<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Dette tror forvaltere vil skje når oppgangen kommer

Kapital har spurt en rekke forvaltere om de tror bunnen i markedet er nådd og hvordan de vil posisjonere seg når oppgangen kommer. Her er ekspertenes tips.

Vinner: C Worldwide Asset Management, her ved investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen, forvalter to av fondene som gjorde det best da corona-krisen inntraff Norge.  Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Som den foregående saken i dette nummeret av Kapital viser, er det de aktivt forvaltede aksjefondene som i snitt har fått mest juling under coronakrisen. Spørsmålet nå er om de klarer å levere meravkastning når markedet ventelig henter seg inn igjen.

Gjennomgående speiler forvalternes svar på Kapitals spørsmål om hva de tror om markedet fremover at usikkerheten fortsatt er stor. Et flertall tror – eller i det minste håper – at markedet kan ha bunnet ut for denne gang, men samtlige tar forbehold om at smittespredningen kan blusse opp igjen.

– Det er ikke langt unna et 50/50-spørsmål, svarer Leif Eriksrød, leder for aksjeforvaltning i Alfred Berg.

Andre er mer optimistiske.

– Oppgangen er her. Det er bare å spille offensivt, sier senior porteføljeforvalter Arne W. Eidshagen i Fortefondene.

På den negative siden pekes det på at det, i tillegg til et potensielt nytt oppsving i antallet smittede og døde, den kommende tiden vil bli sluppet svake makroøkonomiske tall og selskapsresultater markedet kan reagere negativt på. I motsatt retning trekker blant annet det lave rentenivået og statlige tiltakspakker rettet mot næringslivet.

Enkelte bransjer og geografier er ventet å gjøre det bedre enn andre. Forvalter Tian Tollefsen i Delphi er blant dem som peker på IT og teknologi som vinnersektorer.

– Covid-19 har forsterket mange av de beste trendene fra før krisen, og i praksis satt digitaliseringstrenden på steroider, sier han.

Spørsmål til forvalterne:

Kapital har stilt forvalterne følgende spørsmål:

1) Tror du “bunnen” i markedet er nådd, eventuelt når ser du for deg at dette skjer?

2) Hvordan posisjonerer du deg når oppgangen kommer?

3) Har du gjort deg noen erfaringer under coronakrisen som vil påvirke din fremtidige investeringsstrategi?

Intervjuene er i hovedsak gjort i uke 16.

Arne W. Eidshagen, senior porteføljeforvalter i Fortefondene:

Foto: Fortefondene
 1. Jeg tror at bunnen er nådd, men det er ikke utenkelig at markedet trekkes ned enten av ny smittespredning, eller ved at den økonomiske skaden viser seg å være større enn antatt.
 2. Oppgangen er her. Det er bare å spille offensivt (“offensivt” betyr her gearing, journ. anm.). Jeg har tro på informasjonsteknologi i aksjemarkedet og subordinerte bankobligasjoner i obligasjonsmarkedet.
 3. Lærdommen fra coronakrisen har vært at det er viktig å være likvid, i fall overraskende negative hendelser trekker markedet med seg ned.

Leif Eriksrød, leder for aksjeforvaltning i Alfred Berg:

Foto: Alfred Berg
 1. Det er ikke så lett å svare på ja/nei-spørsmål i aksjemarkedet. Hovedindeksen har allerede løftet seg betydelig fra det laveste nivået, men vi kan ikke si at det ikke vil komme negative overraskelser fremover. Vi må derfor ta høyde for at både ja og nei kan være riktige svar. Det er ikke langt unna et 50/50-veddemål.
 2. Vi får se hvordan oppgangen vil arte seg. Forhåpentligvis vil vi klare å identifisere de selskapene som kommer seg mest mulig uskadd gjennom de dårlige tidene. De vil være best i stand til å utnytte mulighetene som dukker opp i kjølvannet av krisen. Jeg tror ikke man skal satse på at de som har falt mest, deretter vil stige mest.
 3. Vi er forsiktige med selskaper som har mye gjeld. Vi har nok en gang sett hvor fatalt det kan være når selskapene ikke tidlig nok adresserer fremtidige gjeldsavdrag. Refinansiering når det er krise er uhyre vanskelig og veldig dyrt.

Christian Tunaal, porteføljeforvalter i Alfred Berg:

Foto: Alfred Berg Kapitalforvaltning
 1. Jeg har ingen (realistiske) ambisjoner om å klare å spå bunnen. Men det er grunn til å håpe at de dagene da kredittmarkedet låste seg, rundt 20. mars, var bunnen. Det blir spennende å se hvordan markedet reagerer når seriøst dårlige selskapstall og makronyheter tikker inn i mai og juni. Får vi en test av bunnivået fra mars – og bunnen holder – er det et klart positivt tegn.
 2. Samme som alltid, i grunnen. Vi har sentimentanalyse som et sentralt element i vår investeringsstrategi, så vi vurderer alltid sentimentet i markedet. Det som blir utfordringen fremover, blir å skille informasjon fra støy. Markedet vil gjøre mange krumspring fremover, store som små, så det gjelder å holde fokus på hovedtrendene i markedet og ikke la seg avspore.
 3. Vi har alltid hatt fokus på selskapenes balanser. Viktigheten av dette er virkelig blitt understreket nå i vår.

Alexander Miller, investeringsdirektør for aksjer i Eika Kapitalforvaltning:

Foto: Eika
 1. Gitt at vi ikke får noe nytt og enda verre oppsving av coronasmitte tror vi at vi har lagt bunnen bak oss for denne gang. Vil legge til at det er ekstrem usikkerhet knyttet til både utviklingen av coronasmitte, hvor lenge økonomiene blir stengt ned og de langsiktige effektene på selskapenes inntjening.
 2. Vi gjør som vi alltid gjør, forsøker å finne gode selskaper som vi mener vil gjøre det bedre enn gjennomsnittet på børsen de neste årene. Våre valg av selskaper er i veldig liten grad påvirket av hvor vi tror børsen skal på kort sikt.
 3. Egentlig ikke. Vårt fokus er alltid å finne gode selskaper til en fornuftig pris. Hendelser som dette kan man ikke gardere seg imot, det vil dukke opp uventede kriser med jevne mellomrom. Selskaper med sunne balanser, solide marginer og høy avkastning på kapital klarer seg ofte bra i slike kriser også. Det er mer sannsynlig at myndigheter og konsumenter vil endre adferd i etterkant av denne krisen. Vi vil muligens reise mindre, jobbe mer hjemme og benytte oss enda mer av digitale tjenester. Myndigheter vil i større grad forberede seg på nye epidemier, og vi vil muligens også oppleve at den globaliseringen vi har sett de siste tiårene går tilbake.

Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for fond i KLP Kapitalforvaltning:

Foto: KLP
 1. Vi venter en serie av svake selskapsresultater, profit warnings og makroøkonomiske nøkkeltall som skuffer. En covid-oppblomstring kan også skje. Derfor tror vi det er farlig å utelukke ny nedtur. Samtidig ser vi nå svært lave renter. Det er ikke utenkelig at dette, sammen med strømmen av massive tiltakspakker, vil kunne holde aksjemarkedet sterkere enn vi hadde trodd.
 2. I samsvar med vårt eget produktspekter vil vi posisjonere oss bredt i aksjemarkedet, uten selskaps- eller sektorspesifikke eksponeringer. Vi vil øke posisjoneringen trinnvis, siden vi ikke vet når bunnen er nådd. Det er kundene våre som må velge om de ønsker å være “bullish” eller ikke. De kan bruke våre fond som “byggeklosser” i sin investeringsstrategi. Vårt råd til kundene er å holde fast ved den langsiktige planen og unngå å ta forhastede beslutninger selv når det stormer i markedet. Aksjemarkedet har over tid vist seg å gi høyere avkastning enn andre investeringsalternativer.
 3. Forvaltningen av aksjeindeksfondene har vært relativt udramatisk. Likviditeten i aksjemarkedet har vært grei gjennom hele mars selv om svingningene har vært høye. Når det gjelder sikkerhetsstillelsen for valutakontraktene, har det derimot vært krevende. Store bevegelser i den norske kronen resulterer i at det må utveksles mye sikkerhet frem og tilbake mellom motpartene og KLP. Lærdommen har vært at vi må ta høyde for enorme bevegelser i løpet av en dag når volatiliteten i den norske kronen har vært så ekstrem som den var i mars.

Morten Schwarz, senior porteføljeforvalter i Fortefondene:

Foto: Fortefondene
 1. Jeg tror vi så bunnen i det norske aksjemarkedet nå i mars for i år. Imidlertid kan vi få noen nye korreksjoner fra dagens nivå i løpet av året. Vi har jo kommet opp endel fra nivåene i midten av mars. Nå skal vi inn i rapporteringssesongen for første kvartal, og selskapene vil nok komme med forsiktige fremtidsutsikter for de neste kvartalene.
 2. Jeg forsøker å tilpasse porteføljen løpende. Det vil si at den søkes å være mer defensiv når prisingen av det norske aksjemarkedet synes krevende, og mer offensiv når markedet synes å være lavere priset. I realiteten var porteføljen mer defensiv i februar enn i midten av mars, da jeg økte eksponeringen når prisingen var kommet ned på attraktive nivåer. Pris/Bok utenom shipping og finans hadde falt fra over to til 1,3 i løpet av noen uker. Nå er prisingen rundt 1,6, og er i det lavere intervallet historisk sett.
 3. Vi så at markedene beveget seg meget raskt, både ned og opp, og det er vel noe ulikt tidligere forløp, der man har hatt noe bedre tid til å posisjonere seg. Det spesielle med coronasituasjonen er at det er vanskelig å forutsi tidsperspektivet og konsekvensene for bedriftene.

Tian Tollefsen, forvalter i Delphi:

Foto: Delphi
 1. Bunnen ble trolig passert i mars. Investorene har nå tatt inn over seg at makro blir dårlig og at inntjeningsestimatene skal videre ned, og med den amerikanske sentralbanken i ryggen tror vi også investorene vil våge å lene seg litt mer fremover. Samtidig har børsene hentet inn mye på kort tid, noe som gjør dem sårbare ved dårlige nyheter. Skulle vi i tillegg få en kraftig oppblussing av virusspredningen etter at de kraftigste tiltakene oppheves, vil nok bunnen fra mars bli utfordret.
 2. Covid-19 har forsterket mange av de beste trendene fra før krisen, og i praksis satt digitaliseringstrenden på steroider. Amazon er Delphi Globals største posisjon, og aksjen nyter godt av coronasituasjonen, både som verdens største skyleverandør og “online retailer”. Microsoft, fondets nest største posisjon, er også store på skytjenester, og sannsynligvis blant de største vinnerne innenfor hjemmekontor-trenden. Familiens underholdningsbudsjett vris samtidig mot streaming og gaming, en trend vi er tett på gjennom blant annet Netflix, Akamai Technologies og spillprodusenter som EA og Activision.
 3. Erfaringen så langt er at fondets investeringsstrategi, Delphi-metoden, har fungert bra i uroen. Kort fortalt leter vi etter selskaper som har sterke trender og gode vekstutsikter. Siden coronakrisen i stor grad har forsterket mange av de beste trendene fra før krisen, har også fondets posisjonering vært bra. Avkastningen hittil i år står seg også godt i sammenligning med andre globalfond.

Pernille Skarstein Christensen, investeringsdirektør i C Worldwide Asset Management:

Foto: Ingunn Strand
 1. Krisen er utløst av et helsemessig problem, og det er vanskelig å se for seg at den underliggende økonomien kan åpnes helt opp og vil bedres før vi har en vaksine mot Covid-19. Inntil vi har en vaksine kan vi få flere smittebølger som vil påvirke markedene. Desto lenger nedstengingen varer, jo lengre tid vil det ta å hente seg inn igjen. Når det gjelder børsmarkedene, har disse historisk snudd seks til åtte måneder før den underliggende økonomien tar seg opp igjen.
 2. Vi har en langsiktig strategi som ikke justeres med tanke på å “time” markedene.
 3. Det er for tidlig å si noe annet enn at vår forvaltningsstrategi hittil har vist seg å være vellykket.

Jane Tvedt, forvalter i Skagen:

Foto: Brian Cliff Olguin
 1. Jeg tror ikke nødvendigvis bunnen er nådd, det kommer an på hva som skjer videre. Hvis vi ser en smitteoppblomstring når det slippes opp på restriksjonene, så tror jeg vi kan gå enda lenger ned enn der vi har vært så langt.
 2. Jeg vil øke min posisjonering i fremvoksende økonomier. Når det er uro i markedene, oppfører rentemarkedet i fremvoksende økonomier seg som i aksjemarkedet generelt – pengene går ut og rentene øker. Men når ting stabiliseres og snur, så tenker jeg at det er der man kan gjøre mest interessante investeringer. Jeg vil fokusere på fremvoksende økonomier i områder i Latin-Amerika, Øst-Europa og noen steder i Asia, som har et solid rammeverk for pengepolitikk.
 3. Dette kom utrolig fort, og det var noen tøffe uker da det sto på som verst. Men som aktive forvaltere avviker vi ikke fra filosofien. Jeg kan gjøre noen små tilpasninger for å redusere nedsiden for kundene mine, men jeg har alltid de langsiktige brillene på når jeg forvalter.

Mattias Kolm, porteføljeforvalter i C Worldwide Asset Management:

Mattis Kolm Foto: C Worldwide
 1. Vi forventer at aksjemarkedene vil svinge de neste par kvartalene, inntil vi har fått kontroll over Covid-19. Vi må få på plass hurtige og pålitelige tester og ta grep for ytterligere å redusere dødeligheten. I tillegg har vi bruk for en vaksine, som vi i beste fall tror vil være klar i første halvdel av 2021. Det eksisterer en mulighet for at avklaringsperioden kan bli kortere, og med tilstrekkelig likviditet kan stemningen potensielt raskere vende tilbake. Etter dette ser vi en normaliseringsperiode med grobunn for stigende aksjekurser, hvor investorenes fokus vil være på utsiktene for 2021 og 2022.
 2. Vi evaluerer konstant nye og bærekraftige virksomheter av høy kvalitet, med bærekraftige og strukturelt sunne forretningsmodeller. På det nåværende tidspunkt føler vi oss komfortable med at vi har en portefølje som er godt posisjonert i det lange løp.
 3. Den aktuelle krisen har overveiende økt vår overbevisning om de nåværende relevante temaene. For å nevne noen få: Økt fokus på nasjonalstaten. Fortsatt mistillit mellom USA og Kina. Forsyningskjeder har blitt ytterst effektive de siste tiårene, og vi vil sannsynligvis se større lokal produksjon og lageroppbygging, samt mer automatisering. Dessuten er det digitale samfunn basert på skytjenester, 5G, digitale betalinger og tilhørende hardware og tjenester – områder vi har lagt vekt på i lang tid. Endelig vurderer vi at statens inngripen og støtte vil ha en pris for dem som mottar støtten, med langvarige implikasjoner. Derfor er det enda viktigere å fokusere på virksomheter med forretningsmodeller som kan gå igjennom en krise som denne uten statsstøtte.