<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Meglersjefer melder om positiv coronaeffekt

Ti av de største meglerhusene i Norge dro til sammen inn godt over en halv milliard mer i 2019 enn året før, og så langt i år ser tallene enda sterkere ut, forteller meglersjefer.

Sterkere resultater med Covid-19: Uten pandemien tror DNB Markets-sjef Alexander Opstad at 2020-tallene for meglerhusene ville blitt på lik linje med 2019-tallene. Nå ser han enda bedre tall. Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

Teknologisk utvikling, internasjonalisering og strengere regulering har de siste årene lagt press på marginene i meglerbransjen verden over. Aggregerte tall viser imidlertid at de norske meglerhusene økte både inntjeningen og resultatene gjennom fjoråret, og flere aktører venter at det inneværende året blir enda bedre.

Optimismen skyldes ikke minst uventede effekter av coronapandemien, som førte til en berg-og-dalbane-tur uten like i finansmarkedene gjennom første halvår. Dette har gitt til dels ekstreme utslag gjennom årets seks første måneder.

– Aktiviteten i 2020 indikerer at omsetningen vår er opp en god del, 30 til 40 prosent. Dette er unormalt, og skyldes markedsvolatiliteten på grunn av Covid-19. Når markedene blir veldig volatile, innebærer det økt aktivitet for vår virksomhet, sier Thorodd Bakken, leder for Nordea Markets, til Kapital.

Oppdragsmengden på rekordnivåer

Til tross for fortsatte utfordringer og en usikker høst i vente tror nesten samtlige meglersjefer Kapital har vært i kontakt med at 2020 blir bedre enn det ville blitt dersom coronapandemien aldri hadde inntruffet.

– Jeg tror 2020 blir bedre enn året før, så lenge markedene holder seg brukbart ut året. Pandemien har økt aktiviteten innenfor noen produktområder, som utstedelse av egenkapital og gjeld. Effekten innen rådgivning i forbindelse med fusjoner og oppkjøp har vært negativ. I sum tror jeg nettoen blir positiv for de største meglerhusene. Uten pandemien vil jeg anta at tallene hadde vært på linje med fjoråret, sier meglersjef Alexander Opstad i DNB Markets og legger til:

– Vi tror vi skal stå i en situasjon dominert av Covid-19 minimum ut året. De penge- og finanspolitiske tiltakene savner sidestykke, og har åpenbart stabilisert markedene. Det skal nok gå bra denne gangen også, men vi kommer til å se volatilitet. Jeg blir overrasket om det ikke blir noen mer stormfulle perioder i finansmarkedene gjennom høsten, sier Opstad.

Aktiviteten i 2020 indikerer at omsetningen vår er opp en god del, 30 til 40 prosent.
Thorodd Bakken, leder for Nordea Markets

Flere tror trykket vil holde seg oppe gjennom året, med en oppdragsmengde på rekordnivåer, forteller administrerende direktør Stein Husby i Sparebank 1 Markets.

Ser lyst på 2020: – Basert på den sterke ordreboken forventer vi at denne utviklingen vil fortsette i andre halvår 2020, sier administrerende direktør Stein Husby i Sparebank 1 Markets. Foto: Eivind Yggeseth

– Basert på den sterke ordreboken forventer vi at denne utviklingen vil fortsette i andre halvår av 2020, sier Husby.

Første røde kvartal

Inneværende år startet bra for de fleste meglerhusene, med høyt aktivitetsnivå og god risikoappetitt i markedene. Så kom coronapandemien, som medførte at årets første kvartal i stor grad ble preget av panikk. Børsene raste, og milliarder av verdier forduftet. Det gikk hardt utover flere meglerhus, og DNB Markets tapte penger for første gang siden finanskrisen.

– Januar og februar var bra, før det bråsnudde med de covidrelaterte urolighetene i finansmarkedene i mars. I første kvartal tapte DNB Markets penger for første gang siden 2008, sier Alexander Opstad og legger til:

– Det var vi åpenbart ikke tilfreds med. Samtidig handlet første kvartal om alt som ikke skjedde. Det var en utrolig storm som traff oss, bevegelsene i markedene var av historiske proporsjoner, og volumene mangedoblet seg. På samme tid hadde vi en utrolig krevende driftssituasjon med de fleste ansatte på hjemmekontor.

På spørsmål om hvordan meglerhusene har blitt påvirket av pandemien, er det to faktorer som blir trukket frem: store volumer og hjemmekontor.

– Vi ble nødt til å stenge meglerhallen vår på grunn av påvist coronasmitte andre uken i mars. Organisasjonen får testet seg når du skal flytte 300 personer til alternative lokasjoner mellom midnatt og åpning av de europeiske markedene neste morgen, forteller Opstad.

“Rekordår på alle måter”

Andre kvartal har derimot vært særdeles sterkt for både norske og internasjonale meglerhus, til manges overraskelse. I sum har dette ført til sterkere utvikling for flere meglerhus i første halvår 2020 enn samme periode i 2019. DNB Markets leverte et resultat etter skatt som var fem prosent høyere gjennom årets seks første måneder.

Lignende utvikling rapporteres også fra flere av landets øvrige meglerhus.

Sparebank 1 Markets (SB1M) opplevde en inntektsvekst på syv prosent og et resultat før skatt på 59 millioner kroner i første halvår 2020. Dette er en økning på 132 prosent sammenlignet med første halvdel av 2019.

Også Nordnet har dratt nytte av den raske gjeninnhentingen. Aktiviteten til nettmegleren, som selger finansielle produkter i Skandinavia, har eksplodert som følge av Covid-19. I årets første seks måneder ble det gjort 171 prosent flere handler gjennom Nordnet sammenlignet med første halvår 2019.

Rekordår: – Vi har aldri vokst raskere eller generert så mye inntekter som vi gjør nå i Nordnets historie., sier Anders Skar, Norgessjef i Nordnet. Foto: Iván Kverme

Nordnets omsetning i første halvår er nesten doblet sammenlignet med første halvår 2019. Resultatet har økt fra 16 millioner svenske kroner i 2019 til 148 millioner svenske kroner i år, viser tall fra selskapets halvårsrapport.

– Vi har aldri vokst raskere eller generert så mye inntekter som vi gjør nå i Nordnets historie. 2020 blir et rekordår på alle måter, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

– Sjelden hatt større oppdragsmengde

Hos Pareto Securities har man opplevd økende finansieringsbehov i markedene. Samtidig meldes det om at investeringslysten hos investorer er tilbake.

– Særlig egenkapitalmarkedet har vært sterkt, med mange børsnoteringer og transaksjoner innen teknologi, helse og fornybar teknologi. Markedet er allerede i gang etter sommeren, og Pareto Securities har en rekke oppdrag vi arbeider med som skal gjennomføres i høst. Vi forventer en aktiv høst, sier administrerende direktør Christian Jomaas.

Ikke ligge på latsiden: Pareto Securities har en rekke oppdrag som skal gjennomføres i høst, forteller adm. dir. i investeringsbanken, Christian Jomaas. – Vi forventer en aktiv høst, sier han. Foto: NTB Scanpix

Vi har sjelden hatt en større oppdragsmengde. Vi er veldig optimistiske for andre halvår.
Carnegie Norge-sjef Christian Begby

Også Carnegie ser svært lyst på høsten.

– Vi har sjelden hatt en større oppdragsmengde. Vi er veldig optimistiske for andre halvår, sier Carnegie Norge-sjef Christian Begby.

Med hjemmekontor-påbud har en mer digital arbeidshverdag fulgt for mange av landets arbeidstagere og arbeidsgivere. Dette har gjort prosesser mer effektive, forteller Peter Straume, administrerende partner i den norske divisjonen i investeringsbanken ABG Sundal Collier.

– Vi mener selv at vi har klart oss bra. Selv om vi er en stor aktør i det nordiske markedet, er vi likevel fleksible og omstillingsdyktige. Jeg er imponert over hvor raskt alle tilpasset seg en ny hverdag uten at vi mistet fokus på å levere topp service til våre klienter. Om noe, ble alle heller fokusert på å holde et høyere aktivitetsnivå til tross for reisebegrensninger og hjemmekontor. Vi har, som så mange andre, blitt mye flinkere til å benytte oss av videokonferanse og andre digitale verktøy, og ser nå muligheten for å permanent gjøre prosesser mer effektive, sier Straume.

Fornøyd: ABG Sundal Collier hadde en omsetnings- og resultatvekst på henholdsvis 20 prosent og 37 prosent i 2019. – Vi mener selv at vi har klart oss bra, sier Peter Straume, administrerende partner i den norske divisjonen. Foto: Siv Dolmen

– Kommet for raskt tilbake

Den raske stabiliseringen i årets andre kvartal, i etterkant av krisemåneden mars, skyldes i stor grad aggressiv penge- og finanspolitikk fra sentralbanker og myndigheter verden over. Bankene har pumpet ut penger, og rentene har blitt satt ned til rekordlave nivåer.

Hos Nordea Markets er man likevel overrasket over hvor fort finansmarkedene hentet seg inn igjen etter den dramatiske nedturen.

At markedene skulle komme så raskt tilbake synes jeg ikke rimer helt med realitetene og situasjonen vi befinner oss i.
Thorodd Bakken, leder for Nordea Markets

– I starten av pandemien hadde vi ingen idé om hvor ille det skulle bli, og vi ble definitivt overrasket. Vi trodde heller ikke at en slags normalisering i markedet skulle komme så raskt, det tror jeg det er veldig få som trodde, sier Thorodd Bakken, og legger til:

– Personlig synes jeg det har gått for fort. At markedene skulle komme så raskt tilbake synes jeg ikke rimer helt med realitetene og situasjonen vi befinner oss i. Når det er sagt, vil Covid-19 bli håndtert før eller siden, men det er ikke sikkert verden blir helt som normalt igjen.

Ser betydelig bedre resultater: Leder for Nordea Markets, Thorodd Bakken, tror årets resultat og omsetning for avdelingen vil bli 10–20 prosent bedre enn i fjor. Foto: Are Haram

Etter et særdeles sterkt første halvår er det noe delte meninger blant meglerhusene når det gjelder høstens aktivitetsnivå. Bakken i Nordea tror de vil gjøre det bedre i år, sammenlignet med en situasjon uten corona, med en økning i omsetning og resultat på mellom 10 og 20 prosent fra 2019 til 2020. Likevel tror han aktivitetsnivået vil falle noe i høst grunnet usikkerheten i markedene.

– Det blir definitivt lavere aktivitet i andre halvår sammenlignet med første, på tvers av alle produkter. Det er fortsatt uro der ute, mange virksomheter har problemer og må fokusere på å håndtere situasjonen vi står i. Det fører til mindre aktivitet i finansmarkedene. Jeg tror ikke vi får en like stor nedgang, men vi kan få en periode med en viss tilbakegang og uro etter som viruset blusser opp igjen, forteller Bakken.

De strukturelle trendene er forsterket

Selv om 2020 har bragt med seg større inntjeningsmuligheter og effektivitetsforbedringer blant mange av landets meglerhus som følge av den pågående pandemien, har bransjen i lengre tid stått overfor flere utfordringer som har blitt mer tydelige etter virusutbruddet.

– Covid-19 har forsterket de strukturelle trendene som har preget bransjen de senere årene. Markedsandeler konsentreres på et færre antall banker, lønnsomheten er mer krevende, og kunder blir i økende grad selvbetjente på elektroniske løsninger, forteller Alexander Opstad i DNB Markets.

Covid-19 har forsterket de strukturelle trendene som har preget bransjen de senere årene.
Alexander Opstad, DNB Markets

Han får støtte av Straume i ABG Sundal Collier:

– Det er fortsatt litt for mange aktører og overetablering i bransjen. I tillegg er det et økende underliggende kostnadspress relatert til infrastruktur, compliance, rapportering og så videre. Dette gjør det stadig vanskeligere å tjene penger for aktører som mangler nødvendig skala, sier han.

Svekket av corona: – Uten Covid-19-effekter hadde nok første halvår 2020 vært enda sterkere finansielt, sier Carnegie Norges adm. direktør Christian Begby, som hadde et sterkt år i fjor grunnet høy M&A-aktivitet. Foto: Eivind Yggeseth

Sjefen i Sparebank 1 Markets peker på viktigheten av å være tilpasningsdyktig i en tid med kontinuerlige endringer.

– Både meglerbransjen spesielt og næringslivet generelt opplever kontinuerlige endringer i sine rammebetingelser, og vårt og bransjens suksesskriterium er å endre oss i takt med disse for å sikre at vi kan bidra til å skape verdier for våre kunder og økonomisk vekst i samfunnet, sier Stein Husby.

- 2019 var et godt bra år for bransjen

 

Aggregerte tall for inntjening og resultater for en rekke aktører som leverer meglertjenester her til lands viser klart bedre tall i 2019 enn året før.

Blant ti av de største meglerhusene i Norge var det kun to som dro inn mindre i fjor enn året før (se tabell). Totalt omsatte de ti meglerhusene i Kapitals utvalg for over 560 millioner kroner mer i fjor enn i 2018, tilsvarende en økning på rundt fem prosent. Det samlede resultatet før skatt økte med snaut to prosent.

2019 var et godt år for bransjen generelt. For vår del ble det spesielt bra på grunn av høy fusjons- og oppkjøpsaktivitet.
Carnegie Norge-sjef Christian Begby

Meglerhuset som relativt sett hadde størst omsetningsøkning i fjor var Carnegie, som økte inntektene med 43 prosent. Resultat før skatt endte på drøyt 75 millioner kroner, mot et tap på minus 19 millioner kroner året før.

– 2019 var et godt år for bransjen generelt. For vår del ble det spesielt bra på grunn av høy fusjons- og oppkjøpsaktivitet. I denne sammenheng må det sies at 2018 var et relativt svakt år både for oss og bransjen, ettersom så godt som alle transaksjoner i fjerde kvartal 2018 ble forskjøvet eller kansellert, sier Carnegie Norge-sjef Christian Begby.

DNB Markets, som er Norges største meglerhus målt etter omsetning, hadde ikke overraskende også den største omsetningsveksten målt i kroner. Økningen var på 217 millioner kroner, noe som ga meglerhuset driftsinntekter på 6,03 milliarder kroner i 2019. Resultat før skatt steg 5,4 prosent til 2,98 milliarder kroner.

Kundeinntektene har i gjennomsnitt økt seks prosent i året de siste ti årene, mens fjoråret viste en vekst på over 11 prosent.
Alexander Opstad, sjef for DNB Markets

– Vi er greit fornøyde, gitt den solide fremgangen i kundeinntekter. Det viktigste for DNB Markets er at kundeaktiviteten øker. Kundeinntektene har i gjennomsnitt økt seks prosent i året de siste ti årene, mens fjoråret viste en vekst på over 11 prosent, sier Alexander Opstad.

I den andre enden av skalaen finner man Fearnley Securites, som opplevde en reduksjon i omsetningen på 121 millioner kroner. Dette tilsvarer et inntektsbortfall på nesten 50 prosent sammenlignet med året før. Resultatfallet var på nesten 90 millioner kroner.

Med et nedslagsfelt som hovedsakelig omfatter shipping og offshore, ble meglerhuset hardt rammet av fjorårets transaksjonstørke i de respektive sektorene.

– For Fearnley Securities var det et vanskelig år. Jeg tror vi må tilbake til 2011 for å se så få transaksjoner i markedet. Bråstoppen i shipping og offshore plaget oss mye i fjor, sa konsernsjef Even Matre Ellingsen i Astrup Fearnley til Finansavisen i sommer.