<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

2 av 3 luksusboliger fortsatt usolgte

Boligmarkedet er nå tilbake for fult, ifølge Eiendom Norge-sjefen Henning Lauridsen. Men to tredjedeler av boligene i Oslo til minst ti millioner kroner som ble forsøkt solgt i slutten av mai, er forsatt usolgte.

Mange usolgte: Selv om de ferske boligpristallene viste sterk oppgang i juni, er over halvparten av boligene i Oslo med prislapp på minst ti mill. kr som hadde visning i slutten av mai fortsatt usolgte.  Foto: Håkon Sæbø
Eiendom

Seks uker er gått siden Kapital tok tempen på markedet i hovedstaden for boliger i prisklassen ti millioner og oppover på Finn.no. Som Kapital skrev i starten av juni, forble 75 prosent av boligene usolgte i uken etter planlagt budrunde. Og av disse luksusleilighetene og husene som ikke ble solgt, var det over 80 prosent som ikke fikk et eneste bud.

⅔ usolgte

Kapital har nå gjennomgått utvalget på ny for å se hvordan det har gått med boligene som sist ikke ble solgt.

Ved inngangen til juli står fortsatt to av tre av de dyreste boligene usolgte. En tredjedel av disse er trukket fra markedet. Hvis man ser på det totale utvalget fra mai, som i utgangspunktet bestod av over hundre boliger, er nå hver femte bolig trukket fra markedet. Selv om det kan virke som at det går noe trådt i markedet for dyrere boliger i Oslo, er administrerende direktør i Eiendom Norge av en annen oppfatning.

– Dyre boliger var kanskje den delen av markedet som ble hardest rammet av corona i vår, men dette markedet er nå tilbake for fullt, sier Henning Lauridsen.

Videre oppover: Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen la 3. juli frem boligprisstatistikk for juni måned som viste økt boligprisvekst. Foto: Iván Kverme

At ikke flere boliger i Kapitals kartlegging er solgt, kan tyde på at markedet for dyre boliger henger litt etter generelle boligmarkedet, forteller han. Likevel mener Lauridsen at vi i stor grad er tilbake i en normalsituasjon.

– Oppfatningen vår er at nå har alle markedssegmenter løsnet. De dyreste boligene var de som kom senest i gang, men fra siste halvdel av mai var vår oppfatning at markedet, inklusive dyre boliger, var sterkt tilbake, sier han.

Fleste solgte under prisantydning

Ferske boligpristall viser den sterkeste junioppgangen noensinne for Oslo, ifølge Eiendom Norges statistikk. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i hovedstaden med 1,7 prosent. Likevel opplevde majoriteten av boligeierne i Kapitals utvalg å måtte selge til under prisantydning.

Av de dyre boligene som ble solgt i løpet av juni, endte tre av fire med å selge for en lavere sum enn det boligen lå ute til salgs for. Kun tre av boligene gikk over prisantydning, én av disse ble imidlertid satt ned i pris før salget, og ble dermed solgt for en lavere sum enn den opprinnelige salgsprisen. Denne eieren var ikke alene om å måtte senke prisforventningene. Godt over 40 prosent av boligene som ble solgt i juni, måtte sette ned prisantydningen i boligannonsen før salget ble gjennomført.

Av det totale utvalget i Kapitals oversikt, uavhengig av om boligen er solgt eller ikke, er rundt en fjerdedel av boligene satt ned i pris. I snitt er disse boligene satt ned med nesten 600.000 kroner hver i håp om å lokke til seg flere interessenter.

– Mindre interesse for å bo rundt Frognerparken

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen er ikke spesielt overrasket over funnene i Kapitals kartlegging over salgstiden og prisene til de dyreste boligene. Han tror coronakrisen vil føre til et varig skifte i boligpreferansene fremover, hvor vi i større grad vil bevege oss bort fra dyrere leiligheter i byen til romsligere boliger i utkanten.

Tror på lavere etterspørsel: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen tror det vil bli mindre etterspørsel etter dyre leiligheter i byen, som for eksempel Obos Middelthun-prosjekt, i fremtiden som følge av coronaviruset. Foto: Illustrasjon: LOF Arkitekter

– Min hypotese er at Block Watne-boligene i utkanten av byene kommer til å få veldig mye oppmerksomhet. Folk vil ha mer plass, gjerne med egen hageflekk. Det kan dermed bli mindre interessant å flytte inn på for eksempel Middelthunet og andre dyre boligprosjekter til blant annet Obos og Solon. Jeg tror en av de varige endringene av corona er skiftet til suburbia, ikke drabantbyer, men til områder med rekkehus og eneboliger som tidligere var litt ukule. At strandeiendommene prises så høyt og at flere ønsker å flytte helt ned til Sandefjord, er tegn i tiden på at det blir mindre interesse for å bo rundt Frognerparken, sier Andreassen og legger til:

– De facto, om man ser på prisstatistikken, så har Viken og Vestfold og Telemark hatt en sterkere utvikling enn Oslo. Jeg tror det vi ser, særlig i Vestfold og Østfold, er at mange billigere og romslige boliger nå får fornyet interesse. Og det er lettere å få to meters avstand i Vestfold enn i Oslo sentrum. 

Flere vil i større grad ha hjemmekontor i tiden fremover. Dette gjør det også lettere å flytte ut og spare mye penger ved å bo utenfor sentrum, ifølge sjeføkonomen.

Økt liggetid

Selv om salgsvolumet på landsbasis steg i juni, har samtidig salgstiden økt. Dette er ikke en uvanlig effekt, forteller administrerende direktør i Eiendom Norge. 

– Når boligmarkedet styrker seg fra et lavere nivå, kan man oppleve at salgstiden går opp selv om det selges flere boliger. Det kan skyldes at salgsvolumet inneholder de objektene som har ligget på markedet en lengre stund, samtidig som man får en tilførsel av nye boliger, sier Lauridsen.

I Oslo er den gjennomsnittlige salgstiden for tiden på rundt 30 dager. Ifølge Eiendom Norge-sjefen er det ikke noe spesielt særpreg med dagens boligmarked, med unntak av at det fremtrer som normalt. 

Vil se flere salg i sommer

Både antall boliger solgt og det totale tilbudet var markant høyere i juni enn samme måned i 2019, noe som kan tyde på at flere vil selge boligen sin før sommeren. Vanligvis går det noe tregere i boligmarkedet i sommermånedene, men dette vil ikke nødvendigvis være tilfelle i år, mener Lauridsen.

– Jeg tror det kommer til å være større omsetningsvolum gjennom hele sommeren enn det som er vanlig, sier han. 

Normalt er det mindre leiligheter i byen som blir solgt om sommeren, men i år tror konsernsjefen at vi vil oppleve økt omsetningsvolum av større og dyrere boliger gjennom sommeren.

– For optimistiske

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener boligmarkedet har vært uventet sterkt så langt i år, og er mer skeptisk til boligmarkedutsiktene.

Vi skal nok ha både lav lønnsvekst og høyere arbeidsledighet enn før, og kan få regionale sjokk. Det er ingen spor av dette i folks boligoptimisme.
Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen

Ser stabile priser: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen tror vi vil få en stabil boligprisutvikling, men nedgang i reelle termer, i årene fremover. Foto: Iván Kverme

– Folk må være klar over at det som nå skjer med verdensøkonomien, kommer til å redusere lønnsveksten i mange år fremover, og fortsatt brenner det et blått lys for olje, gass og deler av turistnæringen. Vi skal nok ha både lav lønnsvekst og høyere arbeidsledighet enn før, og kan få regionale sjokk. Det er ingen spor av dette i folks boligoptimisme, sier Andreassen.

Den lave inntektsveksten, stor ledighet og oljeprissjokket som fortsatt venter, i tillegg til en høy grad av boligbygging, vil sette en demper på boligmarkedet i årene fremover. Dette vil føre til en stabil prisutvikling, men med nedgang i reelle termer, mener samfunnsøkonomen.