<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Tigangeren: Aage Storsteins maleri “Badende gutter” fra 1929 ble klubbet for 1,25 millioner kroner før sommeren. I forkant var bildet vurdert til 100.000–150.000 kroner. Foto: Morten Henden Aamot

«Badende gutter» gikk for tigangeren

– 1920- og 1930-tallskubisme i norsk kunst har blitt mer og mer ettertraktet hos kunstinteresserte, samlere og museer de siste årene, sier kunstekspert Birgitte Christin Schiøth hos Blomqvist Kunsthandel.

I auksjonsmarkedet har prisene på verkene til den norske billedkunstneren Aage Storstein (1900–1983) gjort et solid hopp de siste årene. Rett før sommeren tok budrunden helt av for bildet “Badende gutter” fra 1929 på en auksjon hos Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA). I forkant var bildet vurdert til 100.000–150.000 kroner, men hammeren ble ikke slått før summen var oppe i 1,25 millioner kroner. I tillegg måtte kjøper ut med 25 prosent i omkostninger. 

Stavanger-mannen Storstein studerte i Paris og regnes som en av få kubister i Norge: Han var tydelig inspirert av Picassos senkubisme. Rekorden før denne auksjonen lå på “bare” 260.000 kroner. Den var satt året før, da flere bilder gikk langt over forhåndsvurderingene. 

I sin tid dekorerte Storstein Oslo Rådhus. Han hadde finansmann Rolf E. Stenersen og bankmann Johannes Sejersted Bødtker på kundelisten. Kunstneren var også engasjert av Fred. Olsen Lines for å dekorere røkesalongen på deres luksuriøse passasjerskip M/S Black Watch. 

Hvorfor skjer dette prishoppet først nå?

– Det er ganske nytt

– Det er ganske nytt at Storsteins verk har gått i så høy prisklasse, sier kunstekspert Birgitte Christin Schiøth hos Blomqvist Kunsthandel. 

– Nettopp denne perioden, 1920- og 1930-tallskubisme i norsk kunst, har blitt mer og mer ettertraktet hos kunstinteresserte, samlere og museer de siste årene. Så at Storsteins kunst har gått så høyt prismessig nå, mener vi har denne sammenheng og derfor ikke er helt uventet. De virkelig gode verkene til Storstein er sjelden for salg. Det gjør også noe med prisen, sier Schiøth.

Det er de kubistiske motivene, og først og fremst de som er malt på 30-, 40- og delvis 50-tallet, som er etterspurte.

– Det er ofte de verkene han lagde på 30-tallet som blir trukket frem som de viktigste. Det er bilder med klare modernistiske innslag, sier kunsthandler Morten Zondag.

– Storstein var en veldig teoretisk kunstner, han jobbet mot det “rene maleriet” som kun skulle være basert på de maleriske virkemidler. Jeg har inntrykk av at det var større interesse for hele bredden i kunsten hans mens han levde. I dag er det mest fokus på 30-tallsbildene og noen motivkretser, særlig badende gutter og menn som jobber med stein, sier han.

Tilgjengelighet er viktig i kunstmarkedet. Av hovedverkene er det kanskje bare to håndfuller i privat eie.
Morten Zondag

Storstein har også malt en rekke fargesterke landskaper, mange fra Holmsbu. Disse selges for helt andre priser. Ifølge Artprice er taket rundt 50.000 kroner. I fjor var et landskapsmotiv tilbudt til 15.000, men gikk usolgt. Mange går under 10.000 kroner. 

Det er med andre ord verkene med figurer i som teller.

Etterspurt: Billedkunstner Aage Storstein utsmykker Oslo Rådhus. Tatt i 1946. Foto: Aktuell/NTB

Zondag forteller at Storstein hadde en relativt liten produksjon, og at mange av de sentrale verkene er i offentlig eie.

– Tilgjengelighet er viktig i kunstmarkedet. Av hovedverkene er det kanskje bare to håndfuller i privat eie, påpeker han.

Mange gått over vurdering

GWPA har solgt de fem dyreste bildene som er omsatt på auksjon. Det dyreste gikk for tigangeren av forhåndsvurderingen. Flere av de andre har imidlertid blitt klubbet for betydelig mer enn “prisen” var satt til i forkant.

Men hvis vi inflasjonsjusterer et salg hos Blomqvist i 2008, suser det tilslaget inn i tabellen. Det er “1ste forarbeide til fondvegg i røkesalon på Black Watch”, som Storstein brukte som skisse til arbeidet han siden laget til det tidligere nevnte passasjerskipet. Forarbeidet ble solgt for 225.000 kroner. Justert for inflasjon – hvor vi har brukt Norges Banks priskalkulator som bare tar med 2021 – tilsvarer det beløpet knappe 300.000 kroner.

M/S Black Watch led for øvrig en trist skjebne. Det skulle egentlig gå i passasjertrafikk mellom Kristiansand, Newcastle og Oslo. Rederiet besluttet å legge skipet i opplag etter krigsutbruddet, med kun få turer på baken. Tyskerne rekvirerte så M/S Black Watch og brukte det store deler av krigen. I mai 1945 ble skipet angrepet av britiske fly, brakk og sank sør for Harstad.

Familien selger ut?

Det er kjent at familien til Aage Storstein har beholdt mange, gode bilder. Derfor er det grunn til å tro at noen av verkene som har blitt solgt i det siste kommer fra dem.

– Vi kan ikke kommentere hvem som selger. Men stigende priser har lokket frem sjeldent gode eksempler på Storsteins kubistiske kunst, og prisen har økt ytterligere, sier Hans Richard Elgheim hos GWPA.

Stigende priser har lokket frem sjeldent gode eksempler på Storsteins kubistiske kunst, og prisen har økt ytterligere.
Hans Richard Elgheim

– Det har vært sjeldent høy kvalitet på flere av Storstein-bildene som har vært frembudt de siste to årene. Det er ikke overraskende at museene har reflektert på disse. Men det er også et økende antall private samlere på kubistisk kunst som er med å påvirke prisen, sier Elgheim.

Nasjonalmuseet kjøpte både “Den grønnkledde” og “Selvportrett i collage” i fjor, begge på topp-fem-listen. Museet kjøpte også “Trollet I Skisse til Oslo Rådhus” for 18.000 kroner mot vurderingen på 20.000 kroner. I desember 2011 forsøkte Christiania Auksjoner å selge den samme skissen for 3.000 kroner, men da var det ingen som ville ha den.

Til sammen har Nasjonalmuseet et par titalls bilder av Storstein.

Hva var det vi sa?

I det private markedet har det også blitt omsatt bilder. Investor Christen Sveaas kjøpte bildet “Figurer på badestrand” (trolig fra 1930) allerede i 1993, ifølge stiftelsen CSKs nettsider. 

Rundt år 2000 ble to andre bilder solgt for 250.000 kroner via den senere nedlagte kunsthandleren Kaare Berntsen i Oslo. Beløpet tilsvarer ca. 385.000 kroner i dag. Det var motivene “Barselseng” og “Jesus som 12-åring i tempelet”. På det tidspunktet lå den høyeste noteringen i auksjonsmarkedet på det som i dag tilsvarer 135.000 kroner.

“Jesus som 12-åring i tempelet” ble kjøpt av Storebrand. I et intervju med NRK sa daværende konsernsjef Idar Kreutzer at det bildet var hans personlige favoritt.

Disse gamle prisene har Kapital hentet fra boken Kunst og kunstpriser (2001), utgitt av Hegnar Media, og basert på artikler fra Kapital. I kapitlet som handler om Storstein står det: “Han er en av våre fremste kubister, og det er ikke så mange av dem. Storsteins bilder fra 1930- og 1940-tallet er derfor sannsynligvis interessante investeringsobjekter.”

Ansporende på kolleger

Storstein har blitt kalt “billedbyggeren i norsk kunst” og “Norges eneste kubist”. Om det siste utsagnet ikke holder helt vann, er han likevel en av de norske kubistene som har vært sterkest inspirert av Picasso.

På Høstutstillingen i 1934 stilte Storstein ut bildet “Storrengjøring” (malt 1931–33). Dette bildet ble inspirerende for det norske kunstmiljøet, da på grunn av dets revolusjonerende form. “Maleriet består av kubistiske plan i et intrikat spill ... en frigjort og høyt oppdrevet koloritt (fargesammensetning) ... ”, står det i Norsk Kunstnerleksikon.

Det neste maleriet han laget, “Fisketorget” fra 1934 – nå i Nasjonalmuseets eie – var også prosaisk i stil. Bildet ble gitt i gave i 1964 og kom fra samleren Johannes Sejersted Bødtker (1897–1963). 

Storstein var fra 1946 professor ved Kunstakademiet i Oslo. Fra 1949–1955 satt han også i Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité.

Livsstil
Reportasjer