft, og kontaktpersonen investorer kan ringe er Theis Hauerberg. Vi har signert en MoU (intensjonsavtale, journ. anm.) med et kinesisk verft som skal håndtere ti av våre største design, hvilket var fasilitert av Pareto Offshore,” heter det i prospektet, hvor det også fremkommer at det norske meglerhuset skal håndtere provenyet fra emisjonen.

Da Kapital slo på tråden til Hauerberg, som er partner i Pareto Offshore, avviste han imidlertid umiddelbart at han har noen kjennskap til saken, og senere bekreftet han dette i en e-post:

– Jeg har sett på prospektet, og det er som sagt ikke noe vi har sett eller hørt om. Vi er ikke involvert i samtaler med noen verft om byggekontrakter eller lignende på vegne av Hydroelectric Corp.

Jeg har sett på prospektet, og det er som sagt ikke noe vi har sett eller hørt om. Vi er ikke involvert i samtaler med noen verft om byggekontrakter eller lignende på vegne av Hydroelectric Corp.
Partner Theis Hauerberg i Pareto Offshore

“Lite tillitvekkende”

Noe som er godt dokumentert, er at Skaaren de siste årene har forsøkt å stable på bena meglerhusvirksomhet i Norge, men han har møtt motgang. Dokumenter Kapital har fått innsyn i, viser hvordan Nvoi Securities i fjor fikk avslag på søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester av Finanstilsynet.

I avslaget viser tilsynet blant annet til at et av styremedlemmene ikke tilfredsstiller lovens krav til kvalifikasjoner og yrkeserfaring, og det stilles spørsmål ved Skaarens dobbeltrolle som styremedlem og daglig leder. Videre skriver tilsynet at “foretakets søknad inneholdt svært mangelfulle opplysninger” relatert til kapitalkrav, og selskapets rutiner kritiseres.

“Finanstilsynet noterer seg at utbedring av rutinesamlingen bare skjer på bakgrunn av svært detaljert tilbakemelding og veiledning, og at utbedringstiltak til dels fører til nye uklarheter. Det tyder på utilstrekkelig refleksjon over dagens regulatoriske krav som er knyttet til den planlagte virksomheten,” heter det i avslaget.

Stiller spørsmål: Finanstilsynet, her ved tilsynsdirektør Morten Baltzersen, har bedt om mer informasjon knyttet til Nvoi Securities’ virksomhet i Norge. Så sent som i fjor avslo tilsynet selskapets søknad om tillatelse til å drive investeringstjenester. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Oppsummert finner Finanstilsynet at “foretakets styre ikke oppfyller verdipapirhandellovens krav, at stedfortreder for daglig og faktisk leder ikke har tilstrekkelig erfaring, at innsendt dokumentasjon knyttet til oppfyllelse av kapitalkrav er utilstrekkelig og at foretakets rutiner og retningslinjer er mangelfulle”. At manglene fortsatt står ved lag “på tross av gjentatte og detaljerte tilbakemeldinger og veiledninger”, beskrives som “lite tillitvekkende”.

Et siste poeng som trekkes frem er at Nvoi Securities skal ha benyttet Finanstilsynets logo i all korrespondanse med dem, også etter å ha fått beskjed om at dette ikke er tillatt.

“Det at foretaket ikke har tatt til seg disse nokså opplagte påpekningene er ikke bare kritikkverdig, men etterlater også betydelig tvil med hensyn til om foretaket vil være i stand til å oppfylle mer komplekse regulatoriske krav knyttet til drift av verdipapirforetak. Finanstilsynet anser det på denne bakgrunnen at det ikke er hensiktsmessig eller betryggende å fortsette behandlingen av foretakets søknad”.

Det at foretaket ikke har tatt til seg disse nokså opplagte påpekningene er ikke bare kritikkverdig, men etterlater også betydelig tvil med hensyn til om foretaket vil være i stand til å oppfylle mer komplekse regulatoriske krav knyttet til drift av verdipapirforetak.
Finanstilsynet i avslag til Nvoi Securities

– Sjokk

– Da vi sendte inn søknaden til Finanstilsynet, mente de at en person med mastergrad i finans og MBA, som er sertifisert finansanalytiker og har lang erfaring fra finansbransjen, ikke var kompetent nok til å sitte i styret i Nvoi. Vi var i et slags sjokk. For meg er det helt uforståelig, sier Eiric Skaaren til Kapital.

Ikke et prospekt? Dette viser forsiden på det som ifølge Eiric Skaaren ikke er et prospekt utarbeidet i forbindelse med emisjonen i selskapet Hydroelectric Corporation. Faksimile

Han mener at dette var hovedgrunnen til at de fikk avslag på søknaden, og avviser tilsynets henvisning til kapitalkrav og rutiner. Videre hevder han først at tilsynet aldri har sagt at de har benyttet deres logo, så at de aldri har brukt den og at han ikke engang vet hvordan den ser ut.

Skaaren viser flere ganger til en paragraf i verdipapirhandelloven som omhandler investeringstjenester innenfor samme konsern. Denne står også nevnt på selskapets nettsider.

– Jeg vet ikke om du er jurist, men det er lov å selge aksjer i selskaper man selv eier uten å ha tillatelse fra Finanstilsynet. Man må ikke gå til Finanstilsynet for å få lov til å selge egne assets. Du må gjerne lese deg opp på verdipapirhandelloven, men vi kommer ikke til å selge andre selskaper som vi ikke eier, bare så det er klinkende klart, sier han.

Senere sier han følgende:

– Vi driver ikke med tilrettelegging for eksterne kunder der vi ikke har eierinteresser. Dette er den første transaksjonen vi har lagt ut, og det er kun et eget selskap.

Finanstilsynet avviser imidlertid at paragrafen det henvises til er relevant i Nvoi Securities tilfelle, fordi selskapet tilsynelatende søker å yte investeringstjenester også overfor potensielle eksterne investorer.

Avviser eierskap

Underveis i kommunikasjonen med Kapital anfører Skaaren etter hvert at det uansett er et amerikansk selskap, som også heter Nvoi Securities, som står for emisjonen i Hydroelectric Corporation.

“Hva gjelder Nvoi Securities AS, så er ikke dette norske selskapet involvert i salg av aksjer, herunder salg av aksjer hos Hydroelectric Corporation. Nvoi Securities AS var i en prosess om å søke konsesjon hos Finanstilsynet for å markedsføre prospekt til institusjonelle investorer og å ta imot ordrer, men ettersom Finanstilsynet nektet å godkjenne et av styremedlemmene, har vi satt denne prosessen på is,” skriver han i en e-post.

Han avviser også at han personlig eier aksjer i Hydroelectric Corporation, til tross for at han står oppført med 100 prosent stemmerett i den siste tilgjengelige årsrapporten til selskapet.

I flere av dokumentene omtales Nvoi Securities Inc., eller simpelthen et amerikansk private equity-selskap, som eier av Hydroelectric Corporation. Forholdet mellom det amerikanske og norske Nvoi-selskapet er heller uklart, også for Finanstilsynet, som påpeker i sin rapport at foretaket “ikke har kunnet gi en fyllestgjørende forklaring” på dette. 

Skaaren vil ikke gi ut aksjonærlister hverken for Nvoi Securities Inc. eller Hydroelectric Corporation, men forteller at det på et tidspunkt kom flere aksjonærer inn i sistnevnte. I et dokument opplyses det at MacIvor Engineering eier ti prosent, mens Nvoi Securities Inc. eier resten. Det amerikanske ingeniørselskapet har utarbeidet noen tekniske rapporter som medfølger prospektet og kan knyttes til en person som tidligere har opptrådt som Hydroelectric Corporations teknologidirektør.

Truer med søksmål

På spørsmål om verdsettelsen som Nvoi Securities har gjort av Hydroelectric Corporation, gir Skaaren uttrykk for at han synes den er rimelig, og viser til det store forretningspotensialet som angivelig ligger i selskapets teknologi og marked. Han mener at Kapital heller burde fokusere på dette.

På et tidspunkt skifter imidlertid stemningen betraktelig. Skaaren anklager Kapital for å komme med løgner, og skriver i en epost at vi har ringt rundt for å svartmale hans navn. Den siste telefonsamtalen avsluttes med følgende:

– Jeg kommer til å saksøke dere opp og ned i mente hvis dere skader mitt navn og rykte, bare så det er sagt. Dette er helt innenfor loven, man har lov til å selge egne assets. Det er lov.

Jeg kommer til å saksøke dere opp og ned i mente hvis dere skader mitt navn og rykte, bare så det er sagt.
Eiric Skaaren, daglig leder og styreleder i Nvoi Securities og Hydroelectric Corporation

Eiric Skaaren slutter etter dette å besvare Kapitals spørsmål. Vi får dermed ikke svar på hvordan han stiller seg til at Finanstilsynet mener at han kan ha tolket lovverket galt, og at  Pareto stiller seg uforstående til at de nevnes i prospektet. Spørsmål knyttet til CVen, og hvorfor vi ikke fant noen spor av ham eller selskapet på den oppgitte adressen på Tjuvholmen, forblir også ubesvart.

Epilog

Istedenfor å svare på våre spørsmål sender Skaaren oss etter hvert et svarbrev han har utarbeidet til Finanstilsynet. Der fremgår det at tilsynet, etter Kapitals henvendelse, har stilt ham en rekke spørsmål om emisjonen som omtales i denne saken. 

I brevet anfører Skaaren først og fremst at det er tjenester utført eller tilbudt av det amerikanske foretaket som står nevnt på selskapets nettside. Han skriver videre at den norske filialen ble startet opp rett før coronapandemien inntraff, og at det deretter har vært “umulig å få til noen som helst business”. 

Videre opplyser han at emisjonsprosessen, som da Kapital tok kontakt var noen få dager gammel, nå er satt på hold “grunnet flere ting”. Flere av emisjonsdokumentene er den siste tiden fjernet fra selskapets nettside og/eller endret. Eksempelvis er hele prospektet i skrivende stund utilgjengelig, mens det er kuttet et antall sider fra Hydroelectric Corporations skattemelding.

I brevet til Finanstilsynet benekter for øvrig Skaaren at han har laget noe prospekt overhodet. Det skal kun være snakk om et utkast, som han ønsker å komme til bunns i hvordan “kan ha kommet på avveie”. 

Kapital kan her bistå ved å opplyse om at lekkasjen har vært å finne under fanen “prospekter” på nettsiden nvoisecurities.no, der emisjonen er den eneste som presenteres under “liste over prospekter der hele eller deler av virksomheten er til salgs”. Eventuelt under “kjøp aksjer” på siden hydroelectriccorp.com.

Svaret på gåten: Kapital avdekker her hvordan Hydroelectric Corporations prospekt kan ha “kommet på avveie”. Skjermdump/nvoisecurities.no

Reportasjer