<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vil rive deler av gigantisk skandaleprosjekt

Arkitektene som i utgangspunktet tegnet den omstridte Frogner-boligen, anbefaler nå at prosjektet krympes, og at det søkes om helt ny rammetillatelse fra kommunen.

For stort: Byggeprosjektet i Kristinelundveien 14 B ble større enn kommunen hadde gitt tillatelse til. Nå kan det bli krympet. Foto: Iván Kverme
Eiendom

Det vakte vrede hos både naboene og myndighetene da luksusboligen i Kristinelundveien 14 B på Frogner i Oslo viste seg å bli over 500 kvadratmeter større enn tillatt, og at det dessuten var bygget nærmere tomtegrensene enn omsøkt.

Som resultat ba Plan- og bygningsetaten om at deler av bygget ble revet, og de ser nå ut til å få viljen sin. Arkitektkontoret Niels Torp AS har sendt inn reviderte tegninger der deler av det bygde arealet over og under bakken er redusert.

“(…) vi foreslår at konstruksjoner, også under terreng, nærmere enn fire meter fra eiendomsgrense i øst rives, og dermed er i samsvar med generelle bestemmelser. Samtykke til konstruksjon i eiendomsgrense i nord er bekreftet på nytt med et lite byggeplassavvik. Endringene fører også til en vesentlig reduksjon av arealet som er bygget mer enn godkjent”, skriver sivilarkitekt Dag Leyre Olsen på vegne av Niels Torp i en redegjørelse til Kapital.

Endringene fører til en vesentlig reduksjon av arealet som er bygget mer enn godkjent.
Sivilarkitekt Dag Leyre Olsen i Niels Torp

Naboklager

Både Kapital og Finansavisen har tidligere omtalt problemene som har forfulgt byggeprosjektet i Kristinelundveien, som først ble søkt om i 2012.

Rammetillatelsen gitt fra Oslo kommune året etter gjelder oppføring av et nybygg over tre etasjer på til sammen 667 kvadratmeter. Senere ble boligen prosjektert til 895 kvadratmeter, men det som nå står på den knapt 1,5 mål store tomten er et fire etasjers, uferdig hus på 1.405 kvadratmeter.

Ikke overraskende har flere naboer reagert på dette. I tillegg til at det er bygget for nært tomtegrensene, har det også blitt fremsatt anklager relatert til rasering av trær og vegetasjon, dårlig sikkerhet og manglede progresjon. Én nabo omtalte bygget som “et spøkelseslignende betongskjelett”.

I februar i fjor brøt det ut en brann på eiendommen, hvilket medførte at brannvesenet og politiet måtte rykke ut. Dette utløste bekymringer for sikkerheten hos den spanske ambassaden, en annen av naboene.

Nye planer: Illustrasjonen viser delene av fasaden som må endres i Kristinelundveien 14 B, rammet inn med rødt. Foto: Niels Torp Arkitekter

Foreslår ny rammesøknad

Det var Niels Torp AS som først prosjekterte boligen og søkte om rammetillatelsen, men selskapet trakk seg som ansvarlig søker i 2016. Begrunnelsen for dette var at det angivelig kom inn useriøse aktører i byggeledelsen.

Etter at tiltakshaver døde i 2018, ble arkitektkontoret anmodet av vedkommendes enke om igjen å ta ansvaret for arkitekturprosjekteringen. De omtalte problemene kom da til syne. Det har også vist seg at byggearbeidene kan ha blitt igangsatt for sent til at rammetillatelsen var gyldig, og det motsatte har vist seg vanskelig å dokumentere. Plan- og bygningsetaten har derfor ikke kunnet behandle søknad om endring av tillatelsen.

“Vi har derfor anbefalt å sende inn en helt ny rammesøknad, med de endringene som vi mener imøtekommer bemerkningene fra naboer og fra Plan- og bygningsetaten. Da vil byggesaken få nye tidsfrister. Tiltakshaver skal ta standpunkt til dette forslaget,” skriver sivilarkitekt Dag Leyre Olsen.

Store verdier

Det er store penger på spill i byggeprosjektet, da en stor bolig i det aktuelle området i utgangspunktet vil være svært verdifull. I tillegg var boligen planlagt med særdeles høy standard, inneholdende blant annet trimrom, svømmebasseng og spaavdeling.

Sem & Johnsens luksusmegler Jan Fredik Bonde har tidligere priset gigantboligen til 150 millioner kroner overfor Finansavisen. Andre meglere mener dog at verdien er betydelig lavere, og med dagens tilstand er det nok uansett urealistisk å håpe på tresifrede millionbeløp.