<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Storsatsing: Konsernsdirektør Margareth Øvrum leder Equinors storsatsing i Brasil. Foto: Ole Jørgen Bratland

Equinor vil satse hundretalls milliarder i Brasil

Samtidig som alt fokus rundt Equinor er på tapene i USA, kan det norske oljeselskapet, under ledelse av konserndirektør Margareth Øvrum, om noen år ha investert enda mer i Brasil enn Equinor til nå har gjort i USA. 

I løpet av de 20 årene som er gått siden Equinor gjorde strandhugg på kysten av Sør-Amerikas største land, har det norske oljeselskapet investert 11 milliarder dollar i Brasil. Og i løpet av de neste ti årene har Equinor investeringsplaner som kan innebære ytterligere 15 milliarder investerte dollar. Om vi for enkelhets skyld regner om både gjennomførte og planlagte investeringer til dagens dollarkurs, snakker vi om ca. 250 milliarder kroner. Det er omtrent samme beløp som Equinor har investert i USA. Alt fokus for tiden er likevel på USA, naturlig nok, på grunn av Dagens Næringslivs artikler om de enorme regnskapsmessige tapene Equinor har fått der. Det er tap som mest skyldes kjøp av dyre oljefelt på land i USA, men også store nedskrivninger på feltandeler i Mexicogulfen.

Hva er risikoen for at Brasil blir det nye USA for Equinor? 

– Brasil er en perfekt match

Tapene Equinor har lidt i USA, har rapporteringsmessig vært bakt inn i all Equinors internasjonale virksomhet. Equinor har imidlertid nå lovet å begynne å rapportere tall for USA for seg selv fremover. Så kan man spørre om det ikke blir litt som å stenge grinda etter at hestene har rømt? De store investeringene i Equinor-sammenheng de kommende årene vil ikke skje i USA, men i Brasil og innenfor fornybarsatsingen.

Equinors Brasil-ansvarlige, konserndirektør Margareth Øvrum, er som seg hør og bør sikker på at Brasil skal bli en suksesshistorie internasjonalt for det norske oljeselskapet.

– Jeg føler at Brasil er en perfekt match for oss i Equinor med vår offshoreerfaring fra norsk sokkel. Og spesielt innen subsea, det å øke utvinningsgraden (IOR), gass-verdikjeder, teknologi og det å drive større feltutbygginger. Og så overfører vi fra Norge nå også vår kompetanse på CO2 til Brasil, sier Øvrum.

– I hele verdikjeden

Operatør siden 2011: Equinor har vært operatør på Peregrino-feltet siden 2011. I år er det imidlertid blitt stengt ned grunnet utskiftning av såkalte stigerør. Foto: Øyvind Hagen

– Det mest spennende med Brasil er at vi er til stede i hele verdikjeden. Vi har spennende leteprosjekter på gang, vi har prosjekter som er i en utviklingsfase, som feltene Bacalhau og BM-C-33. Videre har vi prosjekter under gjennomføring som feltet Peregrino 2, og vi er operatør for Peregrino-feltet og partner på Roncador-feltet. I tillegg arbeider vi med å etablere verdikjeder for gass i Brasil, og vi er inne på fornybar energi, fortsetter Øvrum. (Se kartet lenger ned i artikkelen for hvor de ulike feltene er lokalisert).

Det mest spennende med Brasil er at vi er til stede i hele verdikjeden.
Margareth Øvrum, Equinor

Kapital intervjuer henne over videolink fra hennes stue i Bergen, sittende i en sofa foran et maleri av Håkon Gullvåg. Øvrum kom seg hjem akkurat i tide da Norge ble lukket i midten av mars.

Stengt Brasil-kontor

Hjemme i Bergen: Konserndirektør Margareth Øvrum i Equinor leder vanligvis Brasil-satsingen fra kontoret i Rio de Janeiro, men må nå lede fra hjemmekontor i Bergen. Foto: Roar Valderhaug

– Vi var blant de første i Brasil som innførte hjemmekontor, og vi har stengt vårt kontor i Brasil. Vi har satt strenge krav for hva som skal til før vi åpner kontoret igjen, forteller Øvrum, som er i daglig videokonferanse med sin ledergruppe, spredt rundt på hjemmekontorer i Brasil og Norge.

– I tillegg har vi sendt hjem de aller fleste av våre expats i Brasil. Både fordi vi var usikre på hvordan situasjonen ville bli for helsevesenet i Brasil, og også rundt selve utviklingen av sykdomsforløpet i landet, fortsetter Øvrum.

Coronapandemien har ført til flere problemer for Equinors satsing i Brasil. Store investeringsbeslutninger som skulle vært tatt i år på feltet Bacalhau ligger an til å bli utsatt til neste år, og det ene oljefeltet som Equinor i dag er operatør på, Peregrino, måtte de i april stenge ned frem til 2021.

Produksjonsfelt stengt ned

Mange felt: Equinor har flere offshorefelt i Brasil, og også en eierandel i et solpanel-prosjekt nord-øst i Brasil. Grafikk: Equinor

– Peregrino er stengt ned ut året 2020. Dette skyldes blant annet lengre leveransetider på grunn av COVID-19. Vi oppdaget en sprekk i et stigerør under lekkasjetesting som trolig skyldes korrosjon. Av sikkerhetsmessige hensyn antar vi at den samme tilstanden gjelder for de andre stigerørene. Det gjør at vi har satt i gang et prosjekt for å utbedre dette, forteller Øvrum.

Dagsproduksjonen på Peregrino-feltet har før nedstengningen i år falt kraftig fra toppen på litt over 100.000 fat pr. dag. Men Equinor og lisenspartner Sinochem har investert 3,5 milliarder dollar i en videreutbygging av dette feltet for å få opp mer olje fremover.

– Peregrino 2-prosjektet er nå i sluttfasen av prosjektet, alle modulene er på plass, og arbeid pågår nå offshore på installasjonene. Opprinnelig var planlagt oppstart mot slutten av 2020, men dette har blitt utsatt til 2021 på grunn av COVID-19 og relaterte utfordringer, sier Øvrum.

Opprinnelig var planlagt oppstart mot slutten av 2020, men dette har blitt utsatt til 2021 på grunn av COVID-19 og relaterte utfordringer.
Margareth Øvrum, Equinor

Lover masse olje fremover

Tross disse forsinkelsene holder Equinor fast på et tidligere gitt anslag om at selskapet skal produsere et sted mellom 300.000 og 500.000 fat pr. dag offshore Brasil innen 2030.

Ingen av aksjeanalytikerne Kapital har snakket med om Equinor i Brasil, har dog troen på at oljeselskapet skal klare disse målene.

– Jeg har et estimat på ca. 200.000 fat pr. dag i 2027, som da vil være Equinors andel av felt i Brasil der de enten er operatør eller partner i lisenser, sier John Olaisen i ABG Sundal Collier.

Men Øvrum holder fast på Equinors anslag.

– Våre tall for Equinors produksjon i Brasil i 2030 er innenfor anslaget på 300.000 til 500.000 fat pr. dag. Det er klart at vi skal treffe godt på letingen for å komme opp mot den øvre delen av anslaget. Men på den nedre delen av anslaget har vi ikke tatt med mye fra leting, sier Øvrum.

Jakter elefant-funn

Equinor er med som lisenspartner i flere brønner som den delstatlige børsnoterte brasilianske oljegiganten Petrobras skal bore.

– Med Petrobras som operatør er vi med på leting på fem såkalte high impact-brønner de kommende årene, sier Øvrum.

Med “high impact brønn” menes i Equinor-sammenheng brønner hvor en enten kan finne mer enn 250 millioner fat oljeekvivalenter totalt, der Equinors andel er på mer enn 100 millioner fat, eller brønner som kan åpne opp helt nye områder.

Ut på skikkelig dypt vann

Soloppgang eller solnedgang? Equinor satser hundretalls milliarder kroner offshore Brasil på at de som hevder at oljebransjen står foran en snarlig solnedgang tar feil. Foto: Ole Jørgen Bratland

Et av de mest spennende områdene Equinor jobber med kalles BM-C-33. Her ligger funnet Pão de Açúcar, eller Sukkertoppen på norsk. Det består av både olje og gass, og trenger en løsning for gassen før endelig konsept og investeringsbeslutning kan tas. En slik beslutning må trolig tas til neste år eller senest i 2022 om man skal rekke en tidsplan med produksjonsstart i 2026. Feltet ligger på de dypeste havnivåer Equinor noen gang har vært.

– Både i Mexicogolfen og i Tanzania er Equinor med i prosjekter som ligger på vanndybder større enn 2.000 meter. På norsk sokkel har vi Aasta Hansteen og Ormen Lange, som begge ligger dypere enn 1.000 meter. Dersom det blir vedtatt utbygd, blir BM-C-33 den dypeste feltutbyggingen i Equinor, på rundt 2.700 meter, sier Øvrum.

Kan komplekse operasjoner

Noen av havområdene er dypere og geologien i bakken er annerledes i Brasil enn på norsk sokkel. Men analytikerne Kapital har snakket med, frykter ikke at det er overhengende fare for at Equinor derfor tar seg vann over hodet i Brasil.

– Geologien er ganske annerledes i Brasil, men det er ganske mye likt med hensyn til komplekse offshoreoperasjoner. Du kan si mye om Equinor, men det er de gode på, sier Teodor Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets.

For å finne regnskapsinformasjon om Equinors virksomhet i Brasil må man se litt på kvartalsrapporter, der investeringer i anleggsmidler oppgis i balansen, og litt på side 284 i Equinors årsrapport for 2019. Siden B kommer før U i alfabetet, er informasjonen om akkumulert tap i Brasil gitt fire sider lenger frem enn det nå så kjente akkumulerte tapet i USA. Det siste er på 20,4 milliarder dollar og står oppgitt på side 288 i den norske versjonen av årsrapporten.

Mener tap ikke er så stort

Det akkumulerte tapet fordelt på to selskaper i Brasil oppgis til 2,7 milliarder dollar, eller i skrivende stund med dollarkursen akkurat her og nå, 25,7 milliarder kroner.

Men Øvrum mener at dette tallet ikke gir det fulle bildet av Equinors resultater hittil i Brasil.

– Vi har også to selskaper i Nederland som har hatt betydelige inntekter fra Brasil. Hvis du ser på de fire selskapene, to i Nederland og to i Brasil samlet, så er Brasil på resultatet etter skatt noe negativt. Hvis du ser på driftsresultatet inkludert salgsgevinster fra salg av feltandeler, er det positivt. Da har vi inkludert letekostnader og kostnader for feltutvikling av felt som ikke er sanksjonert ennå, argumenterer Øvrum.

Ingen nedskrivninger

I motsetning til i USA har Equinor ikke vært nødt til å skrive ned verdiene av noen av feltene i Brasil.

– Vi har ikke hatt noen nedskrivning av verdiene på feltandeler i Brasil. Vi er i en oppbyggingsfase, slik vi var i Norge på 1980-tallet. Vi har spennende leteprosjekter, vi har spennende feltutviklingsprosjekter, og vi produserer i tillegg på to felter. Til tross for at vi ennå er i en oppbyggingsfase, har vi et positivt driftsresultat for Brasil, sier Øvrum videre.

Hun oppgir break-even på de ennå ikke vedtatt utbygde feltene Bacalhau og BM-C-33 til under 40 dollar fatet.

Suksess eller fiasko?

Lavere risiko: Aksjeanalytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets tror risikoen til Equinor er lavere i Brasil enn i USA. Foto: Iván Kverme

– Spørsmålet er: Hva er risikoen for at Brasil blir det nye USA? Og det er det etter min mening en lavere risiko for. Den ene er at det er offshore, og det kan Equinor godt. Det er det ikke noen tvil om. Og det andre er at veksten i Brasil i mye større grad enn i USA har vært organisk vekst. Da er det lavere bokførte verdier, og de er derfor mindre utsatt for nedskrivninger, sier Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets, og legger til:

– Og det tredje er at Brasil foreløpig er et mye mindre forretningsområde enn USA. Men man skal selvsagt aldri utelukke noe.

Han har forståelse for at Equinor før de store investeringer kommer, og deretter inntekter og kostnader fra nye felt, enn så lenge ikke rapporterer Brasil som et eget driftssegment, slik Equinor nå har lovet å gjøre med USA fremover.

Vil vite mer

Hans analytikerkollega Anne Gjøen i Handelsbanken kunne dog tenkt seg mer landinformasjon fra Brasil alt nå.

– Det hadde vært en klar fordel om Equinor ga ut mer landinformasjon om Brasil. Dette blant annet for å kunne se hvordan høy og lav oljepris påvirker skatten de betaler der, og hvordan det igjen påvirker lønnsomheten etter skatt ved ulike oljepriser, sier Gjøen.

Det hadde vært en klar fordel om Equinor ga ut mer landinformasjon om Brasil.
Anne Gjøen, Handelsbanken

– Vår virksomhet i Brasil er ikke av en slik størrelse at det kvalifiserer til å være eget rapporteringssegment i henhold til den aktuelle regnskapsstandarden for oss. I årsrapporten og på våre kapitalmarkedsdager gir vi mer synlighet til virksomhet fordelt på land. Vi vil også fremover vurdere hensiktsmessige grep for å gi synlighet for våre største land, er responsen fra Equinors konserndirektør for Brasil.

Det må vel tolkes som et halvveis løfte om å gi mer informasjon enn i dag om Brasil også.

Havvind også? Tidligere Brasil-sjef Anders Opedal, nå konserndirektør for teknologi, boring og prosjekter i Equinor, inngikk i 2018 en intensjonsavtale med Petrobras, her ved direktør Nelson Silva, om utbygging av havvindparker utenfor kysten av Brasil. Foto: Equinor

Splitte opp eller ei 

“Alle” har en mening om Equinors struktur for tiden. Noen vil skille ut fornybarsatsingen, andre vil splitte opp Equinor i en norsk og en internasjonal del, og da selge ut den siste. Argumentet til tilhengerne av det siste er at grunnrente-avkastningen fra norsk sokkel finansierer, til nå, ikke spesielt vellykkede investeringer internasjonalt.

– Hvordan oppleves det at det fra omverdenen nå kommer mange innspill om å splitte Equinor i en internasjonal og norsk del, samtidig som dere ser store synergier mellom virksomhetene i Brasil og på norsk sokkel?

– Jeg må bare gjøre det beste jeg kan, jeg. Drive godt og gjøre forbedringer på nye prosjekter og drift av produserende felter hele tiden. Det er andre som bestemmer hva som skal gjøres med organisasjonen vår. Vi i Brasil jobber i hvert fall det vi kan for å forbedre oss. Og vi konkurrerer på lik linje med norske prosjekter, svarer Øvrum.

– Brasil rett sted

Brasil rett sted: Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier mener Brasil kan være rett sted å satse for Equinor utenfor norsk sokkel om de treffer med valg av felter. Han er imidlertid sterkt tvilende til om Equinor kommer opp på sine ambisiøse produksjonsmål. Foto: Eivind Yggeseth

Olaisen i ABG Sundal Collier er ikke blant dem som ber om en splitting av Equinor:

– Det er en fristende tanke å skille ut den internasjonale virksomheten. Men norsk sokkel er nedadgående. Og det Equinor er flinke på er offshore olje og gass, store subsea-installasjoner og flytende installasjoner, lange rørledninger. Skal de dra nytte av den kompetansen de har bygget opp i Norge, må de gjøre det internasjonalt. Og da er Brasil rett sted. Så får vi håpe de satser på de riktige feltene der, sier Olaisen.

Ingenting tyder på at hverken den internasjonale delen eller fornybarsatsingen blir skilt ut fra Equinor med det første. Så når coronapandemien en gang er over, blir det nok retur for Øvrum til kontoret i Rio de Janeiro.

70 smittetilfeller offshore

Langt ned til Copacabana: Det kan bli lenge til Equinors konserndirektør for Brasil, Margareth Øvrum, igjen kan returnere til kontoret i Rio de Janeiro. Brasil er et av de hardest rammede landene i verden av corona. Foto: Ole Jørgen Bratland

Men innen det skjer, går ting på sakte fart i sambaens hjemland.

– Vi har hatt rundt 70 smittetilfeller offshore, så vi har redusert bemanningen offshore ganske mye. Og det er en av grunnene til at Peregrino 2 blir litt forsinket. Normalt har vi lugarer med fire stykker. Nå har vi vært nødt til å redusere til én pr. lugar, så vi kan holde kontrollen om vi får mer smitte offshore, forteller Øvrum, og legger til:

– Alle som skal offshore må testes. Først er de fjorten dager i karantene, hvorav de siste syv dagene på hotell. Der tar de en test etter noen dager. Og uten at testen er bekreftet negativ får de ikke lov til å dra ut offshore. Og vi har de ordentlige testene, ikke slike hurtigtester.

Reportasjer
Næringsliv