<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Overlegen vinner: Harriet Backers maleri “Fra Sandvikselven”, datert 1890, er det dyreste bildet signert en norsk, kvinnelig kunstner solgt på auksjon. Det ble klubbet for 2,2 millioner kroner.  Foto: GWPA

Kjøperne betaler tiganger'en for kunst laget av menn

I snitt har kjøperne bladd opp en million kroner på auksjon for de ti dyreste verkene signert kvinnelige kunstnere. Tilsvarende tall for kunstverk laget av menn er 9,5 millioner kroner, ekskludert Munch. Med ham med i regnestykket hadde snittallet for mannlige kunstneren blitt 240 millioner kroner.

Kapital har laget oversikter over de ti høyeste tilslagene for verker signert kvinnelige og mannlige kunstnere på auksjon. Bakgrunnen er oppropet “Likestilling i kunsten”, som feministen og kirurgen Marie Louise Sunde står bak, og som har fått massiv medieoppmerksomhet.

Munch står i en særstilling. Betalingsviljen for hans kunst er enorm. Hadde vi tatt med Munch i oversikten over de høyeste tilslagene for kunst laget av menn, hadde han malt navnet sitt over hele topp ti-listen, hele topp 20-listen og delvis også over topp 30-listen over de høyeste tilslagene for kunstverk laget av norske kunstnere.

Vi har derfor valgt å holde Edvard Munch utenfor oversiktene og regnestykkene. Unntaket er Munchs høyeste tilslag i Norge på 11,8 millioner kroner. Internasjonalt har hans verdensberømte “Skrik” blitt omsatt for 107 millioner dollar, som tilsvarer 980 millioner kroner med dagens dollarkurs lagt til grunn.

Ingen over, ingen ved siden: Edvard Munchs kunst er i en egen klasse. Her er “Skrik”-verket som ble klubbet for 980 millioner i 2012. Selger var rederarvingen Petter Olsen, som har solgt flere verk, men fremdeles sitter på en pen samling Munch-bilder. Foto: Linda Forsell

Summen av de ti høyeste tilslagene for Munch er på hele 2,4 milliarder kroner.

– Mannlige kunstnere favoriseres

Sunde hoppet av legeyrket for å bli gründer og direktør i Equality Check. Nå har Sunde på vegne av Henie Onstad Kunstsenter fått samlet inn tall som viser andelen kvinnelige kunstnere i samlingen til landets største museer, stiftelser og private samlinger.

– Mannlige kunstnere favoriseres fortsatt. Verdien av menns kunstverker er høyere. Jevnt over omsettes det også mer kunst laget av menn, uttalte Marie Louise Sunde til Aftenposten i en artikkel som har skapt debatt.

Nest dyrest: Anna-Eva Bergman er nummer to på listen over kvinner som har oppnådd høyest tilslag for kunsten sin. Det var ingen ringere enn investor Christen Sveaas som bladde opp 800.000 kroner for bildet “No 1 – 1957 Fjell” datert 1957. Foto: GWPA

Nå håper Sunde at museene forplikte seg til å kjøpe inn like mange verker av kvinnelige som av mannlige kunstnere. Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo vil ikke forplikte Nasjonalmuseet til oppfordringen. 

– Vi kan ikke binde oss til en bestemt prosentvis kjønnsandel som er satt av noen utenfra, uttalte Hindsbo til Aftenposten.

Henie Onstad er det første museet som har forpliktet seg til kravet om blant annet 50/50-fordeling mellom kjønnene, skriver avisen.

“Overvektige? Blinde? Andre funksjonsnedsatte?”

I et debattinnlegg i den samme avisen oppfordrer redaktør Danby Choi i magasinet Subjekt til ikke å signere oppropet: “Ikke bare er det å se etter hva kunstneren har mellom bena en fullstendig avsporing for vurderingen om hva som er av kunstnerisk kvalitet – det vil by på en maraton av etiske problemstillinger … Hva svarer de [museene, red. anm.] når seksuelle minoriteter (20 prosent av befolkningen), innvandrere (15 prosent av befolkningen) og så videre krever sin forholdsmessige andel av for eksempel Nasjonalmuseet? Skal Nasjonalmuseet kvotesamle kunst av alle minoriteter? Overvektige? Blinde? Andre funksjonsnedsatte? Det går bare ikke an.”

Nummer tre: Kitty Kielland (1843–1914) har tre noteringer på 800.000 kroner, deriblant “Efter solnedgang III”. Foto: Blomqvist Kunsthandel

Kapital har fulgt opp med eget tallmateriale:

 • Hvor mye høyere er verdien av menns kunstverk?
 • Hvordan står det til med kvinneandelen på kjøpersiden?

Født på 1800-tallet

Det er et maleri av Harriet Backer som topper kvinneoversikten med et tilslag på 2,2 millioner kroner. Et verk av Harald Sohlberg topper mennenes oversikt med et tilslag på 21,9 millioner kroner. Det vil si omtrent ti ganger så mye.

Dette er Kapitals funn i øvelsen topp ti dyreste kunst, laget av kvinner og menn:

 • Kvinnerekorden er 2,2 mill. kroner
 • Mannsrekorden er 21,9 mill. kroner
 • Snittet for de ti dyreste kvinnene er 1 mill. kroner
 • Snittet for de ti dyreste mennene er 9,5 mill. kroner
 • Cut’en for kvinnene er 650.000 kroner
 • Cut’en for mennene er 5,2 millioner kroner
 • Den best betalte kvinnen hadde ikke kommet inn på mennenes oversikt
 • To av kvinnene er født på 1900-tallet
 • En av kvinnene lever i beste velgående og er kun 40 år
 • Alle mennene er født på 1800-tallet og har følgelig lagt bort penselen for godt
Nålevende kunstner: Ida Ekblads “Untitled”, 2011, ble solgt for 780.000 hos Christie’s i London. Det er det åttende høyeste tilslaget for kunst signert kvinner. Foto: Christie's

Tall fra auksjonsmarkedet

Salgssummene er fra annenhåndsmarkedet. Det vil si at kunsten har blitt omsatt tidligere. Dette er ikke snakk om beløp som tilfaller kunstnerne. Annenhåndsmarkedet består av auksjoner og salg via gallerier/kunsthandlere, messer og privatpersoner.

Kapital har konsentrert seg om auksjonsmarkedet, fordi det er størst og tallene derfra er offentlige. Vi har også valgt å snakke om tilslag, det vil si den summen auksjonarius slår hammeren på. Det kommer alltid et påslag på denne summen. Det ligger som regel på 25 prosent.

Én kvinne dominerer

Da Kapital hadde en egen omtale av kunsten til Harriet Backer for snart 20 år siden, var overskriften “En av gutta”. Det er kunst laget av Backer (1845–1932) som var og er den dyreste kunsten laget av kvinner i auksjonsmarkedet. Hun malte stort sett interiører fra bondegårder, men også fra borgerlige hjem. Backer studerte i München og Paris, noe som var svært uvanlig for kvinner på den tiden. Det er et motiv fra Sandvika som topper listen over den dyreste kvinnekunsten.

I 2014 solgte Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo maleriet “Fra Sandvikselven”, som Backer malte i 1890. Hammeren endte på 2,2 millioner kroner. 

Det var ikke første gang kjøperne var villige til å strekke seg langt for et Backer-maleri. Dagen før hadde en kjøper bladd opp 1,3 millioner kroner hos konkurrenten Blomqvist. Allerede i 2007 betalte en kjøper 1,1 millioner kroner for et av de mer karakteristiske interiørmotivene til Backer.

Backer har de fire første plassene på topp ti-listen. Hele fem av de ti dyreste kunstverkene laget av kvinner er signert av Backer.

Sveaas kjøpte nest dyreste

Den nest dyreste kvinnelige kunstneren er Anna-Eva Bergman, som levde fra 1909 til 1957. Hun laget abstrakte motiver, ofte fjellandskap med noe som kan ligne metallflater. Rekordtilslaget ble satt for to år siden da kunstverket “No 1 – 1957 Fjell” fra 1957 ble klubbet for 880.000 kroner hos Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA). Kapital kan nå røpe at det var investor Christen Sveaas som kjøpte dette bildet.

Bergmans kunst har opplevd et løft i prisene de siste årene, noe Kapital har omtalt flere ganger. Milliardærene Sveaas og Nicolai Tangen, som nå også er oljefondsjef, har begge kjøpt mange verker av Bergman.

Det er også høy betalingsvilje for Backers samtidige kollega Kitty Kielland. Hun levde fra 1843 til 1914 og er kjent for landskapsmotiver fra Jæren, ofte torvmyrer. Tre kunstverk signert Kielland, som var storesøster til den kjente dikteren Alexander Kielland, er klubbet for 800.000 kroner i hhv. 2001, 2006 og i fjor. Vi har jukset litt og satt opp alle på en syvende plass på listen, men uten å hoppe over åttende- og niendeplassen. Når vi har regnet ut snittet for de ti høyeste tilslagene, har vi tatt ut to av Kielland-salgene på 800.000 kroner.

Nålevende på åttende

På åttendeplass i oversikten over kvinnene finner vi samtidskunstneren Ida Ekblad. Til tross for at hun bare er 40 år, har hun hatt stor suksess i inn- og aller mest i utland allerede i mange år og er muligens den norske, nålevende kunstneren som gjør det aller best av alle for tiden.

I tillegg har Ekblad allerede figurert i annenhåndsmarkedet i flere år, og i vinter ble det fargerike bildet “Untitled” fra 2011 klubbet hos Christie's i London for 780.000 kroner. I 2016 ble det samme bildet omsatt på auksjon for 125.000 kroner samme sted.

Før sommeren kjøpte meglernestor Jan Petter Collier et bilde av Ekblad fra 2009 på auksjon hos Blomqvist for 205.000 kroner. Det samme bildet ble omsatt for 90.000 i 2017.

Stigende priser: Charlotte Wankels “Ved bryggen”, 1960, ble solgt for 660.000 kroner. Det er niende plass på listen over de høyeste tilslagene for kvinnelige kunstnere. Kjøperen var oljefondsjef Nicolai Tangen. Foto: GWPA

Ikke verdsatt i Norge

Niende plass er bekledd av en annen kvinnelig kunstner det har blitt større oppmerksomhet rundt de senere årene. Det er Charlotte Wankel. Hun levde fra 1888 til 1969 og laget nonfigurativ kunst, såkalt avantgarde, og hun var mer aktiv og etterspurt i Paris enn i Norge i sin levetid. Prisene har steget betydelig de senere årene, men det er lite til salgs.

I mai 2018 bladde en kjøper, som Kapital.no nå har blitt gjort oppmerksom på at var oljefondsjef Nicolai Tangen, opp 660.000 kroner for kunstverket “Ved bryggen” fra 1960. Tilslaget er det niende høyeste tilslaget for en kvinnelig kunstner. 

Banebrytende i sin tid: Asta Nørregaards “Ungt par”, 1882, klubbet for 650.000 kroner, som ble en tiende plass i oversikten. Foto: Blomqvist Kunsthandel

På tiende plass ligger et kunstverk av Asta Nørregaard (1853–1933). “Ungt par” datert i 1882 ble kjøpt for 650.000 kroner hos Blomqvist i 2009. Nørregaard er kjent for portretter. I 1882 vakte hun oppsikt da hun før hun fylte 30 fikk i oppdrag å lage altertavlen til Gjøvik kirke.

Dyreste mann lært opp av Backer

Backer flyttet til Norge på slutten av 1800-tallet. Da startet hun kunstskole i Kristiania. Blant elevene var Nikolai Astrup, Halfdan Egedius, Harald Sohlberg, Henrik Lund, Helga Ring Reusch og Astri Welhaven, nevnt i alfabetisk rekkefølge.

Det er nettopp Sohlberg, som levde mellom 1869 og 1935, som topper listen over de best betalte mannlige kunstnerne på auksjon, sett bort fra Munch, da selvfølgelig.

For snart et år siden ble maleriet “Modne jorder” klubbet for hele 21,9 millioner kroner hos Sotheby’s i London. Det er et kvantesprang foran nestemann på listen. Dette salget gikk litt under radaren fordi det ikke skjedde i Norge. Kapital omtalte det for et år siden. Da ble det spekulert i om hegdefondforvalter Andreas Halvorsen, kjent som Tigergutt og med hovedsete på USAs østkyst, hadde kjøpt bildet.

Hopper etter Munch: Kunsten til Harald Sohlberg (1869–1935) har det høyeste tilslaget i auksjonsmarkedet når vi utelukker Munch. “Modne jorder” ble klubbet for 21,9 millioner kroner hos Sotheby’s i London i 2019. Rykter vil ha det til at hegdefondforvalter Andreas Halvorsen var kjøperen. Foto: Sotheby's

Det er Sveaas som har rekorden i Norge, noe Kapital avslørte i fjor. Høsten for to år siden bladde han opp hele 12,8 millioner kroner for Theodor Kittelsen-maleriet “Guldhornet” fra 1903. Dermed ble det ny, norsk rekord i det norske auksjonsmarkedet. Den tidligere rekorden ble satt i 2007 da Edvard Munch-trykket “Vampyr II” ble solgt for 11,8 millioner kroner. Det var Sparebankstiftelsen DNB som kjøpte det.

Sohlberg har også delt tredjeplass med et identisk tilslag på 11,8 millioner kroner. Det er også satt i utlandet.

Mannecut på 5,2 mill.

I.C. Dahl (1788–1857) har femteplass med “Måneskinn over Fredriksborg Slott”, som ble klubbet hos auksjonshuset Ellekilde i København i juni 2000 for 7,2 millioner kroner. Sjetteplassen går til Gustav Vigelands “Abelmonumentet” som ble solgt for 6,5 millioner kroner hos Blomqvist i 1998. Det er Adolph Tidemand som har de fire nederste plassene med tilslag på 6,2 og ned til 5,2 millioner kroner. Hans mest kjente motiv, “Brudeferden i Hardanger”, datert 1853, og som han malte sammen med Hans Gude, ble solgt for 5,1 millioner kroner hos GWPA i 2002. Det kom ikke med i oversikten over de høyeste tilslagene for kunst signert mannlige kunstnere.

Få kvinner kjøper dyre malerier

Kapital har spurt auksjonshusene om:

 • Hvor mange av kjøperne er kvinner?
 • Hvor mye legger kvinnene igjen i kroner og øre av alt dere selger?

– På dyrere kunst, og ellers de dyreste gjenstandene, er det dessverre 90 prosent menn som er kjøpere, sier Pascal Nyborg hos Christiania Auksjoner. – Men vi har mange kvinner som kjøper hos oss. De kjøper særlig vintage, smykker og brukssølv. Vi har også kvinner som kjøper tepper og møbler og noen malerier. Mange kvinnelige interiørarkitekter handler på vegne av kunder. Når det gjelder våpen og mynter, er 98 prosent menn, sier Nyborg.

– På dyrere kunst, og ellers de dyreste gjenstandene, er det dessverre 90 prosent menn som er kjøpere.
Pascal Nyborg

– Spørsmålene er morsomme og interessante, men vi har nok ikke noen faste tall her utover at kvinneandelen er relativt beskjeden på dyre malerier, sier daglig leder og innehaver Hans Richard Elgheim hos GWPA.

Konkurrenten Blomqvist rekker ikke å finne frem tall for den dyreste kunsten innen Kapitals frist. For nettauksjon og vin, hvor tilslagene er langt lavere, er statistikken slik:

Menn: 48 prosent av brukere, men de står for 58 prosent av budgivningen og 58 prosent av budverdiene.

Kvinner: 52 prosent av brukere, 42 prosent av antall bud og 42 prosent av budverdiene.

Ikke inflasjonsjustert

Justert for inflasjon ville flere av tilslagene vært betydelig høyere i dag, og særlig for endel av de mannlige kunstnerne. Det gjelder eksempelvis for I.C. Dahl-tilslaget på 7,2 millioner kroner, som i dag tilsvarer 10,6 millioner kroner. Gjør vi tilsvarende øvelse for tilslaget for Munchs "Vampyr II", blir 11,8 millioner 2007-kroner til 15,4 millioner kroner i dag.

Hadde vi fjernet det Munch-tilslaget helt fra oversikten over de høyeste tilslagene for kunst signert menn, hadde snittet for topp ti-tilslag for menn endt på 8,8 millioner kroner mot 9,5. Det fordi vi da hadde satt inn “Brudeferden i Hardanger”-tilslaget på 5,1 millioner kroner i oversikten.

De neste kvinnelige kunstnerne

Det er få kvinnelige kunstnere hvis verker er omsatt for over en halv million kroner på auksjon. Her tar vi med noen mer eller mindre kjente navn og rekordtilslagene deres:

 • Synnøve Anker Aurdal (1908–2000), “Solen”, 1968 (billedvev), 500.000 kroner
 • Inger Sitter (1929–2015), “Encore”, 1964, 360.000 kroner
 • Ragnhild Keyser (1889–1943), “Signal”, 345.000 kroner
 • Aase Texmon Rygh (1925–2019), “Relax”, 1989–2006, 260.000 kroner
 • Else Hagen (1914–2010), “Autoritet”, 220.000 kroner
 • Anne Katrine Dolven 1953–, “Vinterdvale”, 1988, 150.000 kroner
 • Oda Krohg 1860–1935, “Christian Krohg på Karl Johan”, 1905, 150.000 kroner

Som Kapital har skrevet utallige ganger før, tommelfingerregelen for kunst kjøpt i førstehåndsmarkedet er at 95 prosent faller i verdi idet kunstverket blir båret ut av galleriet.

Hale med nye rekorder

Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet for papir. Etter saken ble levert til trykkeriet er det arrangert to auksjoner med nye rekordnoteringer. Først og fremst den nye rekorden i den norske auksjonsmarkedet for et Kittelsen-maleri. Bildet "Andersnatten" ble klubbet for 14 millioner kroner på Blomqvists jubileumsauksjon 20. oktober. 

Dagen før ble det ny rekord for Ludvig Karsten-bildet "Misse i sengen" for 6,2 millioner kroner hos Christiania Auksjoner. Omkostninger kommer i tillegg til summene på 14 og 6,2 millioner kroner. 

De to salgene ville ha kommet inn i oversikten over de dyreste kunstverkene signert menn og økt snittprisen for de ti dyreste kunstverkene laget av menn med 300.000 kroner fra 9,5 til 9,8 millioner kroner.

Det ble også satt ny rekord for en Texmon Rygh-skulptur hos Blomqvist. Den gikk for 350.000 kroner. Dette tilslaget lå under cut'en for de høyeste tilslagene for kunst signert kvinner. 

Men et bilde av Anna-Eva Bergman gikk for 660.000 kroner hos GWPA 15. oktober. Dette ville ha skjøvet ut tiendeplassen i kvinneoversikten, et verk av Nørregaard som ble klubbet for 650.000 kroner. De 10.000 kronene i differanse er så lite at det ikke påvirker snittprisen på de ti dyreste kunstverkene laget av kvinner.

Livsstil
Reportasjer