<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Entra har svakest betjeningsevne

Entra har for høy gjeldsgrad og har fått ripe i lakken hos Moody’s. DNB Markets-analytiker sier selskapet har klart svakest betjeningsevne av de store eiendomsselskapene på børs.

Over målsetningen på 50 prosent: Entra og adm. direktør Sonja Horn løftet gjeldsgraden fra 36 til 52 prosent etter kjøpet av Oslo Areal og nedskrivninger på eiendomsverdiene i tredje kvartal. Foto: Iván Kverme
Eiendom

– Vi anbefaler undervekt av eiendomsaksjer, og ser for oss at det blir behov for å styrke balansen med salg eller kutt av utbytte, sier analytiker Simen Mortensen.

– Det er også risiko for emisjoner, sier DNB Markets-analytikeren.

Han følger de børsnoterte eiendomsselskapene i Norge og Sverige, og sett under ett er det mindre bekymring her til lands enn på andre siden av grensen.

– Forholdstallet vi ser på, er forventet driftsresultat i forhold til belåningen. Det forteller mest om rentehåndteringsevnen, og er et viktigere måltall enn gjeldsgraden når rentene stiger, sier han.

Entra høyest belåning

Entra er etter denne regnemåten det klart høyest belånte selskapet på Oslo Børs med et forholdstall på 14. Thon ligger komfortabelt til med 6, mens Aurora Eiendom og KMC Properties ligger på henholdsvis 9 og rett under 10. 

Lav belåning: Kjetil Nilsen, konsernsjef i Olav Thon Gruppen. Foto: NTB

– Enkelte svenske selskaper, og da spesielt SBB, har 20, mens snittet for de norske og svenske aksjene ligger på 12,5, sier han.

Han tror at sektoren som helhet vil slite med noen svært høyt belånte selskaper som vil skape uro.

– Det kommer nok noen tvangssalg, og vi ser at å refinansiere seg i obligasjonsmarkedet er veldig dyrt. Et svensk selskap, Cibus, offentliggjorde nylig at de måtte betale syv prosentpoeng i påslag over eurorenten. Det gjør man ikke hvis man ikke må, sier Mortensen.

Entra over gjeldsmålet

Entra hadde ved utgangen av tredje kvartal en gjeldsgrad på 52,1 prosent, mens det uttalte målet er å ligge under 50 prosent over tid. Etter fremleggelsen av 1. kvartalstallene i 2021 lå gjeldsgraden på 36,4 prosent.

Eiendomsselskapene på Oslo Børs

 

Selskap Aksjekurs (kr) Substansverdi pr. aksje (kr) Aksjerabatt (%) Børsverdi (mrd. kr) Kursutvikling i år (%)

Utbytte i år (kr/aksje)

Entra 105,9 210 49,5 19,3 −46,6 5,2
Olav Thon Eiendomsselskap 175,5 382 54,1 18,2 −10,3 6,5
KMC Properties 6,82 6,83 0 2,2 −36,6 0
Self Storage Group 25,2 * - 2,4 −30 0
Aurora Eiendom 81 134 39,6 2,5 −22,8 0

* Rapporterer ikke substansverdi ettersom de benytter mange innleide eiendommer

Aksjekurser tatt ut 22. november

– Vi ville vært mer komfortabel med mellom 40 og 45 prosent, sa finansdirektør Anders Olstad til Finansavisen i forbindelse med kvartalstallene.

I etterkant har gjelden økt kraftig etter kjøpet av kontoreiendomsselskapet Oslo Areal i desember i fjor for 13,6 milliarder kroner. Samlet rentebærende gjeld i Entra var ved utgangen av september på 40,3 milliarder, opp fra 26 milliarder året før.

Kredittvurderingsfirmaet Moody’s uttalte i juli at Entras kredittvurdering  hadde falt noe som følge av at de var over 50 prosent.

Skrev opp verdiene: Daglig leder Liv Malvik i KMC Properties. Foto: KMC Properties

I tredjekvartalsrapporten hadde Entra nedskrivninger av eiendomsverdier på 3,8 milliarder. Markedsverdien på porteføljen var etter dette 80,2 milliarder kroner.

Thon skrev ned

Olav Thon Eiendomsselskap tok en nedskrivning på eiendomsporteføljen på 529 millioner, og markedsverdien var ved utgangen av kvartalet 58,8  milliarder. Gjeldsgraden lå på 34 prosent.

KMC Properties’ eiendommer økte i verdi fra 4,1 milliarder ved utgangen av andre kvartal til 4,4 milliarder tre måneder senere.