<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Høyest tilslag 2021: Edvard Munchs maleri "Høstarbeid ved drivhuset" ble det dyreste på auksjon i Norge i 2021. Det ble solgt for seks millioner kroner pluss omkostninger hos Grev Wedels Plass Auksjoner i desember. Foto: GWPA

Et “billig” Munch-maleri ble årets dyreste på auksjon

Edvard Munch-maleriet "Høstarbeid ved drivhuset" ble dyrest på auksjon i år med seks millioner kroner i tilslag. Summen er under halvparten av fjorårets rekord.  

Da vi skrev om trender i kunstmarkedet for 2022 i Kap. 22/21, gjensto to større auksjoner før Kapital gikk i trykken. Vi tippet at Munchs “Madonna”-fargelitografi skulle bli årsbeste notering. Men rekorden i år, vel å merke, gikk til et oljemaleri av samme kunstner. 

Det var Munch-maleriet "Høstarbeid ved drivhuset", datert 1923–1925, som ble solgt for seks millioner kroner. I forkant var det vurdert til seks til åtte millioner kroner. Bildet ble budt frem på Grev Wedels Plass Auksjoners (GWPA) årlige Munch-auksjon. I år ble den avholdt på Clarion Hotel Oslo, etter at man trolig likevel ikke fant det passende å avholde den i det nye Munchmuseet som først planlagt.

Under selve auksjonen, som fysisk var for inviterte, men som Kapital fulgte live, kom ikke budet opp på seks millioner kroner. Auksjonarius Hans Richard Elgheim sa at førstemann som la den summen på bordet fikk bildet. Det må ha skjedd ganske raskt etter auksjonen, skal vi tro oppdateringen på nettsiden til GWPA.

Mer enn dobbelt så høyt i fjor

Det høyeste tilslaget i det norske auksjonsmarkedet før Munch-auksjonen, tilhørte Hans Fredrik Gudes maleri “Fjordlandskap fra Balestrand”. Det ble solgt for 4,1 millioner pluss omkostninger hos Blomqvist Kunsthandel før sommeren. Kjøperen var Nasjonalmuseet. 

I fjor var rekorden i auksjonsmarkedet på hele 14 millioner kroner og all-time high i Norge for alle kunstnere. Den ble satt hos Blomqvist og gikk til Theodor Kittelsens “Andersnatten”. Kjøperen er ukjent. Men det som er kjent er at vedkommende inkludert omkostninger måtte ut med hele 17,5 millioner kroner for bildet i fjor. 

"Madonna" på andre 

Det neste høyeste tilslaget i det norske markedet i år gikk til det nevnte "Madonna"-litografiet, datert 1895/1902, på Munch-auksjonen. Det var i forkant vurdert til tre til fem millioner kroner. Lenge var det tyst i salen da Elgheim ba om tre millioner kroner, men så rant budene inn fra både telefon, online og i salen og endte på 5,1 millioner kroner. 

Nest dyrest: "Madonna"-litografi, datert 1895/1902, vurdert til tre til fem millioner kroner. Solgt for 5,1 millioner kroner hos GWPA. Foto: GWPA

GWPA har tidligere solgt "Madonna"-trykk for både 7,2 og åtte millioner kroner pluss omkostninger. Sotheby's i New York fikk et tilslag på 1,65 millioner dollar i fjor.  I 2010 oppnådde Bohams i London 1,1 millioner pund for samme motiv. Ifølge prisdatabasetjenesten Artprice rangeres disse over salgene i Norge, men valutaforhold og når man legger kurs til grunn, kan gi ulike utslag for rekkefølgen.

Stort sprik for Munchs malerier 

Rekorden for et Munch-trykk ligger ifølge Artprice på 1,85 millioner pund pluss omkostninger. Det gikk til fargetrykket “Kvinne på stranden” (1896), hos Christie’s i London våren 2013. Kjøperen var etter det Kapital erfarer hegdefondforvalter Ole Andreas Halvorsen.

Prisspriket for Munchs malerier er enorm. Rekorden er jo som kjent Petter Olsen-salget av det legendariske "Skrik"-motivet utført i pastell i 2012 for 107 millioner dollar pluss omkostninger. 

Årsrekorden for Munch-maleriet "Høstarbeid ved drivhuset" i 2021 i Norge på seks millioner kroner blir småtterier. Dessuten hadde bildet sist vært tilbudt på auksjon i 2004. Da var vurderingen på 500.000 til 800.000 pund. Det ble den gang ikke solgt, ifølge Artprice. 

Mange av Munchs malerier selger dårlig på auksjon med mindre det er verk fra hans beste periode, som er fra begynnelsen av 1890-tallet til et par år ut i 1900. 

Men det er mange flott malerier som er laget etter det. Kapital anbefaler både tur til Munchmuseet og Petter Olsens Ramme gård, hvor man får et innblikk i store deler av hans private samling bestående av både Munch og andre kunstnere. 

Livsstil
Reportasjer