<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Satt årevis tilbake: Formuen til Jens Ulltveit-Moe er, ifølge Kapitals beregninger, på sitt laveste på 28 år. Foto: NTB

Rykker tilbake til start

Jens Ulltveit-Moes formue har stupt fra 8,3 milliarder kroner på topp i 2007 til rundt 800 millioner i dag. Ulltveit-Moe sier likviditetsproblemene i konsernet hans er fikset, og vil satse videre på det grønne skiftet.

Forretningsimperiet er pantsatt til pipa, og hovedkreditor DNB   har hengt på det som en klegg det siste året. Gjennom salg av eiendeler for flere hundre millioner kroner, og fortsatt likviditetstilførsel fra banken, har Jens Ulltveit-Moe (78) holdt sitt konglomerat flytende.

Kapitals anslag på familieformuen er nå 800 millioner kroner, når vi også inkluderer et forretningsbygg som ligger utenom Umoegruppen. Det var i år akkurat ikke nok til å komme med blant Norges 400 rikeste.

Men det betyr jo ikke at du er raka fant?

– Jeg gir jo blanke i om jeg er på den listen eller ikke. Poenget er hva jeg har og ikke har, humrer Ulltveit-Moe.

Ulltveit-Moe er omtrent tilbake til det han kom inn med på det som da var listen over Norges 100 rikeste i 1992. Med 850 millioner kroner debuterte han det året på en 20. plass. Verdifallet i våre tall er på 7,5 milliarder kroner fra toppen i 2007, da Ulltveit-Moe stod på en 15. plass på 400-listen. Det var året shipping- og industrimagnaten bestemte seg for å satse grønt.

Ulltveit-Moe sier egenkapitalen pr. dags dato i Umoegruppen er mellom 700 millioner og en milliard kroner, og gir et riktig bilde av verdiene hans.

– For enkle mennesker som meg er en milliard i egenkapital helt greit.

Første snuoperasjon

Ferden mot å bli en av Norges rikeste startet for 35 år siden. Bergen Bank gav i 1985 Ulltveit-Moe muligheten til å ta over det konkurstruede Haugesund-rederiet Knutsen OAS for 100.000 kroner. En gullkantet kontrakt med Statoil og et svært godt timet byggeprogram i Spania var det som skulle til for å snu skuta.

Noen år senere sikret han seg kontrollen over Haugesund Mekaniske Verksted for 60 millioner kroner. Verftet hadde slitt i flere år, men Ulltveit-Moe investerte tungt og bygget en integrert leverandør av plattformer til oljeindustrien.

Under Asia-krisen på slutten av nittitallet anslo Ulltveit-Moe selv verdien av denne virksomheten til null. Men i 2000 solgte han Umoe olje og gass til ABB for rundt milliarden. Året etter ble Sterkoder, skipsverftet hans i Kristiansund, lagt ned etter et tap på 300 millioner kroner.

Snuoperatør: I 1991 er Jens Ulltveit-Moe president i Norges Rederiforbund to dager i uken. De siste fem pendler han mellom Oslo og Haugesund i sin nye rolle som industriherre etter å ha reddet Knutsen OAS Shipping fra konkurs.

Opplært i krisetider

Ulltveit-Moe satt fortsatt med tørt krutt etter ABB-dealen, og ville investere motsyklisk og i nye bransjer. I årene som fulgte bygget han sitt ry som “turnaround artist” videre, mens formuen klatret mot Norgestoppen.

Ideen om å operere motsyklisk hadde han plukket opp i sin læretid hos Frits Van Vlissingen, femte generasjons overhode for Nederlands største familiebedrift, Steenkolen Handels Vereening.

På begynnelsen av 1970-tallet hadde Ulltveit-Moe ansvaret for gruppen som konsulent i McKinsey. Deretter fikk han jobben som administrerende direktør i datterselskapet Asterix Shipping i London. Her jobbet han direkte under Van Vlissingen med 100 millioner dollar til å investere i tank midt under “shippingmarkedet fra helvete”.

Havnet i lånebrudd

Det siste året har heller ikke vært noen tur i parken. Umoegruppen havnet i fjor i brudd med DNBs krav om en egenkapitalandel på minst 25 prosent. Ulltveit-Moe erstattet seg selv som konsernsjef med Jarle Roth i august i fjor, og er nå arbeidende styreformann. Roth kom tilbake til Ulltveit-Moe etter å ha vært ute av Umoegruppen siden 2012.

Umoegruppen har ca. 5.800 ansatte og omsatte for 5,1 milliarder kroner, ifølge det siste årsregnskapet til JUM Holding, konsernspissen der de konsoliderte tallene fremkommer. Rangert etter omsetning er konsernet dermed blant de 200 største bedriftene i landet. Driftsresultatet havnet på minus 114 millioner kroner i fjor.

Fryktelig timing: Jens Ulltveit-Moe gikk tungt inn i REC for rundt ti år siden, men måtte selge seg helt ut i fjor til bunnkurs. Dermed gikk han glipp av årets opptur. Foto: Iván Kverme

Ryddet i garasjen

Den pressede likviditeten i Umoegruppen kom til syne da REC Silicon-aksjene REC ble dumpet for 85 millioner kroner i november i fjor. Det var som kjent Kjell Inge Røkke som plukket opp aksjene, noe Røkke har kunnet glede seg over i år. I dag er posten på 23 prosent i REC verdt bortimot 800 millioner kroner.

I løpet av våren ble hovedkontoret på Fornebu solgt for 65 millioner kroner til Terje Tinholt, etter en mye omtalt krangel om betingelsene. Elektroselskapet Sønnico, IT-firmaet Umoe Consulting, et boligutviklingsområde i Asker og en industrieiendom i Haugesund har også blitt skyflet ut.

I årsberetningen til JUM Holding heter det at det planlegges med “ytterligere salg og restruktureringer også i resten av 2020”. Den er signert 30. juni i år.

Er du ferdig med å selge?

– Ingen kommentar. Men jeg må jo si at ryktene om min finansielle død er noe overdrevne, sier Ulltveit-Moe.

Jeg må jo si at ryktene om min finansielle død er noe overdrevne

Burgers & ships

Umoekonsernet omfatter totalt rundt 40 datterselskaper og 10 tilknyttede selskaper. Umoe Restaurants, Umoe Bioenergy, samt eiendommer og annen industrivirksomhet ligger under selskapet Umoe, mens andeler i gasskip ligger under Umoe Gas Carriers. Gasstankerne går på lange kontrakter med Shell, og bidrar med utbytter til resten av systemet, men konsernet har solgt halvparten av sine skipsandeler siden 2016. Det siste salget, av en andel på 50 prosent i gasstankeren Cadiz Knudsen, skjedde i fjor sommer.

Umoe Restaurants har datterselskaper som driver merkevarer som Peppes Pizza, Burger King, TGI Friday’s, Starbucks og Leon.

Avblåser likviditetskrisen

I mars fikk Umoe Restaurants tilførsel av 130 millioner kroner i ekstra bankfinansiering. I april hadde disse kjedene permittert flere tusen ansatte. De har fått rundt 13 millioner kroner i corona-kontantstøtte, viser et søk på Skatteetatens oversikt.

I mars og april ble Umoe Bioenergy tilført 333 millioner kroner, gjennom konvertering av lån fra Umoe, for å sette etanolprodusenten i Brasil i stand til å få lokal finansiering.

– I mai i år så det nokså skummelt ut på grunn av corona, medgir Ulltveit-Moe. Han påpeker at årsberetningen reflekterer en frykt knyttet til corona, hvilket det var all grunn til på tidspunktet den ble fremlagt. Nå er han mye mer optimistisk.

– I Brasil har privatbilismen tatt seg opp fordi folk ikke vil reise kollektivt på grunn av corona. Prisen på etanol har gått opp, noe som er ganske hyggelig. Restaurantene som sådan går like dårlig som alle andre restauranter, men takeout og levering går veldig bra. Det er på et høyere nivå enn i 2019. På begge disse områdene ligger coronaskrekken bak oss, sier Ulltveit-Moe.

Restaurantene som sådan går like dårlig som alle andre restauranter, men takeout og levering går veldig bra

Ligger også likviditetsskrekken bak dere? Det har åpenbart vært en likviditetsskvis i hele systemet?

– Jaja, men se på alt vi har solgt. Så den ligger også bak oss, helt klart, slår han fast.

Solgte hovedkontoret: Jens Ulltveit-Moe ble etter litt om og men enig med Lysaker-nabo Terje Tinholt om en pris på 65 millioner kroner for Umoegruppens hovedkontor på Fornebu. Foto: Siv Dolmen

Åpner for å bytte bank

Etter at konsernet havnet i brudd med lånebetingelsene i fjor, ble store deler av bankgjelden klassifisert som kortsiktig. Bankgjelden var 1,9 milliarder ved utgangen av 2019, hvorav 1,6 milliarder kortsiktig. DNB har sikret seg med pant og garantier i alle bauger og kanter, blant annet en påkravsgaranti på 1,5 milliarder kroner i Umoegruppen.

Dersom banken skulle ha funnet det for godt å trekke ut likviditetsproppen i Umoe Restaurants i vår, er det derfor fullt mulig å skissere et scenario der hele Umoegruppen ble dratt med i dragsuget.

Lånene til DNB forfaller i år, så det er vel fortsatt en refinansieringsjobb igjen?

– Jeg har noen kort i ermet på det, sier Ulltveit-Moe.

Betyr det at du vil gå videre med DNB, eller finne noen andre?

– Det får tiden vise.

Tungt å selge

Problembarnet TGI Friday’s, som hadde en negativ kontantstrøm på 29 millioner kroner fra driften i fjor, har det lenge vært kjent at Umoe ønsker å kvitte seg med. Selskapets plan med å selge virksomheten fortsetter, heter det i årsberetningen til American Bistro Scandinavia, som sitter med franchiserettighetene til TGI Friday’s i Norge.

Hele eller deler av både Starbucks og Burger King skal også ha vært på markedet, uten at noen har bitt på. Dvs. i fjor solgte Umoe seg i praksis litt ned i den delen av virksomheten som driver Burger King i Skandinavia. Burger King Corp. kom da inn og tok en 15 prosents eierandel i et nytt selskap, BK Scandinavia. Ifølge årsberetningen fra i sommer ligger dette selskapet i forhandlinger med Burger King om en revidert “master franchise”-avtale for de skandinaviske restaurantene.

Peppes Pizza genererte 53 millioner kroner i positiv kontantstrøm fra driften i fjor, og ville således vært et attraktivt bytte – før corona. I år har Peppes havnet i likviditetstrøbbel, med tidvis nedstengning av restaurantene, og pizzakjeden har ikke havnet på blokka. Timingen ville vært elendig.

Merverdier i eiendom

Et salg av Umoe Sterkoder, som i dag leier ut flere eiendommer i Dale og Melkvika i Kristiansund, kunne potensielt frigjort minst et par hundre millioner kroner, slik Kapital vurderer det. Det ble sendt ut kreditorvarsel om en fisjon i Umoe Sterkoder i fjor høst, men fisjonen ble omgjort i april i år.

Samme måned solgte Umoe en annen stor eiendom, på Risøya i Haugesund, til Aibel for rundt 260 millioner kroner, langt over bokført verdi på ca. 60 millioner. Aibel, en del av Johan H. Andresens Ferd, utøvde en kjøpsopsjon i fjor, men endelig verdi ble partene enige om etter en skjønnssak i vår.

Satser fornybart: Jens Ulltveit-Moe har satset flere milliarder på bioetanol og solceller, men har fått lite igjen for det økonomisk. Foto: Siv Dolmen

Fem grønne milliarder

I 2008 solgte Ulltveit-Moe seg ut av Knutsen OAS Shipping til kompanjongen Trygve Seglem. Kun flåten av gasskip ble holdt utenom. Gevinsten skulle inn i en pott for å redde klimaet og tjene penger på det samtidig.

Olje og kull var blitt så dyrt at solceller ville bli konkurransedyktige innen tre til fem år, spådde Ulltveit-Moe. Han hadde allerede spyttet inn en halv milliard kroner i selskapet Biofuel Energy, som produserte biodrivstoff fra en plantasje sukkerroer på størrelse med Nordmarka, i Brasil. Totalt fem milliarder skulle Ulltveit-Moe satse. Etter hvert ble han største aksjonær i REC.

Satser videre

I dag er det så godt som ingenting igjen av de grønne milliardene.

Ulltveit-Moe er helt ute av REC, en investering han tapte rundt en milliard kroner på. Investeringen i Brasil, gjennom UBE-gruppen, er skrevet ned til null i morselskapet Umoe. De akkumulerte tapene siste ti år er på ca. 3,4 milliarder kroner.

En fordring på 567 millioner kroner som morselskapet har på UBE, står bokført til 36 millioner i Umoe. I årsberetningen fra i sommer heter det at Umoe ikke har til hensikt å inndrive lånet i inneværende år. Det er heller ingen planer om å tilføre ytterligere finansiering fra konsernet.

Videre har UBE-gruppen søkt ulike måter å realisere verdiene på i 2020, uten å lykkes, ifølge årsberetningen.

Ulltveit-Moe sitter dermed fortsatt med sitt aller største tapssluk.

– I Brasil har kapitalmarkedene endret seg betraktelig nå. Det er et veldig aktivt IPO-marked, og det grønne begynner å komme inn. Så jeg tror ikke vi kommer til å selge UBE i nærmeste fremtid, sier han.

Umoe eier også Umoe Advanced Composites i Kristiansand, som Ulltveit-Moe mener går inn under grønne investeringer. Dette selskapet ble etablert i 2007 og produserer trykktanker i kompositt for lagring og transport av biogasser og hydrogen. Det har gått med tap syv av de siste ti årene, men omsetningen gjorde et byks i fjor fra 55 til 75 millioner kroner.

– Så får vi se hva annet som kan dukke opp som er grønt, sier Ulltveit-Moe.

I høst ble kjent at han stiller til valg på Akershus-listen til Miljøpartiet De Grønne under stortingsvalget i 2021.

Men du må jo ha cash hvis du skal få satsingene opp å fly?

– Som du ser av regnskapet har jeg en stor flåte av skip fortsatt.

Er de til salgs?

– Ingen kommentar.

Reportasjer
Næringsliv