<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ordførere kjempet mot omstridt lakseskatt: Har selv aksjer i oppdrettsselskaper

Regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk møtte offentlig motstand hos en rekke ordførere i landets kystkommuner. Flere av disse hadde selv noe å tjene på at skatten skulle bli så lav som mulig.

Het skattedebatt: Spørsmålet om grunnrenteskatt på havbruk har vakt reaksjoner på tvers av partigrenser. Lav skattesats kommer mange aksjonærer til gode, inkludert et titalls av landets folkevalgte. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Det sendte sjokkbølger gjennom oppdrettsnæringen da regjeringen i fjor lanserte forslaget om en ny særskatt for bruk av våre felles havområder, populært – og ofte upopulært – kalt lakseskatten. Skatteforslaget førte umiddelbart til børsfall og vakte sterke reaksjoner.

Nylig ble det imidlertid kjent at regjeringspartiene har inngått et forlik med Venstre og Pasientfokus som innebærer en lavere lakseskattesats enn først forespeilet. Dette medførte at oppdrettsaksjene spratt opp igjen på Oslo Børs, til glede for selskapenes aksjonærer – inkludert en rekke folkevalgte. 

Rundt omkring i landet sitter det nemlig en rekke gullkjedekledde lakseinvestorer, hvorav flere har vært aktive i skattedebatten. Kapital har kryssjekket listen over ordførere i oppdrettskommunene mot det oppdaterte aksjonærregisteret. 

Funnene viser at minst et titalls kommunetopper har, eller har hatt, direkte eller indirekte egeninteresse av hvordan lakseskatten ender opp med å bli utformet. 

Kursoppgang

Blant aksjonærene i de børsnoterte oppdrettsselskapene er det to ordførere som skiller seg ut. De to er Odd Jørgen Nilssen (H) i Aukra og Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda. Førstnevnte er en uttalt motstander av lakseskatten. Han har signert et ordføreropprop i sakens anledning og har overfor E24 omtalt forslaget fra regjeringen som “uspiselig”. 

Nilssen er i aksjonærregisteret oppført med eierskap i Mowi, Atlantic Sapphire og Salmon Evolution, aksjer som ved årsskiftet hadde en markedsverdi på over 220.000 kroner. Omtrent like mye verdt var Tryggestads eierandeler i selskapene Salmar, Mowi og Lerøy. 

Da skatteforliket ble kjent, var de tre sistnevnte blant vinnerne på Oslo Børs, med kursoppgang på henholdsvis 10,9, 6,2 og 9,0 prosent. Atlantic Sapphire og Salmon Evolution, som driver med oppdrett på land og ikke berøres på samme måte av lakseskatten, steg noe mindre.

Lakseinvestor: Ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda kommune er i aksjonærregisteret oppført med aksjer i Salmar, Mowi og Lerøy. Her har kommunen storfint besøk av kronprinsparet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Høyere aksjeverdsettelser har også kommet Sortland-ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) til gode. Han eier aksjer i Lerøy som var verdt over 100.000 ved årsskiftet. Herøy-ordfører Elbjørg Larsen (Ap) og mannen står oppført med ikke ubetydelige verdier i Lerøy og Frøy. Sistnevnte steg nærmere 5,5 prosent etter skatteforliket.

Aksjonærregisteret er basert på opplysninger selskapene har rapportert inn til Skatteetaten. Opplysningene for 2022 ble tilgjengeliggjort i midten av mai. Ettersom endringer etter 31. desember ikke er med, har Kapital forespurt samtlige av de omtalte om de fortsatt sitter på sine respektive aksjeposter og gitt dem tilbud om å kommentere. Nordlund bekrefter at han fortsatt sitter på samme antall Lerøy-aksjer, hverken Nilssen, Tryggestad eller Larsen har besvart vår henvendelse.

Familieaksjer

Det er ikke kun opposisjonen som har vært kritisk til regjeringens skatteforslag. Blant ordførerne som har vært aktive i lakseskattedebatten er mannen som er kjent som “Den rikeste ordføreren på Helgeland”, Peter Talseth (Sp) i Alstahaug. 

– Vi er oppriktig bekymret for det totale skattetrykket for en kjempeviktig næring, uttalte Talseth til Nettavisen tidligere i år, og la blant annet til at “ekstremt mange har investert penger både i og rundt næringa”.

Samtidig er ordføreren og kona på eiersiden i Vigner Olaisen, et investeringsselskap bygget opp på fiske og oppdrett som i dag blant annet er majoritetseier i industribedriften Nova Sea. Talseth bekrefter at ekteparet fortsatt sitter på en mindre aksjepost i Vigner Olaisen.

– Dette er familieaksjer som stammer tilbake fra 1970-tallet, da familien til min kone var med på å starte havbrukseventyret i Nordland. Det har vært en reise med mange opp- og nedturer, og jeg føler meg privilegert for muligheten til å kunne følge denne utviklingen på nært hold, skriver han i en e-post til Kapital, og fortsetter:

– Denne næringen er et resultat av en jernvilje for å opprettholde og utvikle kysten på en god måte. Uten havbruksnæringa ville det vært kummerlige forhold langs store deler av kyst-Norge. At det skal være liv laga langs kysten har vært drivkraften til de som startet, superprofitt var fjernt fra tenkningen.

Uten havbruksnæringa ville det vært kummerlige forhold langs store deler av kyst-Norge. At det skal være liv laga langs kysten har vært drivkraften til de som startet, superprofitt var fjernt fra tenkningen.
Ordfører Peter Talseth i Alstahaug

Han forteller at han selvfølgelig har gjort seg opp noen tanker rundt den mulige habilitetskonflikten det medfører å være investert i en næring, samtidig som man skal delta i politisk debatt og behandle politiske spørsmål som er relevante for den samme næringen.

– Jeg har konkludert med at det er viktig at de som er involvert i den slags spørsmål er helt åpne om eierskapet. Jeg mener også at kunnskap om næringen, dens historie og betydning for kysten er viktig å ha med seg. Vi vil ha et fattigere ordskifte hvis eierskap i norske selskap skulle være ekskluderende. Vestre er næringslivsmann og næringsminister, Borch er landbruks- og matminister og har bånd til landbruk, for meg er det både naturlig og bra så lenge det er åpenhet rundt det, avslutter han.

– Dårlige investeringer

Talseth får langt på vei støtte fra partifelle Gisle Erik Hansen. Sørfold-ordføreren sitter på en mindre aksjepost i Mowi, opprinnelig en investering i daværende Pan Fish som siden har blitt en del av det markedsledende storkonsernet. Selskapet har omfattende virksomhet i kommunen.

– Personlig mener jeg eget engasjement i næringslivet er positivt for mitt virke som politiker. Vi bør ikke ende opp med overvekt av politikere som ikke er engasjert i noe eller er kun lønnsmottakere eller offentlig ansatte, resonnerer Hansen.

Personlig mener jeg eget engasjement i næringslivet er positivt for mitt virke som politiker.
Ordfører Gisle Erik Hansen i Sørfold

Han har vært faglærer i fiskeindustri og akvakultur og hatt stor interesse av å følge oppdrettsnæringen på nært hold, også på det økonomiske planet. Selve aksjeposten, som er på 110 aksjer og har en dagsverdi på rundt 20.000 kroner, mener han er “bagatellmessig”, men forteller likevel at habilitetsspørsmålet har vært oppe et par ganger i forbindelse med konkrete saker.

Fauske-ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) forteller at aksjene i Salmar er solgt, det samme sier ordfører Ola Teigen i Kinn (Ap) om sine aksjer i Norcod og Atlantic Sapphire. På oppfølgingsspørsmål om hvorfor, svarer Teigen følgende:

– Det var svært dårlige investeringer.

Sprit og sperm

Kapitals gjennomgang av ordførernes aksjeporteføljer viser at de folkevalgte er investert i en lang rekke virksomheter av ulik art.

Et av selskapsnavnene som dukker opp flere ganger er Feddie Ocean Distillery, som produserer blant annet gin, akevitt, kaffelikør og whisky på øya Fedje i Nordhordland. Selskapet skriver på sine nettsider at de har hundre prosent kvinnelige investorer og er tilsynelatende åpne for ytterligere aksjonærer.

En annen investering av mer kuriøs art er SpermVital, et selskap hvis teknologi gjør at “sæden lever opp mot et døgn lenger etter inseminasjon enn ordinær sæd”.

I porteføljene finner man ellers alt fra matvarer til strikking til sol og trening. Flere er investert i de store børsnoterte lokomotivene på Oslo Børs. De aller fleste har relativt beskjedne aksjeposter og er typiske småsparere.