<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Disse kvinnene er styreledere i selskapene med høyest omsetning

Fem kvinnelige styreledere kontrollerer over 25 prosent av de totale verdiene på Oslo Børs.

Dreven dame: Gunn Wærsted er en av fem kvinner som sitter som styreledere i noen av de største selskapene på Oslo børs. Foto: Terje Bendiksby
Næringsliv

De 20 selskapene med kvinnelig styreleder som omsatte for mest i fjor hadde samlede driftsinntekter på 474 milliarder kroner. Og hele 16 av dem kunne vise til tosifret milliardomsetning.

Telenor på topp

Øverst på listen finner vi Gunn Wærsted. Hun er styreleder i Telenor   , det eneste selskapet som kunne skilte med en tresifret milliardomsetning på 114 milliarder kroner i fjor. Under hennes ledelse har selskapet sopt inn driftsinntekter på nærmere 500 milliarder kroner på fire år. 

Se hele Kapitals liste over Norges 100 mektigste kvinner

Veien ned til nestemann på listen, styreleder Olaug Johanne Svarva  i DNB   , er lang. Man må mer enn halvere Telenors driftsinntekter for å nærme seg DNBs omsetning på 55 milliarder kroner i fjor. På tredjeplass finner vi Statkraft, med styreproff Thorhild Widvey i sjefsstolen.

Tungvektere

Ledervervet til disse kvinnene innebærer mange plikter og et stort ansvar. Lederen er styrets ansikt utad, og i tillegg et bindeledd mellom styret, ledelsen og eierne, noe som krever både innsikt og kompetanse. I de aller største og tyngste bedriftene, eksempelvis de som er på børsen, kan jobben være såpass omfattende at det blir en fulltidsjobb. Blant de 20 selskapene med høyest omsetning som har kvinnelig styreleder er fem å finne på Oslo Børs: Adevinta, Aker Solutions, DNB, Gjensidige Forsikring og Telenor. Her ledes styremøtene av henholdsvis Orla Marie Noonan Boulman, Linda Litlekalsøy Aase, Olaug Svarva, Gisele Marchand og Gunn Wærsted.

Omfattende verdier

Både Telenor   og DNB   har markedsverdier på godt over 200 milliarder kroner, mens Gjensidige Forsikring   og Adevinta   , som ble notert på børsen for 1,5 år siden, i skrivende stund er verdt rundt 100 milliarder kroner hver. Aker Solutions   har en markedsverdi på 30 milliarder. Til sammen er selskapene altså verdsatt til 635 milliarder kroner. Samlet markedsverdi for samtlige 175 selskaper notert på Oslo børs er på om lag 2,5 billioner. De fem børsnoterte selskapene med kvinnelig styreleder som omsatte for mest i fjor står dermed altså for over 25 prosent av totale verdier på børsen. Det gir betydelig makt!