<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Torstein Hagens Viking Cruises henter 4,5 milliarder kroner

Minoritetsaksjonærene TPG og CPP spytter inn nye 500 millioner dollar i morselskapet Viking Holdings, og milliardær Torstein Hagen lar dermed sin eierandel vanne ut.

Vannes ut: Torstein Hagen er fortsatt majoritetsaksjonær i Viking Cruises, men eierandelen faller med mange prosentenheter. Foto: Andreas Klemsdal
Næringsliv

I en melding på Viking Cruises hjemmesider fremgår det at private equity-selskapet TPG Capital og Canada Pensions Plan Investment Board investerer ytterligere rundt 500 millioner dollar, tilsvarende ca. 4,5 milliarder kroner, “for å støtte Viking Cruises i sin videre utvikling”.

Torstein Hagen (77), som fortsatt er majoritetseier i Viking, beskriver i meldingen rederiets fremtidsutsikter som lyse til tross for at det er utfordrende tider i bransjen om dagen.

“Denne tilførselen av aksjekapital vil gi oss mulighetene til å utvikle vår business fremover,” kommenterer Hagen i pressemeldingen. Han viser bl.a. til at Viking Cruises installerer et fullskala laboratorium for virustesting på alle sine havgående cruiseskip, som den første aktøren i cruisebransjen. 

Representanter for TPG og CPP uttrykker i meldingen også sin støtte til Viking Cruises og tro på fremtiden for rederiet.

Viking har nylig forlenget pausen i cruisevirksomheten sin til 1. februar 2021, og kansellert noen senere seilinger på grunn av “regionale kompleksiteter”, ifølge nettstedet Cruise Passenger.

Men rederiet opplever for tiden sterk etterspørsel for cruise med lengre varighet for 2021–22 og 2023, kommer det frem her.

Vannes ut

Torstein Hagen, hovedaksjonær, styreleder og CEO, deltar altså ikke selv i kapitalutvidelsen.

Emisjonen betyr derfor at Hagens eierandel i morselskapet vannes ut fra rundt 77 prosent. Antagelig til rundt 70 prosent, slik Kapital vurderer det.

Hagen var den store taperen da Kapital presenterte Norges 400 rikeste i høst, med et formuesfall på 40 milliarder fra året før til 20 milliarder kroner. Kapital anslo grovt verdien av hele Viking Cruises til 3,5 milliarder dollar i september. Verdien er trolig høyere enn dette nå, all den tid optimismen så smått begynt å vende tilbake til cruisebransjen de siste ukene.

CPPIB og og TPG la for første gang 500 millioner dollar på bordet i 2016, den gangen for en 17 prosents eierandel i morselskapet til Viking Cruises.

Torstein Hagen solgte seg så ned med ytterligere 5 prosent til minoritetsaksjonærene i 2017 i forbindelse med et oppgjør med eks-kona og sønnen. Torstein Hagens aksjer eies gjennom en trust, der han selv er tilgodesett. Det er datteren Karine som etter planen skal ta over ansvaret en gang i fremtiden.

Carnival fyller på

Cruisebransjen var i voldsom vekst i årene før 2020, men har blitt rammet knallhardt av pandemien i år. Aksjekursene til Carnival Corp. og Royal Caribbean er ned hhv. 63 prosent og 43 prosent på New York-børsen hittil i år, men kursene har steget med hhv. 19 og 18 prosent den siste måneden. 

De siste ukene har vært preget av positive meldinger om flere av vaksinene som utvikles mot Covid-19 og økt tro på at reiselivet kan komme i gang igjen neste år.

Carnival var kjapt ute da high yield-markedet frisknet litt til i april og hentet penger til 12 prosent rente med pant i skip. 

Nå reiser rederiet 1,6 milliarder dollar i usikret gjeld til “bare” rundt 8 prosent rente, ifølge Financial Times. Tidligere i november hentet Carnival 1,5 milliarder dollar i en aksjeemisjon.

Norwegian Cruise Line hentet nylig 830 millioner dollar i en aksjeemisjon. Royal Caribbean hentet 1 milliard dollar i oktober, halvparten gjeld og halvparten aksjer.

Første i klassen: Viking Star ble i 2015 det første av en flåte som teller åtte skip i Vikings havgående operasjoner, og flere skal det bli. Foto: Emil Weatherhead Breistein

Fallende konkursrisiko

Viking Cruises er ikke børsnotert, og Kapital har ikke fått noen offisiell informasjon om prisingen av aksjene. Hverken Torstein Hagen, via sin pressetalsmann, eller CPPIB har returnert Kapitals henvendelser om emisjonen. TPG avslår på sin side å kommentere.

En indikator for den finansielle utviklingen til Viking Cruises er prisingen av flere noterte obligasjonslån. Før sommeren ble de usikrede lånene handlet til 50–60 prosent av pålydende. 

Viking måtte i mai betale 13 prosent rente for å hente 675 millioner dollar i obligasjonsmarkedet med pant i skipene. 

Etter sommeren var de usikrede lånene oppe i rundt 70 prosent av pålydende. Nå handles de til over 90 prosent av pålydende, ifølge FactSet.