<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Petter Olsen selger nye Munch-verk for 190 millioner

Rederarving Petter Olsen fikk vanvittig med oppmerksomhet da han solgte “Skrik” for nesten en milliard kroner. Nå kan Kapital avsløre at Olsen selger flere Munch-bilder fra arven etter foreldrene.

Selger mer Munch: I 2012 solgte Petter Olsen Munch-pastellen “Skrik” for 107 millioner dollar. Nå selger han ytterligere to Munch-verk etter foreldrene.  Foto: Linda Forsell
Livsstil

Det var i New York i 2012 at Olsens “Skrik”-pastell gikk under hammeren for hele 107 millioner dollar, dvs. ca. 860 millioner. Med omkostninger endte summen på over en milliard kroner. 

Kjøperen ble i ettertid avslørt å være den amerikanske Wall Street-giganten Leon Black, god for 73 milliarder kroner, ifølge det amerikanske businessbladet Forbes. Tilslaget var rekord for Munch, men den gang også auksjonsrekord. Aldri hadde noe kunstverk blitt solgt for høyere summer i hele verden.

Casher inn over 150 mill.

Siden har tilslagene økt, og et bilde av Leonardo da Vinci-verk topper med 450 millioner dollar, eller 3,8 milliarder kroner. I mellomtiden har Petter Olsen brukt penger på å bygge opp kulturdestinasjonen Ramme gård sør for Oslo, hvor kostnadsrammen og fremdriftsplanen stadig har sprukket.

Nå selger han ytterligere to Munch-malerier: “Summer Day or Embrace on the Beach (The Linde Frieze)”, datert 1904, og “Self-Portrait with Palette”, fra 1926. Det første er vurdert til 105–140 millioner kroner, det andre til 53–76 millioner kroner.

– Petter Olsen selger arvesølvet sitt, sier en sentralt plassert kilde i kunstmiljøet til Kapital.

Petter Olsen selger arvesølvet sitt.
Kilde i kunstmarkedet

Kjøpte av broren: Petter Olsen kjøpte Munch-bildet “Summer Day or Embrace on the Beach (The Linde Frieze)” av broren Fred. på auksjon i 2006 for 64 millioner kroner. Nå selger Petter Olsen bildet som er vurdert til 105–140 millioner kroner. Foto: Sotheby's

Olsen selger nå Munch-bilder for 187 millioner, snittvurderingene lagt til grunn. Gitt at de selges for de beløpene, vil Olsen trolig få utbetalt over 150 millioner kroner også etter at auksjonshuset har forsynt seg med sitt salær.

I fjor stod Olsen oppført med en formue på to milliarder kroner i Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste.

Petter Olsens Munch-bilder

 

Ifølge en oversikt i Kapital i 2012 eide Petter Olsen 19 Munch-arbeider. Ved hjelp av eksperter fikk vi laget verdianslag på bildene som den gangen var verdt 30 millioner kroner eller mer, se under. Det er det mest verdifulle, “Sommerdag/Omfavnelse ved stranden”, samt ett av de nest mest verdifulle, “Selvportrett.1926”, Olsen selger nå i 2021. I 2012 var de anslått til å være verdt hhv. 65 og 50 millioner kroner. Nå har Sotheby's forhåndsvurdert dem til hhv. 105–140 millioner kroner og 53–76 millioner kroner.

  • “Sommerdag/Omfavnelse ved stranden” – 65 mill.
  • “Ved stranden/Begjær”, “Livsfrise – Sommerdag”, “Selvportrett.1926” og “Natt i St. Cloud (pastell)” – alle 50 mill.
  • “Dame på veranda” – 45 mill. 
  • “Gjengangere” – 40 mill. 
  • “Portrett av Jensen-Hjell” – 30 mill.
  • “Alma Mater (mor med barn)”, “Hus og sne”, “Hvidsten – Rammeodden”, “Jus”, “Kragerø”, “Livets dans”, “Mann med gås”, “Portrett av Henriette Olsen”, “Skisse av Henriette Olsen”, 2 litterater (pastell) og “Vår” – ikke laget verdianslag for, rangert alfabetisk.

Petter kjøpte av Fred.

Det er auksjonshuset Sotheby’s som legger bildene under hammeren i London 25. mars. I auksjonskatalogen står det at bildene er “Property from the Olsen Collection”. Kapital vet at det er Petter Olsen som eier bildene. Det dyreste ble omsatt for 64 millioner kroner pluss omkostninger i 2006. 

Da var det Petter Olsen som kjøpte bildet “Summer Day or Embrace on the Beach (The Linde Frieze)” av storebror Fred. Olsen. På norsk er motivet kjent som “Sommerdag/Omfavnelse ved stranden”.

Bildet har omtrent doblet seg i verdi siden 2006 og er det dyreste Petter Olsen har i samlingen sin, hvis vi tar utgangspunkt i en sak Kapital laget i 2012. Da laget vi en oversikt over Petter Olsens Munch-samling og kom med anslag for de dyreste arbeidene.

Bitter strid

Det var faren til Petter Olsen og broren Fred. Olsen, Thomas Olsen, som bygget opp familiens Munch-samling, som bestod av vel 30 arbeider, oljemalerier, pasteller og papirarbeider. Etter hans død i 1969 startet stridighetene om hvem som skulle arve bildene. 

Viktig verk: Etter det Kapital kjenner til regnes “Self-Portrait with Palette” fra 1926 som et viktig verk. Sotheby's har satt prislapp på 53–76 millioner kroner. I 2012 fikk Kapital det vurdert til 50 millioner kroner. Foto: Sotheby's

Dette tilspisset seg ytterligere etter at hans kone og brødrenes mor, Henriette Olsen, gikk bort på slutten av '90-tallet. Saken endte i rettssystemet på begynnelsen av 2000-tallet, hvor det rettskraftig ble besluttet at brorparten skulle gå til Petter.

Solgt før

Dette er ikke første gang Olsen selger fra Munch-arven etter han solgte “Skrik”. I 2016 skrev Kapital at Petter Olsen solgte maleriet “Ung kvinne på verandaen”, som også er kjent som "Dame på veranda", for 18 millioner kroner. 

Det var under halvparten så mye av det Kapitals eksperter mente dette bildet var verdt fire år tidligere. De kan ha bommet grovt, men markedet for Munchs arbeider svinger i likhet med kunstmarkedet generelt.

– Jeg både kjøper og selger kunst, var Olsens knappe kommentar til Kapital om hvorfor han solgte bildet "Ung kvinne på veranda" i 2016. Rederarvingen svarte ikke på spørsmålet vårt om hva han skulle bruke pengene på.

Den gangen var åpningen av Ramme gård allerede forsinket med flere år og planlagt til 2017. I fjor startet de med en gradvis åpning av stedet som opprinnelig skulle ha åpnet i 2013, 150 år etter Munch ble født i 1863.

Halvert formuen

Petter Olsen har mer enn halvert formuen sin i Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste på snart ti år. I 2011 var han notert med 4,3 milliarder kroner. I samme periode har Fred. Olsens formue vært oppe i 9,3 milliarder og nede i 5,3 milliarder kroner. I fjor høst vurderte Kapital ham til å ha en formue på 9,1 milliarder kroner.

Olsens svar

Kapital sendte en e-post til Petter Olsen med spørsmål om hvorfor han nå selger to av de mest verdifulle Munch-bildene sine. Fem minutter før deadline ble vi oppringt av hans assistent som bad om forlenget frist. 

Like etter får vi en e-post fra Olsen: "Denne uttalelsen kan kun brukes i sin helhet og ikke stykkevis og delt". 

"Jeg kjøper og selger kunst. Jeg kjøper og selger Munch. 

På Ramme planlegger vi å åpne Ramme billedgalleri i mai. Det blir en større utstilling i nye lokaler under bakken. 

Vi har en fast samling med eldre lokal kunst fra 1900, bl.a. Edv. Munch. Selvportrett med palett og Lindefrisen hører hjemme i våre nasjonale museer i hovedstaden. 

Oslo og Norge bygger nytt Munchmuseum og Nasjonalmuseum til over NOK 10 milliarder. Disse to hovedverkene til vår største kunstner hører hjemme der. 

Munchmuseet har de andre fem motivene fra Lindefrisen. Omfavnelse på strand hang i Nasjonalgalleriet i Berlin før krigen, før min far kjøpte det. 

Selvportrett med palett fra 1926 er en enestående beskrivelse av kunstneren på høyden av sin karriere. Det burde kanskje smykket veggene i vårt nye Nasjonalmuseum? 

Begge maleriene selges 25. mars i London."

Jeg kjøper og selger kunst. Jeg kjøper og selger Munch.
Petter Olsen