<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Coronaåpent børsvindu

Til tross for corona og oljepriskrasj holder kapitalmarkedet åpent for selskaper innen særlig IT og sjømat som vil gå på Oslo Børs. Et par meglerhus og advokatfirmaer dominerer markedet for å gi råd og hjelpe nykommerne på plass.

Digitale bjeller: Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjellen da Pexip Holding torsdag 14. mai ble notert på Oslo Børs, under en digital bjelleseremoni. Styreleder Michel Sagen, administerende direktør Odd Sverre Østlie og ytterligere 158 Pexip-ansatte ringte med fra sine hjemmekontorer. Foto: Ørn E. Borgen
Næringsliv

Timingen til videokonferanseselskapet Pexip kunne knapt vært bedre. Midt i den verste coronatiden hentet selskapet penger og gikk på børs i Oslo 14. mai. Emisjonen og gründernes nedsalg ble priset til 63 kroner aksjen, men allerede første dag på børs steg kursen 39 prosent, til 87,5 kroner. I skrivende stund handles Pexip-aksjen til 93 kroner, noe som priser selskapet med vel 220 ansatte til 9,3 milliarder kroner.

Pexip-caset er helt spesielt, men viser uansett at vinduet for å hente inn penger ikke ble helt stengt da Norge og resten av verden lukket seg inne tidligere i vår.

Seks nykommere hittil

– Hittil i år har Oslo Børs tatt imot seks nye selskaper. Av disse har tre kommet i coronatiden. Det er Pexip, Romsdal Sparebank og Cloudberry Clean Energy. Så alt i alt har 2020 til nå egentlig vært ganske hektisk, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Alt i alt har 2020 til nå egentlig vært ganske hektisk.
Geir Harald Aase, Oslo Børs

Nå er enda et lite selskap på vei til Børsens lokaler i Tollbugaten 2 i Oslo sentrum. Det allerede  børsnoterte havbrukskonsernet NTS skiller ut sin islandske oppdrettsvirksomhet, og legger den inn under et nytt norsk AS kalt Ice Fish Farm. 300 millioner kroner i frisk egenkapital hentes inn, og Ice Fish Farm noteres på børsens såkalte Merkur Market. Det er Oslo Børs’ tilbud om en mindre regulert markedsplass for små selskaper.

Vanligvis blir det nå mer stille rundt børsintroduksjoner frem til sommeren er over.

– 3. kvartal og begynnelsen av 4. kvartal er tradisjonelt de travleste når det gjelder børsintroduksjoner. Men alt kommer an på markedssituasjonen, sier Aase, som viser til at Hovedindeksen på Oslo Børs nå er opp 30 prosent fra bunnen 23. mars. Og at det bare kreves 14,5 prosent ytterligere oppgang fra dagens nivåer før man tangerer den historiske toppnotering fra midten av januar.

Stor kopp kaffe

Oslo Børs er nå en del av Euronext, med børser i syv europeiske land. På en av disse, i Amsterdam, kom nå i slutten av mai årets hittil største børsintroduksjon (Initial Public Offering) i Europa. Da gikk selskapet JDE Peet’s, som blant annet eier en stor kaffeprodusent, på børs. Transaksjonsverdien på denne IPOen var 2,25 milliarder euro, tilsvarende 24 milliarder kroner. Selskapet ble priset til 15,6 milliarder euro, eller 166 milliarder kroner.

– Børsnotering av JDE Peet’s i Amsterdam, Europas største IPO hittil i år, er et godt eksempel på at vinduet er åpent for å gå på børs selv i disse tider, sier Aase.

Todelt EK-marked

Åpent vindu: Advokat og partner Hans Cappelen Arnesen i advokatfirmaet Thommessen forteller om et åpent vindu for innhenting av kapital for selskaper innen sjømat, teknologi, life science og bærekraft. Foto: Iván Kverme

Advokat og partner Hans Cappelen Arnesen, som leder advokatfirmaet Thommessens arbeid med å rådgi selskaper som vil på børs, og å rådgi meglerhus som tilrettelegger for børsnoteringer, bekrefter dette bildet.

– Egenkapitalmarkedet er todelt nå. Vi ser endel selskaper som må hente inn kapital som følge av behov som har oppstått på grunn av Covid-19, og som oppnår lav prising i sine emisjoner. Men så har du også den andre gruppen med selskaper som nå opplever et åpent kapitalmarked med akseptabel prising, og som nå ønsker å benytte seg av det for å finansiere vekst, sier Arnesen til Kapital.

I den første gruppen av selskaper finner vi et offshoreselskap som Borr, et industriselskap som Kongsberg Automotive og flyselskapet Norwegian. I den andre Scatec Solar og flere nye som vil på børs. 

– Vinduet for å hente inn kapital gjennom børsintroduksjoner er mest åpent for selskaper innen sjømat, teknologi, life science og selskaper som har fokus på bærekraft. De opplever gode dager, så lenge ikke selskapets produkter er hardt rammet av effektene av Covid-19, sier Arnesen.

Vinduet for å hente inn kapital gjennom børsintroduksjoner er mest åpent for selskaper innen sjømat, teknologi, life science og selskaper som har fokus på bærekraft.
Hans Cappelen Arnesen, advokatfirmaet Thommessen

– Er det i år snakk om mest små selskaper som sikter seg inn mot Merkur-listen, eller er det også selskaper som kan gå rett inn på Oslo Børs’ hovedliste?

– Begge deler, svarer forretningsadvokaten.

Mindre spinoffs

Porteføljeselskaper til private equity-fond har lenge vært en viktig kilde til kandidater for børsnotering sammen med gründerselskaper i vekst. I fjor var det også flere store industriselskaper som skilte ut deler av virksomheten, der Adevintas fisjon fra Schibsted var det fremste eksempelet.

– Spinoffs var en trend vi så i fjor og som vi forventet at ville fortsette i år, men så kom Covid-19. Jeg tror vi kan se spinoffs i år også, men ikke nødvendigvis til børs som nye selskaper som noteres der gjennom å skille ut en divisjon. Heller gjennom industrielle transaksjoner, som for eksempel ved at man samler ikke-kjernevirksomhet fra flere selskaper til et nytt konsern, sier Arnesen.

Venter flere noteringer

Godt klima: Konserndirektør Alexander Opstad i DNB Markets venter et godt klima for børsintroduksjoner resten av 2020, om ikke det kommer nye, store negative markedsbevegelser. Foto: Eivind Yggeseth

Også i meglerhuset DNB Markets tror de på flere børsnoteringer i Norge utover i 2020.

– Gjennom kriser som den verden har opplevd i første halvår i år, gjennomføres det normalt sett få børsnoteringer. Det skyldes uro rundt verdsettelsen. Når det er sagt, så er det ingenting som er normalt med den situasjonen vi er igjennom. At finansmarkedene har hentet seg så kraftig inn på så kort tid betyr et godt klima for børsintroduksjoner resten av året så lenge vi unngår store negative markedsbevegelser, fremholder konserndirektør for Markets, Alexander Opstad.

At finansmarkedene har hentet seg så kraftig inn på så kort tid betyr et godt klima for børsintroduksjoner resten av året så lenge vi unngår store negative markedsbevegelser.
Alexander Opstad, DNB Markets

Han forteller at de fleste børskandidatene DNB Markets er i kontakt med er selskaper som trenger kapital for vekst, men at de også jobber med enkelte spinoffs og såkalte PE-exits.

ABG fester TMT-grep

DNB Markets har de siste par årene vært nest størst på markedet for finansiell rådgivning inn mot børsnoteringer. Pareto Securities, som tidligere har hatt et godt grep om offshoremarkedet, er nå mindre synlig, mens det i stedet er ABG Sundal Collier som nå virker å ha det sterkeste grepet om denne delen av kapitalmarkedet. For akkurat nå under coronaens tid har en sektor der ABG lenge har vært spesielt sterk, teknologi, medier og telekom, såkalte TMT-selskaper, blitt veldig mye mer attraktiv for investorene.

Kan smile bredt: Leder for investment banking i ABG Sundal Collier, Are Andersen (t.v.), og meglerhusets nye managing partner Peter Straume har vært med på syv av de ti største børsintroduksjonene i Norge de siste fem årene. Nå sist var de med på Pexip i mai. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

– Inkludert årets børsintroduksjon av Pexip har ABG vært ledende finansiell rådgiver, såkalt Global Coordinator, på syv av de ti største børsnoteringene i Norge de siste fem årene. Hvis vi skal peke på to områder hvor vi er spesielt sterke, så er det sektormessig TMT og produktmessig børsintroduksjoner, sier Are Andersen, som er leder for investment banking hos ABG.

Bare på video

Børsnoteringen av Pexip er ifølge ABG-meglerne Skandinavias største software-notering. Og midt i karantenetiden ble investormøtene naturlig nok gjennomført i form av videokonferanser, muliggjort av Pexips egen teknologi.

– Ved børsintroduksjonen av Pexip har vi gjort alt på video. Og vi har aldri hatt bedre konvertering til ordrer. Alle investorene som møtte Pexip i en-til-en-videomøter tegnet seg ved børsintroduksjonen, sier Peter Straume, som tidligere i år tok over som managing partner i ABG Sundal Collier.

Analyseselskapet Pitchbook spår at slike virtuelle investorpresentasjoner (road shows) kan bli den nye hverdagen ved børsintroduksjoner.

I tillegg til at investormøtene ble gjort via videokonferanse, innebar Pexip-noteringen også et annet trendskifte når det gjelder børsnoteringer.

– Vi satte fastpris på Pexip. Vi møtte noen av de største investorene i verden, og fikk dem til å stille opp med til sammen en milliard kroner til en fastpris, som var en god kurs tilsvarende ti ganger omsetningen til Pexip. Og det gjorde at andre investorer tenkte at hvis de kan gjøre det, så kan vi. Køen for å tegne seg i børsintroduksjonen av Pexip ble kjempelang, forteller Straume.

Køen for å tegne seg i børsintroduksjonen av Pexip ble kjempelang.
Peter Straume, ABG Sundal Collier

Normalt med prisintervall

Børsnoteringer gjøres normalt ved at man setter opp et prisintervall. I tegningsperioden kan profesjonelle investorer når som helst trekke sin ordre ved for eksempel økt markedsuro i tegningsperioden. I urolige tider risikerer man derfor at prisen kan bli presset ned mot nedre grense i prisintervallet eller endog under det også hvis kapitalmarkedet er nervøst.

– I dagens kompliserte, volatile verden ble det en god løsning. Men vi hadde i forkant brukt mye tid på forhandlinger med de store aktørene for å finne ut hva de maksimalt kunne betale, sier Straume.

Så mye som Pexip-aksjen har gått i etterkant kan man alltids spørre seg om prisen kunne vært satt endel høyere. Men selskapet har til gjengjeld definitivt unngått den sure skjebnen mange nyintroduksjoner har opplevd med kursfall og masse sure investorer. 

Både Hans Cappelen Arnesen i Thommessen og ABGs konkurrenter i DNB Markets tror det vil bli mer bruk av fastpris i Norge, slik trenden en stund alt har vært i Sverige.

– I Sverige har praksis med “cornerstone”-investorer vært utbredt, og vi tror dette er en struktur som kan være hensiktsmessig i flere børsintroduksjoner, særlig ved urolige markeder. Disse langsiktige investorene forplikter seg til å tegne og få allokert en større andel av transaksjonen til en fastpris, hvilket skaper en positiv dynamikk for transaksjonen, fremholder Opstad i DNB Markets.

Thommessen og Schjødt dominerer

Akkurat som ABG og DNB Markets er de største akkurat nå blant meglerhusene i markedet for tilrettelegging av børsintroduksjoner, så har advokatfirmaene Thommessen og Schjødt festet et juridisk jerngrep om det samme markedet. Disse to firmaene går igjen i veldig mange av noteringene de siste par årene. Enten som juridiske rådgivere for selskapet som går på børs, eller som juridisk rådgiver for meglerhusene som tilrettelegger for emisjon/nedsalg.

Også kommunikasjonsbyråene brukes ofte i forbindelse med børsintroduksjoner. Det gjelder med hensyn til å lage en såkalt equity story som kjøres ut via finanspressen, men også når det gjelder å bygge opp, eller ta hånd om, Investor Relations-funksjoner for de børsklare selskapene. Crux, First House, Gambit og Corporate Communications er alle PR-byråer som konkurrerer i denne delen av markedet for PR- og IR-rådgivning. 

– Våre leveranser innen IR vil typisk inkludere rådgivning og kapasitet knyttet til å forberede selskapene på livet på børs, forteller partner og rådgiver Geir Arne Drangeid i First House. –Dette inkluderer blant annet avlastning av en ofte overbelastet konsernsjef, finansdirektør og IR/kommunikasjonsdirektør, utvikling av investorinformasjon på web, utvikling av – og opplæring i – rutiner for håndtering av innsideinformasjon, utvikling av maler for kvartalsrapportering og andre forberedelser, sier Drangeid.

Han tilføyer:

– Enkelt sagt engasjeres vi ofte for å etablere IR-funksjonen, og noen ganger blir vi en slags “inhouse” IR-funksjon i en overgangsfase. De mest typiske PR-leveransene er mest aktuelle når det er snakk om å nå frem til retailinvestorer i forbindelse med børsintroduksjoner.

Mye IR: PR-byråene driver mer med IR enn PR for selskaper som går på børs ifølge partner Geir Arne Drangeid i First House. Her fra et foredrag under Finansavisens oppkjøpskonferanse i 2019. Foto: Preben Torgalsbøen

Markedsandelene innen PR- og IR-råd rundt børsintroduksjoner virker for tiden å være mer fragmentert enn når det gjelder advokatfirmaene og meglerhusene.

– Generelt sett så opplever vi en hard konkurranse innenfor norske egenkapitaltransaksjoner, og børsintroduksjoner er intet unntak. Utviklingen de senere årene viser allikevel at markedsandelene øker mest for de etablerte aktørene, sier Opstad i DNB Markets.