<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ratingbyrå: Disse ti norske selskapene har lavest ESG-risiko

Det er ikke alltid de tilsynelatende grønneste selskapene medfører lavest risiko relatert til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring. 

ESG-muligheter: Oslo Børs byr på flere investeringsmuligheter med lav bærekraftrelatert risiko. Foto: Lise Åserud
Næringsliv

Å eie såkalte ESG-aksjer har de siste årene vist seg å kunne gi eksepsjonelt høy avkastning. Men denne typen investering dreier seg like mye om å unngå risiko knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring – eller i det minste å få tilstrekkelig betalt for å ta slik risiko.

Temaet er spesielt aktuelt i forbindelse med den forestående implementeringen av EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig virksomhet, som er ventet å kunne gi økt fokus på hva som er bærekraftig – og hva som ikke er det. Dette kan, sammen med politiske initiativer som eksempelvis Joe Bidens grønne plan, gi ytterligere kapitalflyt i retning bærekraftige investeringer. 

Tilsvarende kan kapitalflyten dreie vekk fra selskaper eller sektorer der ESG-risikoen er høyere. For investorene handler det i verste fall om å unngå å bli “låst inne” i virksomheter som fases ut.

Det er verdt å merke seg at problemstillingen går på tvers av de tre ESG-parameterne – det holder ikke å investere i noe som er grønt, dersom det samtidig scorer svakt på de andre punktene. Men det er heller ikke påkrevd å investere i selskaper med en veldig tydelig grønn eller bærekraftig profil, si innen fornybar energi eller resirkulering, for å redusere ESG-risikoen.

Dette gjenspeiles i den følgende listen, der Morningstar har plukket ut de ti norske selskapene med lavest ESG-risiko, basert på data fra sitt heleide datterselskap Sustainalytics. Sistnevnte er et av de store internasjonale ESG-analysebyråene, og har dekning på 104 norske selskaper. De ti med lavest risikoscore av disse er:

  • Schibsted
  • Kitron
  • Scatec Solar
  • Aker
  • Kid
  • Next Biometrics
  • Fjordkraft Holding
  • Entra 
  • Q-Free
  • Europris

Om vinneren Schibsted   skriver Morningstar at mediekonsernet er blant de 150 selskapene med lavest ESG-risiko i hele Sustainalytics selskapsunivers, som består av nesten 13.000 selskaper. Industrien Schibsted opererer i, regnes generelt for å ha lav ESG-risiko.

Ikke overraskende finner man flere teknologiselskaper, samt solkraftselskapet Scatec Solar SSO, på listen. Det mest oppsiktsvekkende innslaget er kanskje Fjordkraft FKRAFT.

“Industrien strømprodusenter, der Fjordkraft Holding hører hjemme, har en gjennomsnittlig høy ESG-risikoscore. Men Fjordkraft Holding håndterer ESG-utfordringene sine meget tilfredsstillende, og selskapet er på 2. plass av 59 selskaper innad i sin industri. Materielle ESG-utfordringer for denne industrien er blant annet forretningsetikk og menneskelig kapital,” skriver Morningstar.