<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

ESG-favoritt får stryk på ESG-rapportering

At man har en grønn forretningsmodell er ingen garanti for at man er god på grønn rapportering, viser en fersk rapport.

Blandede resultater: Selskapene på Oslo Børs er i ulik grad gode på bærekraftrapportering. Foto: Stian Lysberg Solum
Næringsliv

Det er store sprik i hvor gode selskapene på Oslo Børs er til å oppgi konsistent og målbar informasjon om risikoer og muligheter knyttet til miljø-, samfunns- og styringsmessige forhold, ofte omtalt som bærekraft eller ESG (Environmental, Social and Governance).

Dette fremgår av den ferske rapporten Bærekraft på børs, der analyse- og rådgivningsfirmaet The Governance Group har tatt for seg bærekraftrapporteringen til de hundre største børsnoterte selskapene i Oslo.

I rapporten får nærmere halvparten av selskapene karakterene A og B. I motsatt ende av skalaen havner 17 selskaper på karakteren E, mens seks selskaper ender opp med bunnkarakteren F.

Et påtagelig trekk er at flere av selskapene som befinner seg i midt- og bunnsjiktet i utgangspunktet, er regnet som relativt “grønne” selskaper – enkelte anses sågar som særdeles grønne. Eksempelvis er et av selskapene som får karakteren F, hydrogenselskapet Nel   .

Årets vinnere og tapere

Følgende selskaper får karakteren A i rapporten Bærekraft på Børs. Dette tilsier at selskapet har svært god rapportering i tråd med beste praksis, klar redegjøring for vesentlige temaer og relevante resultater, samt tydelig strategi og klare, tallfestede resultater:

  • A+: Norsk Hydro, Yara International
  • A: Aker Solutions, Borregaard, Entra, Equinor, Europris, Gjensidige Forsikring, Grieg Seafood, Mowi, Orkla, Scatec Solar, Telenor
  • A-: Aker BP, Atea, Bakkafrost, DNB, Kongsberg Gruppen, Lerøy Seafood Group, Nordic Semiconductor, Salmar, Schibsted, Sparebank 1 Østlandet, Storebrand, TGS-Nopec, Veidekke

Følgende selskaper får karakteren F, som tilsier ingen eller svært mangelfull rapportering:

  • F: Komplett Bank, Nel, Northern Drilling, Otello Corporation, Pareto Bank, Treasure
The Governance Group

– Godt posisjonert

– Det er litt ironisk, for de er jo egentlig godt posisjonert og har gode muligheter. EU skal satse på hydrogen som en av de store løsningene, og sånn sett er et selskap som Nel midt i smørøyet. Men så lenge de ikke rapporterer på dette, kan ikke vi gi dem en høy score, sier partner Joachim Nahem i The Governance Group.

ESG-analytikere: The Governance Group, her ved partnerne Joachim Nahem og Maria Gjølberg (i bakgrunnen), har vurdert bærekraftrapporteringen til de hundre største selskapene på Oslo Børs. Foto: Ole Berg-Rusten NTB scanpix

Han understreker at de i rapporten ikke vurderer hvor bærekraftig selskapenes virksomhet er. Dersom de ikke rapporterer på egne utslipp, og sier noe om styring og eksponering mot sosiale forhold og korrupsjonsrisiko, får selskapene dårlig score uansett.

– Vi ser på selskapenes åpenhet og informasjon, ikke på forretningsmodellen og posisjonen deres i det grønne skiftet.

Nahem sammenligner med et annet selskap som også driver innen fornybar industri og har grønne produkter, Scatec Solar SSO. Deres redegjørelse for sitt samlede bærekraftarbeid er mye bedre, og solselskapet ender dermed med karakteren A.

Risikerer dårlig rating

EU la tidligere i år frem en strategi som viser hvordan hydrogen vil bli en viktig brikke for at unionen skal nå målet om klimanøytralitet innen 2050. Ikke minst innebærer denne betydelige investeringer for å dramatisk øke produksjonskapasiteten innen såkalt grønn hydrogen.

Dette har igjen bidratt til å gjøre Nel til en skikkelig investorfavoritt på Oslo Børs – selskapets aksjekurs er i skrivende stund opp over 200 prosent det siste året.

På sikt kan imidlertid mangelfull ESG-rapportering slå negativt ut på tilgangen til, og prisingen på, kapital til selskapene.

– Nel risikerer å komme dårlig ut på ESG-rating hos selskaper som MSCI og Morningstar Sustainalytics fordi de ikke gir ut denne typen informasjon. Og det er jo veldig synd hvis et selskap som sitter på en veldig god, grønn løsning ender opp med å ekskluderes fra endel fond og investeringer fordi de ikke får god score. Her kommer “big data” og kunstig intelligens også inn i bildet, og om de ikke rigger seg for det, kan de ende opp med å bli plukket ut bort automatisk, sier Nahems kollega, Maria Gjølberg.

Strammer inn

Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i Nel, skriver i en e-post til Kapital at selskapet er fullt klar over at de har under middels ESG-score.

“Så langt har vi vært mer opptatt av å bygge et robust selskap og utvikle teknologi som kan akselerere overgangen til et hundre prosent fornybart samfunn, enn å studere hva som lønner seg å rapportere på,” skriver Simonsen.

Han opplyser imidlertid at de nå strammer inn på rapporteringen.

“Siden ESG-relaterte aspekter er viktige for investorer, samtidig som det er nyttig for selvinnsikt, satte vi i vår i gang en prosess i Nel hvor vi til neste år vil integrere ESG i rapporteringen vår, adressere alle de viktige punktene, og dermed ligge an til en noe høyere karakter enn F. Et positivt aspekt med å begynne på bunn er at det i hvert fall ikke kan bli verre,” skriver Simonsen videre.